петак, 13. октобар 2017.

Mera DušeJadni smrtniče, ko ti je kazao
da se ne meri ?!

Pitaš:
Kako se meri ?
Ko meri njene daljine?

Makar svi sumnjali
meri se,
iznutra.

Pitaš:
Kako duša da meri samu sebe ?

Jadni smrtniče, ko ti je kazao
da ona meri?

Ti si joj podesio žice,
Ona zvuči po toj meri.
Ne kažem da je “ja” stalno prisutno.
Al'  duša ga uvek čuje
I razume bolje nego ono samo sebe.

Naposletku, ko meri?

A, mera?
Ona se sama od sebe pokaže.
Ne meri je duša, ona je ispisuje.
Oslušnemo li pažljivo
znaćemo na kojoj je crti stala.понедељак, 09. октобар 2017.

Bitcoin- levičarska utopija ili ne ?


Bitcoin pokreće neka važna i izazovna pitanja o budućnosti novca. Važno je da ne propustimo priliku da uz Bitkoin i kripto-vučnost uopšte razmislimo o prirodi novca, posebno njegovoj društvenoj prirodi. Takođe možemo mnogo naučiti od načina na koji se Bitcoin razvio kao alternativa monetarni oblik.

Kao oblik novca, Bitcoin treba posmatrati u kontekstu promena u globalnom monetarnom pejzažu od Bretton Woods-a početkom 1970-ih. Od tada je sve teže upravljati nacionalnim valutama, s obzirom na neverovatan rast finansijskih instrumenata koje proizvode banke i druge složene finansijske institucije koje posluju u globalnom okruženju. To su događaji o kojima je Susan Strange govorila u knjigama, kao što su Casino Capitalism, od 1986. i Mad Money, od 1998. godine. Ona je upozorila da su države - po pravilu preko centralnih banaka - sve više bile nemoćne da kontrolišu tiraž finansijskih sredstava instrumentima koji su posebno razvijeni da se bave rizicima koji su se pojavili kada su te iste države napustile kontrolu deviznog kursa.

Novac, koji ona posmatra kroz klasičnu definiciju Georga Simmela kao "društveni dogovor", bio je ugrožen nizom sofisticiranih finansijskih instrumenata koji su dizajnirani da kontrolišu globalne rizike. Čini se da mnogi od ovih novih instrumenata, poput derivata, deluju po sebi kao oblici novca. U revolucionarnoj knjizi Capitalism With Derivatives, Dick Bryan i Michael Rafferty su kasnije izneli argumente da su derivati ​​"nova vrsta novca koja sada postaje sidru globalnom finansijskom sistemu". 1)Kao što pokazuje socijalni život novca, postojale su, od sedamdesetih godina, dve kompenzirajuće tendencije. S jedne strane, bilo je sklonosti ka homogenizaciji, karakteristično zbog rasta globalnih financijskih instrumenata, u velikoj meri tvz. dolarizacije i uspostavljanja različitih monetarnih unija, Eurozone kao najveći od svih. S druge strane, bilo je sklonosti ka diversifikaciji 2) koga su obeležile pojave lokalnih valuta i drugih alternativa, zatim partikularni monetarna oblici kao što su digitalne valute. Iako su obe tendencije izazov ideji da monetarni svet mora biti podeljen na nacionalne države, tj. 'prirodne' jedinice, mnogi ljudi tvrde da sa pojavom Bitcoina i drugih crypto valuta, diversifikacija - nehomogenizacija - sada dobija prednost. Osim toga, uloga države u proizvodnji, upravljanju i regulaciji novca dalje se narušava kroz uznemiravajuće inovacije u industriji plaćanja.

Antropolog Bill Maurer ovo naziva "Kamriškom eksplozijaom ...poslovnog eksperimenta s novim tehnologijama i sistemima koje ljudi koriste svaki dan, i fizičkim i online prostoraom za kupovinu stvari". [1] Ova poslednja dešavanja su zanimljivi i iz drugog razloga. Dok je homogenizacijom i diverzifikacijom novca mišljeno izvršiti pritisak na relaciji između količine novca i države, izmene u plaćanju predstavljaju pretnju kontroli novca koje imaju banke. Bitcoin je u skladu sa oba ova istorijska kretanja.


