понедељак, 30. март 2020.

John Stuart Reid, Zvuk ćelija - primena u medicini


1. harmonična, zdrava ćelija 2. kakofonija, ćelija raka Da bi se tekst koji sledi mogao potpuno razumeti neophodno je dati obješnjenje nekih pojmova koji se koriste u njemu.

1. Cymatics (od starogrčkog: κῦμα, romanizirano: kyma, lit. 'val')

Ernst Florenz Friedrich Chladni, nemački fizičar i muzičar prvi je eksperimentisao sa efektom vibracija nekog materijala na pločama ( pesak).Uočio je da segmenti ploče titraju u različitim smerovima pri čemu nastaju različite geometrijske figure sa tipičnim čvornim linijama. Chladnijeva tehnika prvi je put objavljena 1787. u knjizi Entdeckungen über die Theorie des Klanges. Danas se tako dobijeni obrasci nazivaju - Chladnijeve figure.

Potaknut Chladnijevim delom švajcarski lekar, Hans Jenny, nastavio je sa istraživanjem ovog fenomena. 1967.Izdao je prvu knjigu Cymatics: The Study of Wave Wave. Druga knjiga je štampana 1972, godine. U ovim knjigama  on je  opisao šta se događa s različitim materijalima ( tekućina, prašak, tekuća pasta) na titrajućim pločama konstatujući "Ovo nije neregulisan haos, to je dinamičan, i uređen uzorak." dr. Jenny je novo područje istraživanja nazvao je kimatika.

MEDICINA

      Hans Jenny je bio uveren da je biološka evolucija posledica vibracija čija su fizikalne karakteristike odredile konačni ishod. Postavio je teoriju prema kojoj svaka ćelija ima vlastitu frekvenciju te da skup celija iste rezonantne frekvencije stvara novu frekvenciju koja je harmonički povezana s početnom. Prema ovoj postavci ključ razumevanja lečenja pomoću zvuka leži u razumevanju kako različite frekvencije utiču na gene, ćelije i različite telesne strukture.
    Oblik kristala leda ili latica cveta poprimaju oblik jer rezonuju s nekim zvukom u prirodi. Dakle, pretpostavio je, kristali, biljke ili živa bića predstavljaju zvuk ili neku muziku koja je poprimila vidljivi oblik.
   Moguće je da se u toj pretpostavci krije odgovor na pitanje kako mantre rade ono što im Indijci pripisuju. U Vedama je svakom delu ljudskog organizma određena manta tj. vibracija. U drevna vremena poznavali su se svi delovi mozga prema savremenoj anatomiji ali nisu imali imena. Umesto toga bili su označeni mantrama; različit zvuk je predstavljao određeni deo mozga. Vede bele že zvukove za sve delove tela, a to znači da je ceo organizam niz različitih vibracija i njihovih zvukova. Kad bismo znali te zvukove mogli bismo njima lečiti. Bit je u rezonanciji zvuka mantre sa zdravim i bolesnim organom što vodi ozdravljenju. Je li to temelj zvučne medicine o kojoj govore Vede?

Danas je o ovoj temi moguće pronaći masu izvora zahvaljujući enormnom usponu istraživanja u oblasti kvantne fizike. Najnovija istraživanja u fizici su toliko radikalna da ih i sami fizičari teško slede.Evo šta o tome kaže Bohm." U domeni klasične fizike fizičari raspolažu klasičnim predodžbama o zbilji,slikama kojima se ta zbilja predočava (npr. slike čestice ili valova).“..kako se spuštamo niz kvantne lestvice, prema sve manjim kvantnim brojevima, naša nas intuicija prirodno izneverava i slike počinju da blede sve dok nas u potpunosti ne iznevere, i klasične predodžbe i vlastita nam intuicija."

Uzmimo na primer vizuelnu percepciju. Po tradicionalnoj teoriji slika sveta se projicira kroz leće oka na platno, retinu na pozadini oka i ta se slika nekako 'digitalizuje' mozgom, koji sprema piksle (podatke o tačkama slike). Po Pribramu nervne ćelije u oku odzivaju se na određene frekvencije elektromagnetskih valova, koji udaraju u oko. Slika se smatra skupom frekvencija, a ne skupom pojedinih tačaka ili piksla (pixel-a). Svetlo koje vidi naše oko je samo mali deo spektra elektromagnetske energije koja se opisuje u terminima valne dužine. Te valne dužine variraju od izuzetno kratkih kosmičkih zraka do radiovalova, koji se protežu nekoliko kilometara. Radar, mikrovalovi, X zrake takođe su oblik elektromagnetne energije.


