уторак, 25. октобар 2016.

Thomas Jefferson, Temelji američke vladavine


Thomas Jefferson

.....
I zaista, posmatramo li život, rad i dela Thomasa Jeffersona, teško se možemo oteti divljenju koje u nama izaziva njegova bogata i svestrana ličnost. Kao čovek vrlo širokih interesa, gotovo da nema područja u koje se nije razumeo. On nije bio samo državnik i političar nego i svestrani naučnik , filozof, pravnik, filolog, arhitekta, izumitelj, etnolog, pedagog, geograf, "čovek od pera". Ovaj višestruki genij, "američki Leonardo", kako su ga nazivali, pisac je Deklaracije o nezavisnosti, jedan od utemeljitelja američke republike, a iznad svega sjajan politički vođa, koji je gotovo pula veka intelektualno i politički bio uključen u različite javne i političke poslove i probleme svoje zemlje.

Jeffersonovi doprinosi Americi bili su brojni, raznoliki i trajni. Međutim, posebno je važno istaknuti da je Jefferson celog svog života bio branitelj demokracije i republikanske vladavme, blistavi borac za slobodu i jednakost. Zato i ne čudi što su tokom duge karijere njegovo ime, njegove doktrine i ideali više od njegovih slavnih savrememka poistovećivani sa sudbinom američke demokracije.

Govoreći o ličnosti Thomasa Jeffersona, profesor Saul K. Padover u svojoj knjizi Thomas Jefferson and the Foundations of Freedom kaže: "Njegova ličnost bila je kombinacija misli i akcije bez premca". ili; "James Madison, i sam državnik široke erudicije", kaže Padover, "smatrao je Jeffersona najučenijim čovekom koji je ikad držao javni položaj". Benjamin Rusb nazvao je Jeffersona svetskim građaninom i jedinim koji je bio prosvećen na svim poljima nauke. Abraham Lincoln vrlo je često isticao da su "Jeffersonovi principi definicije i aksiomi slobodnog društva" (Padover, 1965, VII i 13). A Woodrow Wilson govorio je o Jeffersonovim idejama kao žarećim izvorima svetlosti.

Svoju vrlo uspešnu političku karijeru Jeffcrson je započeo u Virđinijskom domu građana 1769., a završio kao treći američki predsednik četrdeset godina nakon toga, 1809. postavši članom Doma grašana, zakonodavoe skupštine Virđinije, 1769. godine, Jefferson ostaje na toj dužnosti idućih šest godina, sve do svog izbora za člana Kontinentalnog kongresa 1775. godine. To je posebno važno razdoblje u kom se američko kolonijalno mišljenje u težnji za nezavisnošću od Velike Britanije potpuno iskristaliziralo.  Nasuprot engleskim zahtevima i težnjama da očuvaju prevlast i vođstvo u kolonijama i da ih, što je vrlo važno, politički i ekonomski što više vežu uz sebe, američki su koloni smatrali da nisu dužni osigurati niti nositi troškove ratovanja, izdržavanja vojske, uprave i organizacije kolonija. Smatrali su protuzakonitim sve akte koje je izglasao britanski parlament, u kojem oni nisu imali svoje zastupnike, a na osnovi kojih se kolonijama nameću razne porezne obaveze. Jeffersonov doprinos u to je vreme bio posebno značajan. U svom radu "A Summary View of the Rights of British America", koji se pojavio u leto 1774. i bio mnogo čitan, Jefferson je dokazivao da Amerikanca imaju ista prirodna prava kao i drugi slobodno rođeni Englezi, te da ni engleski kralj a ni britanski parlament nemaju prava nad njima. Bio je to početak Jeffersonove slave.
Međutim, Jefferson je ostao sve do danas zapamćen i slavan kao autor poznate američke Deklaracije o nezavisnosti, Virđinijskog statuta o verskoj slobodi, te kao utemeljitelj i osnivač Virđinijskog Univerziteta.Donešena u vreme političkih borbi i nemira, sa svrhom da pridonese raskidu političko-privrednih veza i odnosa s Velikom Britanijom, Deklaracija je u biti bila revolucionarni čin na koji su se američki koloni odlučili kako bi zaštitili prava i slobode građana, definitivno rešili američko-engleske odnose i ukinuli međusobne veze.U Deklaraciji su na jasan način osnaženi osnovni idejno-teorijski temelji Lockeova učenja o prirodnom pravu čoveka i zaštiti njegovih sloboda, kao i Rousseauova politička koncepcija društvenog ugovora. Njome je američki narod, u borbi protiv apsolutnog despotizma Georgea II nastojao političkim i pravnim sredstvima osigurati ponajprije prava i slobodu građana. Deklaracija o nezavisnosti temeljila se na nekoliko osnovnih principa.

  Prvo, "svi su ljudi stvoreni jednaki i njihov stvoritelj obdario ih je neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja k sreći" (Declaration of Independence, 1776.). Život, sloboda i težnja k sreći prirodna su prava s kojima se ljudi rađaju i koja im nisu poklonjena od neke vlade, pa ih prema tome oni ne mogu izgubiti, ona su prirodna, nepovrediva i neotuđiva.

Drugo, "da bi osigurali ta prava, ljudi ustanovljuju među sobom države, a one svoju pravednu vlast crpe iz pristanka (the consent) onih kojima se vlada". I ovaj dokument polazi od činjenice  da su ljudi živeli u "prirodnom stanju", ali zbog stalne opasnosti i radi vlastite sigurnosti oni su se ujedinili i dogovorno formirali vlade sa svrhom da one štite njihove živote, slobodu i imovinu. Onog trena kad jedna vlada prestane služiti tim ciljevima, građani joj nisu dužni iskazivati poslušnost i pružati potporu.

Treće, "kad neki oblik vladavine postane štetan za te ciljeve, pravo je naroda da izmeni ili ukine i ustanovi novu vladu, osnivajući je na takvim principima i organizirajući njezinu vlast u takvu obliku koja mu najverojatnije osigurava sigurnost i sreću" (Declaration of Independence). Dakle, nova je vlada dužna poštovati i jamčiti ta prava. Prema tome, onog trena kad prava naroda predviđena 'društvenim ugovorom" budu povređena, "društveni ugovor" sklopljen između vladara i naroda može se raskinuti.