Osnovni novac kreira se kroz kombinaciju privatnih banaka i države. Alternativna sredstva isključuju barem jednog od ovih aktera sistema, u procesu koji se naziva disintermediacija ( isključenje posrednika ). Neki predlozi za monetarnu reformu usmeravaju se samo na jednu vrstu disintermediacije, npr. "Suvereni" novac, koji je
predviđen kampanjom "Pozitivni novac" u Velikoj Britaniji, gde se traži odvajanje monetarne kreacije od banaka. Hayekovi predlozi o denacionalizaciju novca (dati kroz razne predlozi o "novčanoj slobodi" ili o "monetarnoj slobodi ", ili "slobodnom tržištu") su imali za cilj potpuno isključenje proizvodnje novca od države. Pored drugih kripto valuta, Bitcoin ima za cilj i oboje. Bez sumnje, ova dvostruka disintermediacija predstavlja značajnu količinu političke privlačnosti Bitkoina i drugih kripto valuta.
Zato su ovi novi oblici novca privlačni za libertarijance i / ili one sa anarhističkim simpatijama koji žele videti novac koji se uklanja iz kontrole vlade. Razlozi ovde su da se vladama ne može verovati jer se one ne odupiru povećanju rezerve novca kada to zahteva politički oportunitet, čak i ako to rezultira visokom inflacijom. U najgorem slučaju, ovaj se argumenat poteže kada su u pitanju vlade koje neodgovorne koriste svoje nadležnosti za stvaranje novca za finansiranje vojnih avantura.
Istaknuti Bitcoin investitor Roger Ver nudi prilično ekstremnu verziju ove perspektive kada tvrdi da će "bitkoin sprečiti vlade da same jednostavno štampaju novac po volji i da ga zatim koriste to za kupovinu tenkova, oružja i bombi za ubijanje ljudi širom sveta" . Istovremeno, Bitcoin izaziva politički sentiment kod onih koji krive banke - a ne vlade - zbog krize iz 2008. godine, kod onih koje uznemirava moć i uticaj tzv. Wall Street sistema, onih koji su kritični prema sistemu frakcionih rezervi koji omogućava bankama da stvaraju novac kad god izdaju zajam. [2] Iz ove perspektive, problem sa našim sadašnjim monetarnim sistemom nije kontrola koja je data državama, već, naprotiv, moć koju ona daje bankama, a posebno način na koji sistemski povezuje proizvodnju novca sa stvaranjem duga.


Jedna valuta, kao što je Bitcoin, nudi odgovore na ove vrste kritika monetarnog sistema kao što je on sada konfigurisan - iako odgovori ne idu u istom pravcu kao kritike. Imajući ove razloge koji mogu ići u prilog podršci Bitcoinu, postoje intrigantne i očigledne suprotne političke i ideološke alianse oko kripto valute uopšte.

Želja da se bankama oduzme pravo na stvaranje novca, bitkoineri (i drugi kriptovalutni entuzijasti) proizađla je iz istih uzroka kao i pokreti za Pozitivni novac u Velikoj Britaniji, sa Čikago planom, koji je tokom 1920-ih zamislio Frederik Soddy , a potom se za njega zalagali za Irving Fisher i Henry Simons nakon Velike depresije. [3] Ali, postoji ključno pitanje koje odvaja Bitcoin od pozitivnog novca. Dok oni koji podržavaju Pozitivne novce smatraju da stvaranje novca treba staviti u ruke politički odgovorne centralne komisije centralne banke ( što vbi mi tako nešto nazvali "suverenim novcem"), Bitcoineri veruju da se jedino tehnologiji može verovati du tako važnom poslu. U tom smislu, širi apel Bitkoina nije samo to što je novac potrebno udaljiti od kontrole banaka i država, već da se u potpunosti ukloni politika od proizvodnje i upravljanja novcem. U tom smislu, posebno, Bitcoin sadrži utopiju.

Kao i mnogi oblici novca, od Bristolske funte do evra, Bitcoin je podržan nizom ideala o organizaciji društva i uloge koju novac igra u njemu. U suprotnosti sa drugim vrstama novca Bitcoin pokušava iskoristiti tehnološke postavke. To ne znači da je Bitcoin apolitičan - suprotno. Uistinu ta ideja da se raširi moć mreže, preko rasprostranjenih kompjutera odgovornih za produkciju novca, isto tako značajna transakcija preko mreže kroz sredstvo blockchain ( Glavna knjiga, baza podataka sa svim transakcijama -ili drugim podacima- koje se ne čuvaju na jednom mjestu (centralnom serveru), nego na mnogo mesta) je možda najkrucijalniji aspekt utopijske težnje. Taj aspekt ima mnogo pšteg sa socijalnim pokretima, kao što je npr.Occupy.


Bitcoin je u suštini techno-utopija. Kod Bitkoina, regulisanje i kontrola novca će se ostvariti ne kroz pouzdane izvore vlasti - politički odgovorne ljudske stručnjake, na primer - već mašine. U monetarnom smislu, ovo je najočiglednije u slučaju samog stvaranja novca: softver je programiran da generiše određeni broj bitkoina svakih deset minuta ili tako, a ova proizvodnja se programira da se zaustavi kada ukupni broj Bitcoina dostigne 21 milion. U jednom smislu ovo odražava prilično konzervativno razumevanje novca: Bitcoin je kao zlato ili zemlja, koji podupiru čvrste vrednosti. Ironično je, s obzirom da su bar neki od Bitkoinovih pristalica na političkoj levici, da ova teorija novca ima mnogo zajedničkog sa politikama štednje koji su se odvijali u Evrozoni i uzrok toliko kritika u Nemačkoj, što se najglasnije zagovaralo kroz tzv. "zdravu" novčanu politiku - naglašavajući smanjenje troškova, smanjenje duga i posvećenost sprečavanju inflacije koja je toliko jaka da bi se smanjila paranoja - za evrozonu u celini.