John Stuart Reid, čiji tekst sledi, predlaže da zvuk više ne tretiramo kao val, kao što se smatralo vekovima , već "mehurićem".On , naime, smatra da je to ono što stvara zadivljujuće obrasce koje vidimo zarobljene cimaticima.
U svom članku, Fizika zvuka, Reid kaže da se zvuk pre shvatao kao val zbog grafičkih prikaza koji su se koristili da bi se slika zvuka vizualizovala. To je stvorilo predstavu zvuka koji se rasprostire u valovima. Međutim tehnika klimatike pokazuje da je zvuk sferičan i u obliku mehurića.( stranica autora )

Interesantno je napomenuti da je ovaj autor istraživao pitanje odnosa svetlosti i zvuka! To je jedno od najintrigantnijih pitanja muzike s obzirom da frekvencije pojedinih tonova imaju iste frekvencije kao određene svetlosti ( boje..npr. duge ). Po njemu zvuk u određenim slučajevima stvara vidljivu svetlost.

John Stuart Reid


( Nova metoda za poboljšanje operacije raka i rano otkrivanje raka) 

Studija objavljena u časopisu Water opisuje novu metodu za uspoređivanje zvukova stanica raka i zdravih stanica. Metoda može dovesti do razvoja operativnog postupka za uklanjanje tumora, uz pomoć veštačke inteligencije. Ova vrsta tehnologije takođe obećava mogućnost ranog otkrivanja raka.

Ćelija koja peva

     Otkriće da ćelije stvaraju zvuk, kao obeležje njihove prirodne metaboličke funkcije, otkrio je profesor James Gimzewski s UCLA, 2002. godine. Koristeći Atomic Force mikroskop, on i njegov kolega, dr. Andrew Pelling, prvi put su mogli slušati zvukove ćelija i, začudo, otkrili su da se zvukovi nalaze u čujnom rasponu. Drugim rečima, kada bi naše uši bile dovoljno osetljive, mogli bismo čuti zvukove vlastitih ćelija. (Možda je sreća da to ne možemo.) Profesor Gimzewski nazvao je njihov novi pristup  biologiji ćelija  "sonocitologijom", kombinujući "sono" (zvuk) s "citologijom"(proučavanje ćelija). U članku dr. Pellinga "Stanica koja peva" [1] on objašnjava, "Posmatranje ćelija u različitim situacijama, [na primer] ćelija pod stresom, pokazalo je da one stvaraju različite zvukove. U stvari, stanje ćelija, je li zdrava ili kancerogena, može se razlikovati po slušanju njenog zvuka. U budućnosti se nadamo da ćemo istraživanje u sonocitologiji dovesti do tačke kad se ono može integrisati u medicinske discipline poput istraživanja raka. Slušanje ćelija omogućilo bi brzu dijagnozu raka bez upotrebe lekova ili operacija. Sonocitologija takođe može omogućiti otkrivanje raka pre nego što se tumor formira."

        Međutim, Atomic Force mikroskop [2] ( kraće nazvan AFM ili scanning force microscopy SFM - prim. autora bloga )   tehnički zahteva akustički izolovanu sobu i brojne druge  mere opreza, što ga čini manje atraktivnim od ostalih metoda slušanja zvuka ćelije.

 
               AFM                 Raman spektroscopie 


U studiji (vidi referencu ispod teksta) profesora Sungchul Ji i Beum Parka sa Univerziteta Rutgers i Johna Stuart Reida sa CymaScope.com, istraživači su radili sa zvukovima iz ćelija koji su izvedeni iz Raman spektroskopije [3]. Ime je dobila po svom izumitelju, indijskom fizičaru, C.V. Raman [4]. To je metoda u kojoj laserska sonda ne udara u jednu ćeliju, već obično u hiljade, a svetlost se modulira pokretima bezbroj ćelijskih  membrana. Činjenica da mnoge stanice utiču na lasersku zraku znači da Raman sistem  pruža pristupačnu metodu detekcije zvuka u ćeliji. Kada se lasersko svetlo odbija od uzorka tkiva, ono nosi sa sobom sitne fluktuacije koje prikuplja elektronski detektor i istovremeno ih čuje kompjuter, pa se na ovaj način zvukovi ćelije čuju kao dijagnostički alat.

     Dr. Ryan Stables [5] sa Univerziteta  Birmingham iz Velike Britanije, je dostavio za studiju zvukove ćelija karcinoma i zdravih stanica iz moždanog tkiva koje potiču iz Ramana. Neurohirurzi se suočavaju sa značajnim izazovom u uklanjanju tumora iz moždanog tkiva, jer je margine karcinoma često teško odrediti. Uređaj koji bi mogao pomoći hirurgu da precizno identifikuje granice tumora bio bi vrlo koristan. U radu objavljenom u časopisu Water, pod naslovom, "Imaging Cancer and Healthy Cell Sounds in Water by CymaScope", nakon čega je usledila kvantitativna analiza prema klasifikaciji Planck-Shannon"  prvi su koraci u diskusiji o stvaranju sistema u stvarnom vremenu na temelju vizuelnih podataka koje pruža digitalni CymaScope6, nova vrsta instrumenata koji koristi tehnologiju cymatic (vidljivi zvuk). Zvuk se utiskuje u medicinsku vodu, poput otiska prsta na staklu, ostavljajući vizuelni potpis zvuka. Naslovna slika prikazuje tipičnu simaskopsku sliku zdrave stanice pored slike karcinoma, otkrivajući da kakofonski zvukovi stanica raka obično stvaraju iskrivljene, ružne slike, dok harmonični zvukovi zdravih ćelija stvaraju simetrične, lepe slike.