Declaration independence


U istom tekstu spomenute su činjenice, poteškoće i razlozi koji su se tokom niza godina gomilali u odnosima između američkih kolonija i Velike Britanije, i koji su konačno prisilili američke kolonije na taj revolucionarni čin odvajanja. "Prema tome", kaže se u Dekaraciji, "mi, predstavnici Sjedinjenih Država, okupljeni na generalnom Kongresu, pozivajući Vrhovnog suca da bude svedok pravednosti naših namera, a u ime i po ovlaštenju dobrih naroda ovih kolonija, svečano objavljujemo i izjavljujemo da ove Ujedinjene kolonije jesu, što po pravu i treba da budu, slobodne i nezavisne države, da su razrešene svake pokornosti britanskoj kruni, i da sve političke veze između njih i države Velike Britanije jesu i treba da budu potpuno uništene ... ".

 Te tri osnovne političke ideje postale su konstitutivni deo Deklaracije i temelj američke nezavisnosti. Slobodarska politička misao izražena u Deklaraciji bila je inspirisana težnjom da se definitivno poruše stare političke, vojne i privredne veze između američkih kolonija i Velike Britanije i željom da se izgradi takav politički I pravni poredak, to jest demokratski poredak, koji će omogućiti da američki narod zauzme ravnopravno mesto među drugim državama ovog sveta.

Iako je Deklaracija "objavila svetu rođenje Sjedinjenih Država kao nacije" (Ellis u: Peterson, 1986., 119.), ona nije sadržavala ideje i koncepcije o budućem obliku američke vladavine, njezinoj strukturi ili načinu delovanja. Te će se ideje oblikovati postupno nakon odvajanja od Velike Britanije 1776. godine. Jefferson je smatrao to razdoblje vrlo povoljnim za ostvarenje demokratskih ideja i institucionalizaciju principa, kako ih je on shvatao. A on se od samog početka ulaska u politički život zalagao za načelo republikanizma (što je podrazumevalo odbacivanje monarhijske vladavine i aristokratskih privilegija), za zaštitu I poštovanje individualnih prava i sloboda građana od zloupotreba vlasti, proširenje biračkog prava i pravedniju političku reprezentaciju za ograničenje vlasti, podelu vlasti, toleranciju i potpunu slobodu veroispovesti, sistem javnog obrazovanja koji bi pomagala država. I zaista, mnoge Jeffersonove ideje pokazale su trajnu važnost, oblikujući ustavne vrednosti prema kojima i danas žive Amerikanci.


Za vreme američke revolucije Jefferson je bio vrlo aktivan u novostvorenom legislativnom telu svoje vlastite države Virđinije, u koje je izabran 1776., a nakon tri godine izabran je i za guvernera te države. Kao član virđinijskog zakonodavnog tela,Jefferson je usko sarađivao s uglednim pravnicima Edmundom Pendletonom i Georgeom Wytheom, revidirajući mnoge stare virđinijske zakone. Posebno je bio ponosan što je napisao nacrte zakona o ukidanju prava primogeniture, zatim nacrt zakona o odvajanju crkve od države te na zakon o sistemu opšteg obrazovanja. Virđinijski statut o verskoj slobodi konačno je bio donešen 1786., u vreme kad je Jefferson bio ministar u Francuskoj. Ovim zakonom osigurano je ne samo potpuno odvajanje crkve od države, odnosno religije od politike, već i potpuna sloboda veroispovesti. Dok je ukidanje feudalne prakse primogenirure označilo prekid s ostacima feudalizma, druga dva zakona poticala su daljnje "širenje duha slobode". Jefferson je u svojoj autobiografiji istaknuo da ove zakone smatra početkom stvaranja sistema u kem će biti iskorenjena "sadašnja i buduća aristokracija i položeni temelji za istinsku republikansku vladavinu". Zakon o slobodi veroispovesti Jefferson je smatrao jednim od najvažnijih doprinosa čovečanstvu. Međutim, Jeffersonov pokušaj da istraži odnos između ropstva i republikanizma naišao je na oštre kritike.


Postavši guvernerom Virđinije 1779., Jefferson se suočava s mnogim poteškoćama: ekonomskim, političkim i vojnim, a 187l. i s napadom Britanaca na Virđiniju . Sledeće dve godine Jefferson se povlači iz javnog života i posvećuje pisanju knjige Notes on the State of Virginia , u kojoj naširoko raspravlja o brojnim relevantnim pitanjima i idejama, poput slobode veroispovesti i tolerancije, drugom nacrtu predloženog virđinijskog Ustava ili o pitanju legislativne supremacije, naglašavajući da supremacija legislative nije dovoljna kočnica arbitrarnoj vladavini. Kao sredstvo koje bi moglo sprečiti i onemogućiti razvijanje neograničene legislativne vlasti predlaže razvijanje egzekutivne i sudske vlastt. Po Jeffersonovoj oceni, koncepcije na kojima se temelji pisani Ustav imaju cilj ne samo postaviti ograničenja i uspostaviti ravnotežu između organa vlasti već se Ustavom nastoji političkoj vlasti postavili granice koje ona ne sme da prekorači. Jefferson je kritičan i prema virđinijskom Ustavu, budući da ga je donela redovita legislativna Skupština. Da bi ustav bio najviši ili temeljni zakon države, njegovo donošenje treba biti rezultat delovanja posebne i "superiorne vlasti" u odnosu na redovitu legislativnu vlast, a njegove odredbe moraju imati jaču pravnu snagu od bilo kojeg drugog zakona ili propisa.
Kao član Kontinentalnog kongresa, u martu 1783. (17R3.-1784.) Jefferson je mnogo pridonio svojim radom u gotovo svim važnijim odborima, napisavši nacrte 31-og dokumenta. Među njima dva su dokumenta po svom sadržaju, odnosno uticaju, bila posebno važna: prvi se odnosio na Jeffersonova razmišljanja o ustanovljavanju novčane jedinice, koja su kasnije poslužila za prihvatanje dolara kao novčanog standarda Sjedinjenih Američkih Država, a drugi document bio je Jeffersonov izveštaj o vladavini u zapadnim teritorijima, koji je postao osnova za Uredbu o severozapadnim teritorijima (The Northwest Ordinance, 1787.) i koji je sadržavao važne odredbe o samoupravi i ukidanju ropstva u budućim državama Srednjeg zapada. Naime, pitanje naseljavanja zemlje prema zapadu s formalnopravne strane bilo je rešeno na osnovu niza odredaba o zaposedanju zemlje koje je doneo još stari Kongres Konfederacije između 1785. i 1787., a najpoznatija je bila Uredba o severozapadnim teritorijima, iz 1787., kojom je izvršena regulacija zemlje na severozapadu od toka reke Ohio. Naredba je sadržavala propise o zabrani uvođenja ropstva, kao i propise  formiranju lokalnih organa vlasti. Naime, kad pojedi distrikt dosegne 5000 punoletnih muškaraca, ima pravo formirati vlastito zakonodavno telo, a teritoriji s preko 60.000 slobodnih stanovnika može da traži primanje u Uniju s jednakim pravima u svakom pogledu kao prvobitni članovi Saveza. Ova naredba pokazala se kao važan korak na polju naseljavanja severozapadnih teritorija i bila je protkana težnjom za stvaranjem novih slobodnih i samoupravnih država, a koje Je Jefferson želeo da postanu "carstvo slobode".