To su vodeće smernice i politika, sa kojom je Siriza izabrana u Grčkoj. Neki bitkoineri možda neće prihvatiti poređenje, ali ga je nemoguće izbeći. Ako bi Bitkoin ikada postao dominantna forma novca, ishod bi bio nešto što je slično hiper-deflaciji. Niko ozbiljno ne veruje da će se to, naravno, desiti. Kao što sa Wall Street Journala Michael J. Casey i Paul Vigna tvrde u svojoj izuzetnoj novoj knjizi, The Age of Cryptocurrency, Bitcoin ili neka od drugih kriptovaluta bez Bitcoinovih konstruktivnih mana - verovatnije će igrati relativno malu (ali ipak važnu) ulogu u monetarnom i finansijskom sistemu budućnosti, naime, kao mali i relativno skriveni deo platnog sistema u kom su atraktivni niski transakcioni troškovi . Jedna takva oblast u kojoj se Bitcoin već ispitan jeste plaćanje međunarodnih doznaka, gde je M-Pesa učinio značajan uticaj (smanjujući transakcione troškove i time omogućavajući plaćanje pristupačnijim za nebankirane), i BitPesa (koja tvrdi da je smanjila transakcione naknade za skoro pola puta ako ne i više, u poređenju sa M-Pesa). Vredno je računati na te razloge.


Za sve njegove kvalitete kao tehno-utopija - bez obzira da li se slažemo sa tim ili ne, i bez obzira na naše stavove o tehničkoj kompetentnosti Bitcoinaovog sadržaja - valuta nije postala tehno-hype. Uprkos tvrdnji da je Bitcoin horizontalna mreža, oslobođena politike , da raspodeljuje moć stvaranja novca, valutu karakteriše upečatljivo visok stepen političke hijerarhije i društvene organizacije. Ne radi se o koncentraciji bogatstva, već monetarne proizvodnje. Ako neko - recimo, Winklevoss blizanac - odluči da akumulira veliki procenat Bitkoina kupovinom na otvorenom tržištu, to nam ne govori ništa o svetu koji mim još ne znamo. Šta nam kaže ono vidljivo iza toga , da u Bitcoin-ovom proizvodu dominira veoma mali broj rudarskih grupa ( poolen ), zatim sam softver podstiče najmoćnije proizvođače i podstiče monopolsku prakseu. Ako želite da pobedite sa Bitcoinom, vaša najbolja - a možda i jedina - šansa da budete uspešni je da se pridružite jednom takvom bazenu, na primer da iznajmite prostor za veću rudarsku opremu.

To znači da mreža Bitcoin nije sasvim "podeljena", kako tvrde njegovi advokati. Naprotiv moglo bi se tvrditi da to pokazuje prilično snažnu tendenciju ka centralizaciji monetarne proizvodnje kroz one sa više procesne moći. Ironično je, ali značajno, da je to rezultat tehničkih karakteristika bitkoinog dizajna. Ja kažem značajno, jer to sugeriše da bi jedna druga kriptovaluta sa novim dizajnom mogla izbeći tendenciju tolike koncentracije monetarne proizvodnju - upravo to tvrde dizajneri drugih coins, poput Litecoin i Dogecoin. Ovo dodatno naglašava važnost gledanja Bitkoina u razmatranju njegove potencijalne uloge u budućnosti novca. U tom smislu, Bitcoin nam govori nešto važno o odnosu između tehnologije i društvenog konteksta njegove upotrebe. Sa te tačke gledano, tehnologija ne može sama preiuzeti na sebe društvenu organizaciju. Kao oblik novca, Bitcoin održava društvene odnose - strukturu, liderstvo, hijerarhija, prijateljstvo i zajednicu. Ovo po sebi nije nužno loša stvar. Moja poenta je jednostavno da je stvarnost Bitkoina - njegova društvena stvarnost - u suprotnosti sa teorijom koja stoji iza toga.