CymaScope

      U sistemu, predloženom u radu i objavljenom u časopisu Water, signali koji potiču iz ramanske laserske sonde, tokom postupka operacije mozga, pružali bi zvučne signale digitalnom CymaScopeu, čineći ih vidljivim. Vizuelne slike će se khirurgu prikazati preko posebno prilagođenih naočala s video prikazom, uvećanim digitalnim brojem izvedenim u stvarnom vremenu pomoću softverskih izračuna koji se pojavljuju u naočalama. Broj bi se generisao korištenjem matematičke formule profesora Jija, opisane u radu, koja bi analizirala slike, određujući na taj način hirurgovu odluku gde napraviti rez.Hirurg koji radi s posebno prilagođenim naočalama s video prikazom       Dodatno, kao potpora hirurzima, još jedna važna potencijalna upotreba proizlazi iz ove metode razlikovanja stanica raka i zdravih stanica: rano otkrivanje raka. Trenutno mikroskopsko proučavanje bolesnog tkiva i dijagnoza karcinoma i drugih bolesti zahteva histopatološki pregled uzoraka tkiva. Samo licencirani histopatolozi [7] mogu postavljati dijagnozu na osnovu uzorka tkiva pacijenta, ali premalo je licenciranih histologa u praksi, što može uzrokovati kašnjenje u dijagnozi pacijenta. Ako se histopatologija može automatizovati, to bi omogućilo iskusnom tehničaru da očita i otkrije je li određeni uzorak prekancerogen, kancerogen ili zdrav, a lečenje bi se moglo brže propisati ili dati dobre vesti pacijentu.

Upotreba zvuka u medicinskim modalitetima raste svake godine [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], kako za terapijske, tako i za dijagnostičke primene, a ovaj pristup bez lekova dobija dobrodošlu podršku kod mnogih lekara i u bolnicama u celom svetu. U skladu s naslovom ovog članka, "harmonija postaje kakofonija kada zdrave stanice postanu kancerogene", zvuk ima veliku budućnost u medicini, to bi trebali svi  čuti.


Reference

1. https://www.darksideofcell.info/about.html

2. https://www.nanoscience.com/techniques/atomic-force-microscopy/

3. https://www.renishaw.com/en/a-basic-overview-of-raman-spectroscopy--25805

4. https://www.nanophoton.net/raman-spectroscopy/lessons/lesson-4

5. https://www.bcu.ac.uk/digital-technology/about-us/our-expertise/our-staff/ryan-stables

6. https://www.cymascope.com/cymascope.html

7. https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/roles-doctors/pathology/histopathology-doctor

8. https://www.cymatechnologies.com

9. https://www.medsonix.com

10. https://www.kktspine.com

11. https://www.uclahealth.org/urology/prostate-cancer/hifu

12. https://fusfoundation.org/diseases-and-conditions/overview

13. Terapeutski ultrazvuk kod lezija mekih tkiva. https://doi.org/10.1093/rheumatology/40.12.1331

14. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ultrasound/about/pac-20395177

Hirurg koji radi s posebno prilagođenim naočalama s video prikazom


John Stuart Reid engleski je istraživač akustične fizike i izumitelj CymaScope-a, instrumenta koji čini zvuk vidljivim. Više od 40 godina proučavao je svet zvuka i jedan je od samo dvojice ljudi koji su proveli akustičnu studiju Velike piramide. Njegovi primarni interesi su razvijanje simatike u novu nauku o vidljivom zvuku i razvoj aplikacija za CymaScope, uključujući i aplikaciju CymaScope, koja u govornom  ili muzičkom  obliku otkriva energetske uzorke u stvarnom vremenu. Napisao je prvo poglavlje, "The Mereon Matrix", u kome je pristupio simatici iz naučne perspektive, koju je objavio Elsevier. Bavio se pionirskim istraživanjima dešifriovanja jezika dupina i napisao je članak s SpeakDolphin.com pod nazivom "A Phenomenon Discovered while Imaging Dolphin Echolocation Sounds" u časopisu Journal of Marine Science. Predaje na konferencijama u Evropi i SAD-u.
prevodSott. net.


Нема коментара:

Постави коментар