Učestvujući u posebnoj komisiji na pregovorima o trgovini s Evropom, Jefferson pokazuje sve više zanimanja za vanjske poslove. Nasledivši Benjamina Franklina 1785. ,godine na dužnosti američkog ministra u Parizu, Jefferson dolazi u kontakt s najistaknutijim ličnostima kulturnog, filozofskog i političkog života tadašnje Francuske, među kojima su neki i sudionici francuske revolucije. U to vreme Jefferson se zalaže i preporučuje svojim francuskim prijateljima da prihvate demokratske reforme monarhije i napuste ekstremni radikalizam.

Budući da je bio u Parizu, Jefferson nije neposredno učestvovao u pisanju i raspravama o ratiftkaciji Ustava SAD 1787. i 1788. Međutim, on je poznavao da konfederativna zajednica nije više mogla zadovoljiti novonastale potrebe država, niti ojačati Uniju. Po oceni Jeffersona, američku konfederaciju trebalo je zameniti čvršćom i jedinstvenijom zajednicom i jačom centralnom vlasti. Pa ipak Jefferson je odbijao da podrži Ustav SAD, izražavajući svoje neslaganje sa strukturom središnje vlasti kako je ona bila zamišljena u novom ustavu, donešenom 17. septembra 1787. u Philadelphiji. Najozbiljniji prigovor odnosio se na nepostojanje garancije individualnih prava građana u Ustavu SAD. Nakon što ga je jedan od glavnih tvoraca nove američke vladavine i jedan od najbližih Jeffersonovih političkih prijatelja, James Madison, uverio u kompromisni karakter Ustava, Jefferson je ipak ostao nepopustljiv u svom zahtevu za unošenjem u Ustav posebnih odredbi o pravima građana. Sve je to uticalo na to da je Madison napisao prvih deset Ustavnih amandmana poznatih kao "Bill of Rights" odmah nakon ratifikacije Ustava.

Na predlog prvog predsednika Georgea Washingtona i svog ličnog i političkog prijatelja Madisona, Jefferson je prihvalio položaj prvog državnog sekretara. Međulim, on je od prvog trenutka bio u opoziciji prema politici Alexandera Hamiltona, kojeg je Washington imenovao ministrom financija. Ta dva sasvim različita čoveka i političara sukobljavala su se oko pitanja rešavanja unutrašnjih, vrlo složenih, problema zemlje i pitanja vanjske politike, u prvom redu prema Engleskoj i Francuskoj. Bio je to i sukob dvaju različitih političkih grupacija u američkom društvu: republikanaca i federalist.

Hamilton Alexander, ministar finansija  Naime, najistaknutiji ljudi onog doba, George Washington, Alexander Hamilton, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison i još neki drugi odigrali su odlučnu ulogu u tom razdoblju. Pod vođstvom Hamiltona i Jeffersona okupljale su se skupine ljudi koji su sa svojim posebnim interesima, merkantilno- finansijskim, na jednoj strani te agrarnim i robovlasničkim interesima, na drugoj strani , stvorili osnove dvostranačkog sistema SAD.

Nesumnjivo je da je tokom donošenja, a i nakon prihvatanja Ustava vođena, i to često, žestoka borba u krilu nove vladajuće elite izmedu G. Washingtona, A. Hamiltona i njegovih pristaša, s jedne, i Jeffersona te njegovih istomišljenika, s druge strane, kako s obzirom na unutrašnju organizaciju vlasti, tako i u odnosu na rešavanje važnih privrednih problema. Ta borba dovela je i do rascepa nacije na federaliste i antifederaliste (republikance).

Posmatrajući i opisujući američki život u to doba, francuski pisac Alexis de Tocqueville u svom poznatom delu Democracy in America izrazio je misao da je podela Amerikanaca na federaliste i republikance posve prirodna, jer postoje živa mišljenja koja su stara kao i svet i koja su se neprekidno sretala u različitim oblicima i pod različitim imenima u svim slobodnim zajednicama: jedno je nastojalo ograničiti, a drugo se zalagalo za neograničenu vlast naroda" (Alexis de Tocqueville, 1956., 88).

Federalisti, a napose Hamilton, borili su se za proširenje vladinih ovlasti, za stvaranje moćne središnje vlade i zaštitu interesa bogatih pojedinaca Severa, brodovlasnika, krupnilt bankara, trgovaca i bogatih advokata, želeći SAD pretvoliti u jaku industrijsku zemlju. Jefferson, koji je bio za ograničenje vladinih  nadležnosti i davanje većih prava pojedinim državama, govorio je u ime farmera, plantažera i sitnih obrtnika, priželjkujući da Amerika postane superiorna ratarska zemlja. Konflikt između Jeffersona i Hamiltona bio je zapravo sukob suprotnih ekonomskih interesa manufakture, odnosno industrije, i komercijalizovane poljoprivrede. Hamilton se borio za jedinstvenu i jaku centralnu vlast, slobodno unutrašnje  tržište i carinsku zaštilu od konkurencije evropskih proizvoda jer je bio uvjeren da je takav oblik vlasti i takva zaštita najbolja za američku republiku.
Jednako tako Jefferson se zalagao za što veću samostalnost federalnih jedinica i suprotstavljao se dominaciji industrijskih interesa nad poljoprivredom Juga, jer je tu dominaciju smatrao štetnom za plantažere i farmere. Jedan i drugi vođeni su idejom napretka i nezavisnosti SAD, ali i svojim ličnim, doduše oprečnim ekonomskim i političkim interesima. Da je to zaista tako, ubrzo se videlo po tome što su se i jedan i drugi, da bi dobili što više vlasti, zadovoljili kompromisnim rešenjem izmđu centralističkih i federalističkih tendencija izraženih u Ustavu.

Nakon donošenja Ustava i sređivanja političke i ekonomske situacije u zemlji, najveća opozicija federalističkom programu dolazila je upravo od antifederalista (Jeffersonovih republikanaca), koje su u prvom redu sačinjavali agrarni elementi. Binkley Rosehno ističe žestinu s kojom su virđinijski plantažeri osuđivali federalistički program. On to obrazlaže činjenicom da su oni bili vrsni poznavaoci francuskih fiziokrata, čije su teorijske postavke bile reakcija na težak položaj poljoprivrede, posebno seljaštva, koje je pod pritiskom poreznih obaveza bilo osuđeno na propast (Binkley, 1959., 62).