Bitcoin je bio (i još uvek je) izašao kao valutu koja bi mogla prevladati kada se pojave problemi u konvencionalniom monetarnom i sistemu plaćanja, tj. kad se poverenje uništi (ili je prekršen). U originalnim papirima iz 2008 godine u kojima je nagovešten Bitcoin Nakamoto je tvrdio da je "korenski problem sa konvencionalnom valutom poverenje koje je neophodno da bi ona funkcionisala". U jednoj rečenici ovo je potpuna besmislica: da bi radio novac uvek zahteva poverenje, naravno za ljude kogji ga prihvate kao sredstvo plaćanja. Ali, Nakamoto ima specifičan odnos prema dvema stvarima: prvo, poverenje koje imamo prema donosiocima monetarne politike - centralneim bankama, na primer - da se ponašaju odgovorno; i drugo, u specifičnom kontekstu digitalne valute, ne sme se poverenje koje se međusobno postavlja udvostručiti. Ovo su kritično bitni aspekti Bitkoina danas, pošto ukazuju na dve odvojene razvojne putanje u budućnosti Bitkoina. Prvi se odnosi direktno na novac. Iako je otvoren za raspravu da li - kao što Nakamoto navodi - poverenje u fiat monetarni sistem je smrtno ugrožena, on je svakako u pravu da kritikuje sistem koji omogućavaju bankama da "posude [novac] u i stvore kreditne mehure sa frakcijom u rezervi ". U tom smislu, kao što sam već napisao , Bitcoin je u skladu sa političkim osećajima koje su se pojavile nakon financijske krize 2008. godine.


Drugo pitanje o poverenju ukazuje na širu primenu tehnologije blockchain izvan novca. Ideja održavanja sigurnosnih zapisa kroz distribuiranu mrežu koja se ne oslanja na pouzdane (ali potencijalno neefikasne, korumpirane ili nesposobne) posrednike je možda najradikalniji aspekt Bitkoina i biće ključna za budućnost koja će biti mnogo šira od novca. To ne znači da bitkoin nema nikakvu važnost za budućnost novca. Ja se nadam da će to učiniti. Ali iz razloga koji su ovde navedeni, verujem da će njegova uloga biti delimična - i s pravom. Svet u kojem bi sce funkcionisalo po principu organizacije Bitkoina, sa strogo kontrolisanom proizvodnjom novca, trpio bi od hiper-deflacije. Međutim, ovo je malo verovatno. Bitkoin i kriptovalute uopšte su deo pluralističke budućnosti novca: one proširuju naše mogućnosti, postižu stvari koje druge valute ne mogu učiniti i dostižu do ljudi koji ne primenjuju druge načine(kao što su oni bez bankovnih računa )

Nigel Dodd
izvor


________________________

1) Reč derivat potiče od latinskog naziva derivare, što znači “izvoditi iz nečega”. Derivati se izvode iz nekih osnovnih vrednosti prema kojima se orijentišu. Činjenica da mogu da variraju jače od deonica ili sirovina o čijoj vrednosti zavise, čini ih pokretačima krize. Dobar primer za to je bila deonica Volkswagena 2008 godine. Prodajom bez pokrića i opcija, za koje se naslućivalo da se događaju iza kulisa, deonica Volkswagena je u toku par dana doživela vrtoglavi rast vrednosti i u jednom trenutku je dostigla čak 1.000 eura.

2) upotpunjenje ili proširenje proizvodnog (uslužnog) ili prodajnog programa uključivanjem novih proizvoda ili usluga koje se razlikuju od dosadašnjih.

петак, 06. октобар 2017.

Ukidanje sloboda - novi Holandski zakon

U Holandiji je otvorena web stranica kako bi se izvršio javni pritisak na zahtev za referendum o tzv. Sleepwet   (zakonu "34588) ,  Zakonu o informacijama i sigurnosnim službama, kao i izmenema i dopunama Zakona o obaveštajnoj i sigurnosnoj službi 2017. Pre ove inicijative dvanaest organizacija, uključujući Državno veće, Naučno veće za vladinu politiku, Holandsko udruženje novinara, niz naučnika izrazili su zabrinutost zbog ovog zakona. Oglasile su se i organizacije za zaštitu ljudskih prava a Advokati holandske asocijacije su najavili sudski epilog kako  bi se ovaj Zakon  proglasio nevažećim.

Inicijativa o referendumu  je nastala jer, kako piše na pomenutoj web stranici , " među Holanđanima postoji niz negativnih osećaja o ovom zakonu ". Iza inicijative ne stoji ni jedno telo ni politički pokret, već pet amsterdamskih studenata.  Smatra se da ovaj predlog Zakona ne treba prihvatiti bez referenduma, budući da on ima tako velik uticaj na slobodu građana. Referendum nema moć da menja zakon, ali može poslati signal vladi što jasno pokazuje kako obični građani razmišljaju o zakonu.

Za prihvatanje inicijative potrebno je prikupiti 300.000 potpisa pre 16. oktobra. Formulari sa potpisom podrške  mogu se  poslati poštom  ili popuniti online.  Obrazac online je pristupačan do 12 oktobra.  Izjavu mogu dati  holandski državljani koji na dan 16-10-2017 imaju 18 ili više godina i  koji nisu isključeni iz glasačkog prava.

Za sada su inicijativu podržale 31 organizacije, institucije, partije..( spisak se nalazi na dnu web stranice )  Sa današnjim danom prikupljeno je 240.000 potpisa.


Zakon je usvojilo Prvo veće 11. jula ove godine. Ukoliko se zakon izglasa počeo bi da se sprovodi od 1 janura 2018 godine.