Primenjujući ovo učenje na američku zbilju, posebno na federalistički program, koji je favorizovao trgovačke i bankarske interese, Jefferson je upozoravao na opasnosti koja dolaze od trgovine i bankarsrva. On je smatrao da je ustanovljavanje banaka mnogo opasnije od stajaće vojske. Međutim, uporedo sa iznošenjem takvih tvrdnji o bankama, Jefferson je izražavao velike simpatije prema malim farmerima."Oni koji rade na zemlji", pisao je Jefferson 1782., "izabran su narod od Boga, ako je on ikad birao narod" (Padover, 1965., 104).
Virđinijski agrarni elementi suprotstavljali su se i ostalim merama federalističkog programa. Virđinija, koja nije bila zadužena, suprotstavljala se plaćanju tuđih dugova, kao i formiranju Državne banke SAD. Ali pravi, otvoreni sukob, koji je doveo SAD na rub građanskog rata, izazvan je porezom na viski. Hamilton, veran svojm idejama o potrebi što većih federalnih prihoda, proglasio je viski luksuznom robom i uveo vrlo visoki porez na ovaj glavni proizvod ljudi s granice". Za Škoto-Irce viski je bio posebno važan ne samo kao javni izvorni proizvod nego ujedno i glavno sredstvo razmene. Proizvodnja viskija omogućila im je da dođu do onih artikala koje nisu sami proizvodili, a koji su im bili preko potrebni za život, kao npr. gvođže i sol "Ljudi s granice" nisu bili u stanju da plate porez ''gotovim novcem", što znači kovanim novcem, jer za njih je samo viski bio "gotov novac''. Zbog svega toga Zapad se pobunio protiv Istoka a istodobno je došlo do konkurentske borbe velikih i malih proizvođača i do krajnjih napetosti, probudila se prikrivena opozicija prema federalističkim interesima.

Pobuna zbog viskija završila je pobedom federalista, ali je istovremeno kod agraraca stvorila uverenje kako je došlo vreme da istisnu dominantne interese federalističke vlade i stvore čvrst temelj za vlastilo jačanje i preuzimanje vlasti u svoje ruke. Znatnu ulogu u stvaranju mogućnosti da dođu u položaj da diktiraju politiku i tako osiguraju prevlast nad federalistima imao je T. Jefferson.

Razvijanju opozicije prema federalističkom programu, koja je s vremenom postajala sve izrazitija, Jefferson je posvetio pažnju tek 1794., povezujući se s vlasnicima zemljišnih farmi i drugim  agrarnim elementima u 'koje je duboko verovao i u kojima je video najsnažnije predstavnike slobodnog i demokratskog društva. "Slobodni vlasnici farma", pisao je Jefferson, "najbolja su i najvernija potpora republikanskoj vladavini" (Beard, 1960., 164). Zbog toga je smatrao da su privilegovane klase, posebno trgovci i bankari, koje je stimulisao Hamilionov program i njegova ekonomska politika, a koje je proglašavao monarhistima, najveća opasnost za demokraciju i slobodu.

Među razlozima koji su motivirali Jeffersona da ističe superiornost poljoprivrednika  nad ostalim profesijama posebno je važno istaknuli dva elemenla. Prvo, on je pošao od činjenice da je čovek koji nešto poseduje. odnosno vlasnik je zemlje, u svakom pogledu moralnija ličnost, koja se ne može tako lako korumpirati novcem kao onaj koji je zaposlen u trgovini, ili je na neki drugi način zavisan o drugima u osiguravanju izvora svog prihoda. "Obradivači zemlje", kaže Jefferson u pismu Johnu Jayu 1785., "najdragoceniji su građani. Oni su najjači, najnezavinsiji i najvreliji, oni su vezani uz svoju domovinu i trajnim okovima ujedinjeni u slobodi i interesima" (u: Patlover. 1965., 104). Drugo, s obzirom na specifične prilike u SAD-u (golema prirodna bogatstva), velik deo zemlje razvijao je poljoprivredu u želji da se što više osamostali od "ljudi s mora". Razvoj poljoprivrede ojačao je ulogu agraraca i Jefferson je bio duboko uveren da takav žtvot, koji je vezan uz poljoprivredu, stvara sretne i zadovoljne ljude. Poljoprivreda je prema njegovu shvatanju otvarala neograničene mogućnosti i pružala idealnu perspektivu za razvoj SAD-a. Međutim, pozicija SAD-a četvrt veka kasnije, a posebno  sukob Velike Britanije i Francuske, kad je velik deo  američkih brodova bio uništen, uticao je na to da Jefferson promeni svoje prvobitno shvatanje o prioritetu poljoprivrede. Promenu svog prvobitnog stava Jefferson je vrlo jasno izrazio u pismu Benjammu Austinu, poznatom bostonskum trgovcu, godine 1816. Analizirajući goleme teškoće s kojima su se suočile SAD, Jefferson je došao do određenih zaključaka. Polazeći od događaja iz nedavne prošlosti i iskustva koja su SAD stekle u odnosu na Veliku Britanij u i Francusku, Jefferson je konkretno formulisao potrebu za vlastitom manufakturom, koja je nužna za nezavisnost američke nacije. "Mi sad moramo smestiti manufakturu uz bok poljoprivrede .... iskustvo me podučilo koliko su manufakture sad nužne, kako za našu nezavisnost tako i za našu udobnost" (Jefferson Benjamina Austina, 1816., u: Padover, 1964., 106 i IlO).

Predsednički izbori godine 1796. nisu doneli veće uspehe Jeffersonovim republikancima, iako su označili novu fazu u njihovom  razvoju na putu prema konačnoj pobedi. Bilo je to doba kad su razlike između  republikanaca I federalista, koje su već pre bile izrazite sad snažno izbile na videlo, posebno zbog potpisivanja Jayova sporazuma. koji je podelio američku naciju. Međutim, u tom razdoblju, paralelno s naporima da se ojačaju pozicije federalist  ne shvaćajući kakve će katastrofalne posledice imati za stranački razvoj, a napose za slom federalista, Kongres je doneo 1798. Alien and Sedition Acts (Zakone o strancima i pobunjenicima), koji su bili u prvom redu usmereni protiv republikanaca. Pitanja koja su rešavala ova dva zakona, a koja su se odnosila na strance i pobunjenike, naišla su na neodobravanje Jeffersonovili republikanaca i snažno su uticala na kasniji politički uspeh Jeffersooa u predsedničkim izborima 1800. godine.


Prema odredbama što ih je sadržavao Alien Act. vreme potrebno za  naturalizacjju produženo je od 5 na 14 godina, a predsedniku je dano pravo da protera iz zemlje sve strance koji su opasni za mir i sigurnost zemlje,  ili uhapsi i progna sve one koji su neprijatelji nacije za vreme rata. Osim spomenutih pitanja proterivanja stranaca, čime su ozbiljno bili pogođeni ponajpre engleski imigranti, zatim Irci i Francuzi, Sedition Act posve otvoreno deluje protiv domaćih elemenata za koje se pretpostavlja da su opozicija federalistima, odnosno da se kritički odnose prema stranci na vlasti.Federalističko-republikanski sukob poprimio je krupne razmere, posebno onda kad su mnoge Jeffersonove  pristaše javno isticale ili publikovale svoja nezadovoljstva s politikom predsenika Adamsa, njegove vlade  ili domova Kongresa.


I upravo ta dva zakona imala su znatan uticaj na celokupnu američku javnost koja je bila uverena da je Sedition Act nasilje nad Prvim ustavnim amandmanom, da je povredio slobodu govora i medija, pa su tako znatno povećali i potpomogli šanse republikanaca u njihovoj skorašnjoj pobedi godine 1800.ali su istovremeno, zbog nekih neslaganja unutar same federalističke grupacije, kao i zbog omrznute federalisličke politike i njezina neodobravanja u širokim slojevima naroda, pridoneli raspadu federalista. Poraz federalista bio je toliko jak da sc, usprkos svim pokušajima da se ponovno vrate u politički život SAD-a više nikad nisu pojavili kao dominanma politička grupacija.

U atmosferi napetosti i neslaganja s politikom federalista, a napose osude Sedition Acta, Jeffersonovi su republikanci poduzeli niz konkretnih mera koje su trebale poništiti Zakone o strancima i pobunjenicima kao opasne za slobodu i republiku te potpomoći vlastito unutrašnje jačanje, koje bi ih moglo dovesti na vlast. Njihovo praktično delovanje usmereno protiv "kongresne tiranije" rezultiralo je donošenjem Kentuckyjske i Virđinijske rezolucije, koje su trebale poslužiti kao osnova delovanja republikanske politike. Neke države, posebno Kentucky i Virginia, predvođene Jeffersonom i Madisonom čvrsto su odlučile da deluju kroz svoje zakonodavne skupštine, smatrajući da su one "bastion slobode". U ta dva dokumenta, što su ih prihvatile i neke druge države, iznešena je osnovna misao da je Ustav sporazum između suverenih država koje su formirale zajedničku vladu, a čije su nadležnosti  izričito nabrojene u Ustavu. Pretpostavlja se da sve ostale nadležnosti  koje nisu izričito navedene u Ustavu ulaze u delokrug država - federalnih jedinica. Sloboda veroispovesti govora i medija navode se u rezolucijama kao prava koja su rezervisana za države. Iz toga proizlazi osnovni zaključak da su Zakoni o strancima i pobunjenicima prisvojili kao svoja ona prava i slobode koje je Ustav rezervisao za federalne jedinice (države). Ove dve rezolucije, koje su prihvatile neke federalne jedinice - ne samo što su proglasile ova dva Zakona poluustavnim već su unapredile teoriju
Unije(savezne države), odnosno u njima je Jefferson razvio "teoriju ugovora". Naime, po oceni Jeffersona, federalni je ustav ugovor među držvama kojim se strikrno ograničava savezna vlada.

Rašireno je shvatanje da je Jeffersonova "doktrina o pravima država ", koja je bila čvvrsto ugrađena u Kentuckyjsku i Virđinijsk-u rezoluciju, izražavala njegov teorijski koncept o organizaciji vlasti federacije, odnosno da je rezultirala davanjem prioriteta decentralizovanoj vladavini na tako geografski velikom  području kao što su Sjedinjene Države. ''Ja nisam", rekao je Jefferson Madisonu "prijatelj vrlo čvrste vlade. Ona je uvek tiranska" (Padover, L965., 22).  U pismu Gideonu Grangeru Jcfferson kaže: "Naša je zemlja odviše velika da bi svim poslovima mogla upravljati jedna vlada" ("Letter to Gideon Granger'', August, 13, 1800., u: Padover, l965., 108). Da bi se onemogućilo da jedna osoba ili grupa ljudi uzurpira vlast, Jefferson je isticao potrebu postojanja više vlasti, odnosno vlasti u svakoj državi (federalnoj jedinici).

 U vreme kad saradnja među državama zbog loših transportnih i komunikacijskih veza nije bila posebno razvijena, kao i zbog pomanjkanja stranačke organizacije i pisanih programa u savremenom smislu te riječi, lični kontakti s poznatim ličnostima ili preko  pisama (poznato je da je Jeffersonova korespondencija bila veoma bogata i da je napisao preko 18.000 pisama poznatim ljudima., a primio oko 25.000) bili su najvažniji oblik delovanja. u kojima je Jefferson na jasan način izražavao svoja politička stajališta o pojedinim važnim pitanjima, ili, kako je on sam govorio za svoja pisma, ona su "ispovedanje moje političke vere" (Patlovcr, 1965., 23). Posve je sigorno da su Jeffersonova pisma sadržavala ono što mi danas zovemo programom ili platformom političke stranke, i bila su usko povezana s praktičnim delovanjem američke politike u svim njezinim aspektima.

U pismu Elhridgeu Gerriu od 26. januara 1799. Jefferson je izložio osnovna politička stajališta i konkretno formulisao i istaknuo one elemente koje podupire, kao i one koje smatra opasnim i štetnim za privredni i društveno -politički razvoj i sigurnost Sjedinjenih  Država. Jefferson je jasno shvatio opasnost jake središnje vlasti pa je posebno isticao čuvanje saveznog Ustava, a paralelno s tim i zaštitu prava i nadležnosti koje pripadaju državama (federalnim jedinicama).U vreme kad zemlja mnogo duguje bilo domaćim bilo inostranim poveriocima, on ističe potrebu za rigorozno štedljivom i jednostavnom vladom. Umesto stajaće vojske predlaže policiju i mornaricu za potrebe obrane zemlje, jačanje trgovačkih veza s drugim nacijama, ali politički savez ni sa jednom, slobodu veroispovesti, medija i govora. Napokon, s pojavom Jeffersona nauka je počela dobijati veoma važno mesto u životu američke nacije."Ja sam za slobodu veroispovesti, a protiv sam svih manevara koji bi pridoneli legalnoj nadmoći jedne sekte nad drugom, ja sam za slobodu medija, a protiv svih povreda Ustava ućutkanih silom....ja sam za poticanje programa nauke na svim područjima ... To su, moj prijatelju, moji principi, oni su nesumnjivo principi velikog dela naših građana- sledbenika" (Padover, 1965., lli), završne su reči Jefkrsona upućene Gerriju, republikanskum vođi Massachusettsa.