ŠTA PREDVIĐA SLEEPWET 

Obnovljeni Zakon o informacionim i bezbednosnim  službama, koji se takođe naziva Sleepwet , proširuje sredstva  koja službe  (AIVD i MIVD) mogu da koriste. Najveće promene su:

1. Službe mogu uspostaviti takozvanu sleep network, mrežu za slušanje masovne onlajn komunikacije, uključujući i građane koji nisu pod sumnjom . Na taj način se može prisluškivati  čitav kvart ako neka sumnjiva osoba živi u njemu. Podaci dobijeni prisluškivanjem mogu se čuvati do tri godine. Telefonski poziv između vas i vaše najbliže porodice, dakle, mogu biti pohranjeni tri godine. Ne, kažu iz tajne službe, uvek mora postojati opravdan razlog za "ronjenje" do određenih informacija.

2. Svi automatizovani uređaji mogu biti hakovani. Razmislite o vašem telefonu, računaru ili pametnom TV-u.

3. Omogućava se stvaranje tajne DNK banke,  baze podataka kojoj može da pristupi svako.

4. Prikupljeni podaci mogu se deliti sa stranim obaveštajnim službama, bez prethodne analize.

ZAŠTO NOVI ZAKON

Stari WIV datira iz 2001. godine i stoga je zastareo, tako kažu zvaničnici.  U to doba se nije računalo  na  Facebook i WhatsApp.  Komuniciralo se  uglavnom putem telefona i  poruka. Bezbednosne službe tvrde da bi im novi zakon bi omogućio daleko efikasniji rad. Prema ovoj službi zakon je neophodan da bi nas zaštitio od  sve češčih napada hakera .


 Kritika upozorava da puno informacija ne podrazumeva puno pouzdanih informacija, šta više previše informacija može imati suprotan efekat. Više podataka ne znači automatski više sigurnosti. Koliko se često nakon napada čuje da je počinitelj već bio poznat vlastima. Pitanje je kako zaštiti nevine građane?

Ronald Plasterk - šef unutrašnjih poslova ( AIVD-a) - ukazuje na to da se informacije mogu koristiti samo ako prethodno "ministar odobri određenu ciljanu akciju" . Zakon će se primeniti tek ako je pritisak  velik ". On upozorava na još jednu kontrolnu instancu a to je supervizor  koji kontroliše da li se ministar pridržava zakona i  komisija koja nadgleda ceo  postupak.

Međutim, upravo ova komisija ukazuje na to da u zakonu nema jasnog i definisanog okvira za njen rad. Još interesantnije je to da su četiri člana te komisije u Vladi, znači samo jedan je izvan vladajućeg političkog diskursa.
Nema sumnje da su nam neophodne  obaveštajne službe, pogotovo u ova  vremena prepuna radikalnih teorrističkih napada.

Zašto lažu ?

I po starom zakonu, tom iz 2001 godine tajne službe   su mogle ( i jesu ) osumnjičene osobe i organizacije prisluškivale  preko internet mreže. Zakon ne uzima u obzir značajna najnovija tehnološka dostignuća kao što su bespilotne letelice, napredne analize podataka u kombinaciji sa novim opservacionim sredstvima i obilje podataka dobijenim na raznorazne internetske metode i načine. Šta je tek sa budućim tehnološkim inovacijama? Inovacijama nikada kraja, otvara li to put totalnoj kontroli.

Upravo je to  temeljno suvislo u ovom Zakonu.  Ovaj zakon nije bez razloga dobio naziv sleepwet - spavajući zakon. Kao što je Hans de Zwart iz Bits of Freedom nedavno rekao: "U roku od nekoliko godina  vladi će biti tehnički omogućeno da, a što nije beznačajno 100 % BESPLATNO nadgleda svaku osobu. " 

Zakon postavlja stvar doslovnio naopačke. Obaveštajne službe razapinju veliku, divlju internetsku mrežu  kojom će pecajući osumnjičene građane uloviti najviše onih nedužnih. Teroristi, odnosno bilo koji osumnjičeni, biće mali, slučajni ulov u toj mreži.  Pri tom će podacima tih nedužnih građana raspolagati druge zemlje, dakle ceo svet.

Kakav osećaj treba da ima građanin nego da je svaki sekund pod prismotrom policije. Kako se taj isti građanin može usuditi da izrazi svoja kritička politička razmišljanja. Hoćemo li doći u situaciju u kojoj je već Amerika u kojoj je dat zahtev da se izlistaju podaci o 1.3 miliona ljudi, njihove IP adrese - kontakt informacije, sadržaji e-pošte, fotografije ljudi - u pokušaju da se utvrdi ko je posetio web stranicu.


субота, 30. септембар 2017.