Jeffersonova politika, po svom značenju i sadržaju znatno prihvatljivija od prethodne, Hamiltonove, stvorila je nove mogućnosti i otvorila široku  perspektivu te imala velikog uticaja na uspeh republikanaca i konačnu Jeffersonovu pobedu u izborima godine 1800. Budući da su Jefferson i Burr, obojica republikanski kandidati, dobili jednak broj elektorskih glasova (73), izbor predsednika bio je poveren Domu zastupnika, koji je nakon 36 glasanja za predsednika SAD-a izabrao Jeffersona.
Došavši na vlast u vreme kad su SAD bile s jedne strane rastrgane stranačkom borbom, a sa druge u teškom privrednom i političkom položaju u odnosu na neke evropske zemlje,u prvom redu Englesku i Francusku, Jefferson je nastojao stabilizovati i srediti sva ona pitanja koja je smatrao vitalno važnima za život američke nacije. "Najveće dobro koje možemo učiniti svojoj zemlji jest izlečiti je od stranačke podele i učiniti je jednim narodom". pisao je Jefferson Dickinsonu 1801., nakon što je postao predsednik SAD-a.

Thomas Jefferson’s victory over John Adams in the election of 1800
 
National Museum of American History.
 


I u svojoj Inauguralnoj adresi (4.marta 1801.), i to u njenom prvom delu, koji sadrži opšte principe Jefferson se zalaže za republikanski oblik vladavine, videći u njemu u prvom redu mogućnost za prevlast volje većine, ali uz istovremeno poštovanje manjine, koja s jednakim pravom mora biti zaštićena. Sloboda misli  te verska i politička tolerantnost daljnje su postavke koje, po Jeffersonovu mišljenju, utiču na srtaranje uslova  za društvo u kojem će vladati sklad, a ne sukob. "Ali svaka razlika u mišljenju ne mora biti načelna razlika", kaže Jefferson i nastavlja, "mi smo samo dali različita imena braći jednakoj u načelima. Svi smo mi republikanci i svi smo i federalisti" (Jefferson's First Inaugural Address, u: Padover, The Complete Jefferson, 1943., 384-387). Na osnovu tih zamisli Jefferson je duboko verovao da su Amerikanci za republiku i federntivnu vlast, a posebno je oštro osudio monarhiju.

U drugom delu svoje Inauguralne adrese Jefferson je iznio stajališta koja je smatrao nužnim za realizaciju određene politike i jačanje uloge SAD-a u međunarodnim odnosima. Po Jeffersonovoj zamisli, mir s drugim nacijama I inauguralnost američke države imaju prvorazrednu važnost za postizanje nacionalnog suvereniteta i potpunu nezavisnost. U isto vreme on ističe potrebu da se reguliše nacionalni dug, pa predlaže štedljivu vladu, protivi se stajaćoj vojsci i zalaže se za jednakost svih država, slobodno i nesputano delovanje svake vere i jednaku pravdu za sve ljude.

Dolaskom Jeffersona predsednički položaj republikanska je politička grupacija počela dobijati posebno, vrlo važno mesto u političkom životu američke nacije; štaviše Jeffersonovo je predsedništvo nesumnjivo bilo prekretna tačka američke istorije. Umesto prijašnje naglašene federalne vlade, koja je tendirala da postane oligarhijska i aristokratska, s Jeffersonovom administracijom počinje veliki zaokret u tom smislu što se formira "narodna vlada, obeležena demokratskom jednostavnošću, osigurana širokim pravom glasa, stimulisana verom u obične ljude i ojačana atmosferom slobode" (Padover,1965., 27). I doista, Jefferson se borio protiv svega što stvara nejednakost među ljudima, u prvom redu bio je protiv interesa industrijalaca i bankara, ali još se ne može govoriti o pravoj narodnoj vladi, onakvoj kakva će se razviti tek s dolaskom Andrewa Jacksona na vlast 1828. godine.

Politički učinci koji bi mogli proizaći iz takva Jeffersonova shvaćanja "narodne vlade" nisu bili radikalni kao što su to očekivali njegovi protivnici - federalisti. Svojom svečanom izjavom "najpoštenije plaćanje naših dugova i sveta zaštita javne vere, poticanje poljoprivrede i trgovine" (Binkley, 1959., 86) pridobio je mnoge nezadovoljne federaliste. Privatno vlasništvo, sloboda veroispovesti, poštovanje Ustava, borba protiv nasilja i korupcije nisu bitnije uticali na stajališta što ih je Jeffersonova administracija prihvatila kao načela svog delovanja. Upravo to što republikanci došavši na vlast, nisu zahtevali bitnije promene na polju finansijske i vanjske politike inicirane od federalista, u prvom redu Hamiltona, uticalo je na mnoge federaliste da u tome vide razuman potez republikanaca, pa su zbog toga mnogi od njih odustali od daljnje borbe protiv Jeffersona.

Suočene s vrlo opasnim i osetljivim međunarodnim događajima, posebno s obzirom na rat između Velike Britanije i Francuske, kao i s nerešenim ekonomskim pitanjima unutar vlastite zemlje, Jeffersonova adinistracija preduzela je nekoliko konkretnih mera, koje su znatno odredile tokove američke politike i trebale osigurati mir i sigurnost Sjedinjenih Država, s jedne strane, i ekonomski prosperitet s druge. Te konkretne mere odnosile su se na:
l. kupnju teritorija Louisiane;
2. donošenje Zakona o embargu, tj. opštoj zabrani američke trgovine s inostranim zemljama (Embargo Act);
3. mere za likvidaciju nacionalnog duga.