Hakerski napad na CCleaner
2,27 MILIONA KORISNIKA ZARAŽENO NAKON ŠTO SU PREUZELI, KAKO SU MISLILI, LEGITIMNU APLIKACIJU ( samo na 32-bitnim verzijama Windowsa)Hakeri su uspeli ući na službene kanale besplatnog softvera za optimizaciju kompjutera CCleaner, i ubaciti zlonamerni kod backdoor ( softverski tajni ulaz za prikupljanje korisničkih podataka ). Reč je, konkretno, o  aplikaciji 5.33.6162 i CCleaner Cloud verzijui 1.07.3191. Napad je izvršen  u trenutku dok su Piriform programeri razvijali i pripremali novu inačicu programa. ( Reč je o palikacijama koje su preuzete sa sajta vendora Piriform.)   Malver je slao kriptovane informacije o zaraženom kompjuteru  na server hakera u SAD – ime računara, IP adrese, instalirane softvere, liste aktivnih programa,  tekuće procese, liste svih mrežnih uređaja. Prikupljeni podaci su mogli biti odaslati na neke druge servere nepovezane s Piriformom, negde van SAD-a.
Takođe, navodi se da je u pitanju dvofazni backdoor koji je sposoban da na zaraženom sistemu pokrene kod koji primi sa udaljene IP adrese.

Zaražene verzije aplikacije su se na sajtu i serverima proizvođača nalazile skoro mesec dana; CCleaner od 15. avgusta do 11. septembra, a CCleaner Cloud od 24. avgusta do 15. septembra (12. septembra proizvođač je objavio bezbednu 5.34 verziju CCleaner aplikacije, a 15. septembra bezbednu verziju CCleaner Clouda).

Ovo hakiranje pokazuje da čak i ažuriranja softvera iz pouzdanih robnih marki mogu biti nesigurni ili čak opasni. Takođe je ironično, jer je jedan od najboljih načina da naše kompjutere čuvamo od hakera, da redovno ažuriramo ovakve softvere.

U početku se činilo da je hakerski napad na CCleaner bio usmeren samo protiv CCleanera, i da nije uspeo učiniti mnogo štete. Kasnija saznanja otkrivaju sasvim drugu nameru hakera, to jest vrsti tzv. APT programa  (advanced persistent threat – naprednija trajna pretnja),  koji je specifično ciljan na velike tehnološke i telekomunikacijske kompanije. Iako se distribucija štetnog koda većim delom vršila preko verzije CCleanera za privatne korisnike, dospela je i na deo kompjutera korisnika koji rade u tech kompanijama, najverovatnije preko CCleaner Clouda. Prema dostupnim podacima malware je ciljao kompjutere : Googlea, Microsofta, Ciscoa, Intela, Samsunga, Sonya, HTC-a, Linksysa, D-Linka, Akamaija i VMwarea.
Ovu informaciju dala je  grupa stručnjaka za cybersecurity, koja radi u firmi Cisco Talos . Talos je  zapravo  13. septembra otkrio malver i alarmirao na malicioznu aktivnost. Na popisu je  bila i istraživačka  firma Cisco.Izgleda da je prvi val zlonamernih programa bio samo početak. Namera je bila da se otvore “tajna stražnja vrata” na svim tim kompjuterima, pogotovo  kompjuterima većih tehnoloških firmi kako bi se u drugom valu instalirali novi zlonamerni programi. Ovaj zaključak donela je i firma Cybersecurity Avast, koja je kupila Piriform koji radi CCleaner. Prema Avastovoj analizi postojao je i drugi val. Sigurno se zna da je 20 kompjutera u osam različitih kompnija pogođeno u drugom valu. Šta više, ovi podaci su samo uzorak, jer Avast ima samo mali deo podataka sa istraživanja koje je u tok. Procenjuje se da je ukupan broj pogođenih kompjutera erojatno mnogo veći.Iako Avast nije izašao sa nazivima kompanija koje su zahvaćene napadom, navodno zbog sigurnosnih razloga, objavili su zemlje u kojima se kompanije nalaze. Među njima su Japan, Tajvan, UK, Nemačka i SAD.

Istraživači iz Cisco Talosa, analizirali su zaraženi CCleaner. Uspeli su doći do digitalne verzije napadačevih servera, koju im je dostavio nepoznati, ali kredibilni izvor. Analizom tog “servera”, došli su do podataka o tome koje su kompanije bile napadnute. Među njima su tech kompanije poput Samsunga, HTC-a i Sonyja, no i telekomi poput O2. Problematičnije je što su napadnute i sigurnosne kompanije poput samog Cisca.

Napad je izvršen preko ključnih dobavljača internet infrastrukture ”, rekao je Tod Beardsley, stručnjak za forenziku cybersecuritya u Rapid7, koji nije bio uključen u ovo istraživanje. Dakle, popis ciljeva uključuje, rekao je on, i “sve operacijskie sisteme i rutere za koje se neko brine”. Hakeri su takođe koristili DGA (algoritam za generisanje domena); kad god bi došlo do pada servera hakera, DGA je kreirao nove domene za prijem i slanje ukradenih podataka. Korišćenje DGA ukazuje na sofisticirani pristup sajber kriminalaca.