Teritorij Louisiane nadzirala je Francuska do godine 1763.,kad je upravu nad tim prostranim i važnim područjem, koje je obuhvatalo velik deo doline Mississippija, predala Španiji. Godine l800. Francuska ponovno pokazuje težnju za Louisianom, a Napoleonova želja da na tom teritoriju stvori veliko francusko carstvo bila je, naposletku, vrlo opasna za Amerikance. Jeffersonova želja za širenjem prema zapadu i sve veća opasnost od stranih vlasti, koje su ugrožavale nacionalnu sigurnost, davale su sve više povoda da se uklone neprijatelji te da se stekne vlasništvo nad gradom New Orleansom koji je bio od neprocjenjive važnosti za razvoj američke trgovine i širenje zemlje prema zapadu rečnim putem. Odluka Jeffersona i Kongresa da se kupi grad New Orleans i time zaštite nacionalni, politički i ekonomski interesi značila je iznimno važan potez američke vlade. U vrlo složenoj političkoj situaciji, kad je Francuskoj pretio novi rat s Velikom Britanijom, a potreba za novcem postala veća, Napoleon je bio voljan prodati ne samo grad New Orleans nego i celi teritorij Louisiane, koji je po svom prostranstvu otprilike velik kao zapadna Evropa. Kupnjom Louisiane izbegnut je sukob s Francuskom, uklonjen neprijatelj s američkih granica i napokon omogućen miran razvoj zemlje prema zapadu.

Suočen s vrlo teškom situacijom na međunaro planu,tj.konfliktom između Velike Britanije i Francuske, u kojem je osobito stradala američka trgovina i njezini brodovi, Jefferson je predložio donošenje.: Zakona o embargo (1807.) tj. zakona kojim se zabranjuje svaka trgovina s bilo kojom stranom zemljom. Osnovni razlog za to bio je taj što su uprkos američkoj neutralnosti, s jedne strane, Engezi uništavali vlasnike američkih brodova koji su trgovali s Francuskim Antilima i odatle prevozili robu u Evropu, zatvorivši im sve luke od Španije do Elbe, a druge strane, Francuzi su provodili kontrolu američkih brodova koji bi se eventualno našli u nekoj engleskoj luci i uništavali ih.
Međutim, polički, a napose ekonomski efekt ovoga zakona bio je bitno drukčiji od Jeffersonove zamisli. Embargo je bio velik udarac kako za brodovlasnike, koji nisu mogli slobodno trgovati, tako i za poljoprivrednike, odnosno farmere, jer nisu smeli izvoziti svoje proizvode, u prvom redu duvan, žito i meso, na strana tržišta. Napokon, njime je bilo pogođeno i oko 55.000 mornara i 100.000 radnika kojisu ostatli bez posla. hbog toga je otpor postojećem Zakonu embargu postajao sve izrazitiji po celoj zemlji i napokon prisilio Jeffersona da ga zameni tzv. Nonintercourse zakonom (1809.) (zakonom o "nedruženju"), tj. takvom merom kojom se zabranjuje trgovina samo s Engleskom i Francuskom i zemljama koje su o njima zavisne, dok se trgovina s ostalim zemljama dopušta.

Uz to, i unutrašnji razvoj odnosa silio je Jeffersona da preduzme mere za likvidaciju nacionalnog duga, u čemu je imao velikog uspeha. Za razliku od Hamiltona, koji je govorio da je "nacionalni dug nacionalni blagoslov" {Binkley, 1959., 87), po Jeffersonovu shvatanju, dug je trajni neprijatelj slobode i sreće.Uz opšte postavke o mudroj i štedljivoj vladi, zatim o potrebi smanjivanja duga na principu "ne kupuj ništa ako novaca u džepu nemaš da platiš za to", Jeffersonova ekonomska politika temeljila se na tri elementa: ne posuđivati, rešavati se dugova sistemskim plaćanjem i, napose, ograničiti troškove. "Ja sam pristalica stroge, štedljive i jednostavne vlade, koja će svu moguću uštedu nameniti plaćanju državnog duga. Neprijatelj sam povećanja broja činovnika i plata, ako to nema drugu svrhu osim da zadovolji nečije pristalice" (Maurois, 1960., 201).
I zaista, javni dug duboko je prožimao shvatanje i stajališta republikanaca. Uprkos ukidanjuporeza na viski, Jeffersonov ekonomski program i njegova financijska politika dali su zadovoljavajuće rezultate i bili vrlo uspešni, što je Jefferson i javno objavio u svojoj oproštajnoj poruci naciji godine 1808., u kojoj se kaže da blagajnički višak iznosi $ 2,000.000.
U vreme vrlo složenih unutrašnjih odnosa, opšte ekonomske krize izazvane Zakonom o embargu i vrlo teškom položaja Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim odnosima, isticanje ekonomskog programa za likvidiranje nacionalnog duga, koji je dao iznenađujuće rezultate, ohrabrio je Amerikance i potaknuo ih da usredotoče svoja nastojanja na razvijanje čvrste republikanske političke orijentacije i pomognu njihovo vođstvo u izborima 1808., kad je Jefferson definitivno napustio predsednički položaj i potpomogao izbor svog velikog prijatelja Jamesa Madisona za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Madison James


Zanimljivo je istaknuti i Jeffersonovo stajalište prema političkim strankama. On nikada nije zagovaro ideju n formiranju političkih stranaka u Sjedinjenim Državama.Naime, političke vođe revolucije i tvorci američkog Ustava nisu ni predviđali ali ni očekivali razvoj političkih stranaka. Prvi predsednik SAD-a, George Washington, smatrao ih je frakcijama, štetnim i opasnim za demokratski poredak i jedinstvo nacije. Washington je došao do zaključka da samo Republika u kojoj nema političkih stranaka može računati na svestrani razvoj države kao celine i zato je upozoravao na opasnosti koje krije sistem s više političkih stranaka.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da je za realizaciju konkretne političke akcije nužno dobiti potporu narodnih masa, odnosno javnog mišljenja. "Stranački rast došao je kao odgovor na ovu potrebu. Stranke su postale medij kroz koji je ovo buđenje javnog mišljenja uticalo na vladinu politiku ... Vladina politika i stranački sukobi počeli su nalikovati dvema nestabilnim hemijskim smesama sa suprotnim reakcijama: koliko god delovala jedna, deluje i druga" (Charles, 1961., 91-92). I uprkos animozitetu koji su političke vode ranog razdoblja američke države osećali prema poliličkim stranakama, stranke su, ipak, našle čvrst okvir za svoje delovanje u samoj vladi, a postale su vidljive i u Zastupničkom domu, što je snažno dolazilo du izražaja prilikom glasanja o nekom važnom pitanju ili meri koju je trebalo provesti u život. Upravo ta prva grupisanja imala su posebno značenje i pružala su stvarnu osnovu iz koje su posle nikle polittčke stranke.