Iz kompanije Piriform su potvrdili da je došlo da kompromitovanja gore pomenutih verzija aplikacije, ali i da su sporni serveri ugašeni, dok se ostali potencijalno problematični serveri nalaze van domašaja napadača. Neki stručnjaci smatraju da kompanija umanjuje ozbiljnost problema i da napadači mogu da iskoriste backdoor za druge svrhe, recimo za neke naredne ciljane napade na specifične korisnike.


RESTORE !!! 

Cisco Talos istraživači navode da je AV detekcija ove pretnje na niskom nivou tako da ukoliko su korisnici preuzeli i instalirali jednu od 2 zaražene verzije (ili ih ažurirali), velika je šansa da  njihov kompjuter nije samo zaražen, odnosno da ima backdoo, već je. moguće bio pod udarom drugog vala. u tom slučaju nije dovoljno samo uklanjanje programa i reinstalacija nove verzije za rešavanje malwarea. Oni savetuju korisnicima da urade restore kompromitovanih sistema na neki datum pre 15. avgusta ili da urade reinstalaciju sistema. 

Ko stoji iza ovih napada?

Avast ne isključuje da se potencijalno radilo i o nekom napadu u organizaciji ili po nalogu neke države. Ne isključuju ni mogućnost da se radilo o industrijskog špijunaži ogromnih razmera. No, Avast nije bio spreman na špekulisanje, pa su samo na kraju izjavili da sarađuju s nadležnim službama.

Costin Raiu, direktor Global Researcha i Kaspersky lab, potvrdio je Motherboardu da su uspeli povezati kineske hakere koji su u prošlosti hakirali Google, s ovim štetnim verzijama CCleanera. Radi se o hakersoj grupi APT17, poznatijoj pod nazivom DeputyDog, koja postoji već preko deset godina. Isto je potvrdio Jay Rosenberg iz kompanije Intezer na svom blogu. Analizom koda ustanovio je da se radi o gotovo jednakom pristupu kojeg koristi APT17.

U operaciji Aurora 2009. godine, osim Googlea upali su u još 30 kompanija. Uspeli su upasti i u državne institucije, nevladine udruge te advokatska  društva. Pomalo zabrinjavajuće, uspeli su upasti i u neke kompanije koje proizvode oružje, informacijsku tehnologiju i one koje se bave rudarstvom. Problematično je što se CCleaner Cloud uglavnom koristi u biznis svetu, zbog čega je ovaj napad potencijalno veoma štetan.

Hakreski napad u toku! 

U toku je novi globalni hakerski napad! Na udaru su opet velike firme i korporacije, čak i sistem za nadzor radijacije u Černobilu. Veći broj ukrajinskih državnih institucija i privatnih firmi pre dva danase našao se pod udarom cyber napada, a slične napade proživljavaju i firme u Rusiji, Britaniji, Danskoj, Španiji, Švedskoj, Indiji i Norveškoj. Moguće da se radi o globalnom napadu hakera koji planiraju zaraditi ucenjivanjem.
Ordos, najveći rudnik za kopanje – valuta


                                            Radim u rudniku i… iskopavam valutu.

 Pre nego se odlučite za kriptovalutu stručnjaci preporučuju da prikupite informacije na osnovu kojih bi saznali više :
1. Koju kriptovalutu ne bi smeli da propustite,
2. kako otvoriti račun
3. kako deponovati novac
4. kako kriptovalutu kupiti i prodati


Jedan od najvećih rudnika bitkoina na svetu nalazi se u industrijskom parku Sanšanglijang na periferiji grada Ordos, u unutrašnjoj Mongoliji, autonomnoj oblasti koja pripada Kini (sami Mongoli ne vole ovaj izraz, već tu regiju nazivaju Južnom Mogolijom). Ova cyber-farma na kojoj se uzgajaju računari koji „nose zlatna jaja“ nalazi se 650km od glavnog grada Kine, Pekinga i gotovo 60 kilometara od grada Baotu. Rudnik je odmah pored autoputa, u blizini raskrsnice Trećeg puta Latitutude sa Trećim putem Longitude. Smeštena je između napuštenih, poluizgrađenih fabrika – žrtava ranijeg rada rudnika uglja koji je nestao, ostavljajući grad Ordos i njegova isturena područja zatrpanim građevinskim skelama i betonskim kosturima nedovršenih zgrada.

Rudnik pripada Bitmejnu (Bitmain), pekinškoj kompaniji koja takođe proizvodi i mašine za ove „digitalne rudokope“, tj pravi računare kojima obavlja bitkoin rudarenje. Ove mašine izvode milijarde proračuna u sekundi, nastojeći da probiju „kriptografsku slagalicu“ koja daje nove bitkoine. Pedeset zaposlenih u Bitmejnu – od kojih su mnogi lokalci koji žive u Ordosu – nadgledaju osam objekata u kojima se nalazi 25.000 računara. Ove mašine se aktivne su u svojim proračunima non-stop i rade 24 sata dnevno. Jedan od objekata je specijalizovan za rudarenje lajtkoina (litecoin), sve uticajniju kripto-valutu koja je u usponu. Osoblje živi „na licu mesta“ u zgradi koja ima spavaonicu, kancelarije, kantinu i servisni centar. Glavna rekreacija im je igranje košarke, na nedovršenom igralištu od golog betona kojem još uvek nedostaje podloga.

Bitcoin rudarenje troši ogromne količine električne energije, zbog čega „rudari“ i traže po svetu lokacije koje nude jeftinu energiju. Rudnik Ordos je osnovan 2014. godine, čineći je najstarijim rudarskim pogonom za bitkoin u Kini. Bitmejn ga je kupio 2015. godine. Pokreće ga električna energija koja uglavnom potiče iz elektrana na ugalj. Dnevni račun za električnu energiju iznosi 39.000 dolara. Bitmejn, takođe, upravlja drugim rudnicima u udaljenim područjima Kine, poput planinske provincije Junan na jugu kine i autonomne regije Sinđjang na zapadu.

Uprkos troškovima, rudarenje bitkoina ostaje unosna industrija. Kod trenutne cene bitkoina – od oko 4.000 dolara po bitkoinu – rudari se nadmeću za više od 7 miliona dolara u novim bitkoinima dnevno. Što više snage za procesiranje kontroliše ovu „rudarsku operaciju“, to je veća šansa za dobitak jednog dela tih miliona na dnevnom nivou. Rudnik Ordos čini preko 4% procesne snage na bitkoin mreži – što je ogromna količina i udeo za samo jedan “rudnik”

The Bitmain mine in Ordos, Inner Mongolia boasts nine mining units. One of them is dedicated to Litecoin and six of them mine Bitcoins. Only one of them is currently inactive

Rudnik bitkoina u Ordosu, Mongolija, ima 8 zgrada u kojima se “kopanjem” bavi 25.000 računara


Magazin Atlantik je posetio rudnik u Ordosu 11. avgusta.

Rudnik Bitmain u Ordosu, Unutrašnja Mongolija, ima osam građevina koje sadrže rudarske mašine. Jedna od njih posvećena je kripto-valuti litecoin, a preostalih sedam „iskopava“ bitkoin. Jedna dodatna, deveta zgrada, za sada je neaktivna.

Stalaže s mašinama koje procesiraju "kopanje" kripto-valute Lajtkoin
                        Stalaže s mašinama koje procesiraju “kopanje” kripto-valute Lajtkoin

Kablovi za napajanje strujom u utičnicama u objektu z bitcoin rudarenje

Kablovi za napajanje strujom u utičnicama u objektu z bitcoin rudarenje

Preostale cevi i kablovi leže između dva objekta za bitcoin rudarenje

Preostale cevi i kablovi leže između dva objekta za bitcoin rudarenje

Mašina za kopanje bitkoina sa UPS baterijom na stalaži

Mašina za kopanje bitkoina sa UPS baterijom na stalaži

Zaposleni nadgleda operativni status mašina
Zaposleni nadgleda operativni status mašina

Radnici čiste stalaže na kojima su "rudarski računari"
Radnici čiste stalaže na kojima su “rudarski računari”

Industrijski usisni ventilatori za hlađenje ugrađeni su posvuda
Industrijski usisni ventilatori za hlađenje ugrađeni su posvuda


Bitmain_93
Kancelarija za administrativne poslove u glavnoj zgradi

Bitmain_85

Materijali za pakovanje bitcoin uređaja ispunjavaju čitavo skladište

Bitmain_103

Zamena komponente na rudarskoj mašini

Bitmain_105

Zaposleni vraća popravljene računare u “rudnik”


Bitmain_109

Eksterijer jednog rudarskog objekta


Bitmain_120
Radnik nadgleda rad računara

Bitmain_124

Masivni prekidač za jedan od mnogih energetskih transformatora u rudniku. Oni su smešteni u zgradama odvojenim od rudarskih mašina

Bitmain_127

Komplet ključeva za pristup transformatorima

Bitmain_114
Hu Đije (24), friški diplomac koledža deli spavaonicu sa još 7 zaposlenih.

Bitmain_96

Kuvar priprema obrok u kuhinji glavne zgrade


Bitmain_130

Radnici za stolom rudarske trpezarije uživaju u obedu

Bitmain_94
Pogled na jednu od zgrada rudarskog kompleksa

Fotografije: Aurelien Foucault za Kvarc (blog magazina Atlantic)
Quartz  Joon Ian Wong, qz.com Avg 17, 2017
prevod 


ARHIVA 

                                                             Bitcoin  i varvarstvo

                                                           Bitkoin –opasnost po birokratiju