Republikanci su prvi put jasno ponudili svoj program 1794. u Madisonovoj rezoluciji, koja se temeljila na Jeffersonovu "Izveštaju o privilegijama i restrikciji trgovine Sjedinjenih Držtava sa stranim zemljama". Tako se Jefferson i pre 1794. zalagao za jačanje republikanaca, nema dokaza da se on aktivno zauzeo za organizovanje političke stranke. Uticaju Jeffersona na razvoj republikanaca, u literaturi se ponekad daje preterano značenje, iako je on, nesumnjivo, bio snažna ličnost, o kojoj treba voditi račun a u analizi formiranja i rasta političkih grupacija i politike koju su one tada provodile. 

Štefica Deren - Antoljak
Izvorni naučni rad. UDK 321.7 (73){091) 32-05 Jefferson, T. Thomas Jefferson i temelji američke vladavine. izvor PDF

уторак, 18. октобар 2016.

Lav Tolstoj, Traganje za Bogom


 


" Razgovori o bogu su beskrajno komplikovani pa se u njih ne upuštaš ili, naprotiv, sasvim jednostavni: ako želliš da bog postoji, on postoji, ako ne želiš – nema ga. On je svako, pa i mi, za nas pre svega – mi. Bog nam se ne nameće sam od sebe već nam drugi ljudi nameću njegovu krivotvorenu sliku, dok bog prosto i mirno postoji u nama kao tiha voda u bunaru. Dok ga tražimo, mi tražimo sebe; dok ga pobijamo, on pobija nas; dok mu se rugamo, rugamo se sebi – sami biramo. "
Tatyana Tolstaya


TRAGANJE ZA BOGOMKršten sam i vaspitan u pravoslavnoj hrišćanskoj veri. Njoj su me učili i u detinjstvu i za sve vreme mog dečaštva i mladosti. Ali kad sam kao osamnaestogodišnjak izišao sa druge godine studija na Univerzitetu, već nisam verovao ni u šta od svega onoga čemu su me učili. Sudeći po nekim uspomenama, ja nikad nisam ni verovao ozbiljno, već sam samo imao poverenja u ono čemu su me učili, i u ono šta su preda mnom ispovedali odrasli; ali je to poverenje bilo veoma kolebljivo.
Sećam se kako mi je, kad mi je bilo jedanaest godina, jedan dečak, učenik gimnazije, koji je davno umro, Volođenka M., došavši kod nas jedne nedelje, kao poslednju novost pričao o otkriću do koga su došli u gimnaziji. Otkriće se sastojalo u tome da nema boga i da je ono čemu nas uče sve sama izmišljotina (to je bilo 1838. godine). Sećam se kako su se starija braća zainteresovala za tu novost i pozvala i mene na razgovor. Sećam se kako smo živnuli i primili tu vest kao nešto vrlo zanimljivo i sasvim mogućno.

Sećam se još i toga kad je moj najstariji brat Dmitrij, već student, s njemu svojstvenom strašću najedanput posvetio veri i počeo ići na sve službe, postiti, voditi čist i moralan život, kako smo gasvi, pa čak i najstariji, neprestano ismejavali i, ko zna, zašto, prozvali ga Noje. Sećam se kako je Musin-Puškin, tada staratelj Kazanskog univerziteta, kad nas je pozvao svojoj kući na igranku, podrugljivo nagovorio brata, koji je odbijao da igra, da zaigra jer je i David igrao pred kovčegom. Tada sam se slagao s tim šalama starijih i iz njih izvlačio zaključak da katihizis treba učiti, da u crkvu treba ići, ali da sve to ne treba uzimati suviše ozbiljno. Sećam se još i toga da sam vrlo mlad čitao Voltera, i njegovi podsmesi ne samo da me nisu uznemiravali nego su me uveseljavali. Moje otpadništvo od vere dogodilo se u meni tako kako se događalo i događa i sada čoveku mog obrazovanja. Kako mi se čini, ono se u najvećem broju slučajeva događa ovako: ljudi žive onako kako svi žive, a svi žive po načelima koja ne samo što nemaju ništa zajedničko s veronaukom nego su joj najčešće oprečna ; vera ne učestvuje u životu, i u odnosima s drugim ljudima nikad ne dovodi do sukoba, niti se u ličnom životu iko upravlja po njoj; vera se ispoveda negde tamo daleko od života i nezavisno od njega. Ako se s njom i sukobiš, sukobiš se samo kao s nekom spoljnom pojavom, nepovezanom sa životom.
Po čovekovom životu, po njegovim delima, ni ranije kao ni sad, nije se moglo znati da li taj čovek veruje ili ne veruje. Ako i ima razlika između onih koji javno ispovedaju pravoslavlje i onih koji ga se odriču, ta razlika nije u korist prvih. Kao i sada tako i ranije, javno prihvatanje i ispovedanje
pravoslavlja najčešće se sretalo među glupim, grubim i pokvarenim ljudima, i među onima koji su sebe smatrali veoma značajnim. Pamet, poštenje, iskrenost, dobrota i moral najčešće se sreću među ljudima koji su priznavali da ne veruju.

U školama uče učenike katihizisu i šalju ih u crkvu ; od činovnika traže potvrdu da su bili na pričešću. Ali čovek iz moje sredine, koji više ne uči i nije u državnoj službi, i danas, a u ranija vremena još više, mogao je proživeti desetina godina a da se nijedanput ne seti da živi među hrišćanima i da i sam ispoveda hrišćansku pravoslavnu veru. Kao i danas tako se i ranije veronauka, primljena na poverenje i održavana spoljnim pritiskom pomalo povlači pod uticajem znanja i životnih iskustava suprotnih veronauci, i čovek vrlo često dugo živi uobražavajući da je u njemu cela ona vera koja mu je predata još u detinjstvu, a od nje već odavno nema ni traga.

Pričao mi je S., pametan i istinoljubiv čovek, kako je on prestao verovati. Kad mu je bilo već dvadeset šest godina, jedanput je na noćištu za vreme lova, po svom starom običaju, po navici još iz detinjstva, uveče počeo da čita molitvu. Njegov stariji brat, koji je bio s njim u lovu, ležao je na senu i posmatrao ga. Kad je S. završio molitvu i spremao se da legne, brat mu je rekao: "A ti još uvek to radiš?"

I više ništa nisu rekli jedan drugom. I S. je od toga dana prestao da čita molitvu i da ide u crkvu. I već se trideset godina ne moli, ne pričešćuje se i ne ide u crkvu. I ne zbog toga što je upoznao ubeđenja svoga brata i što ih je prihvatio, i ne zato što je doneo neku odluku u sebi, već jedino zato što su te reči njegovog brata bile kao udarac prstom u zid koji je bio gotov da se sruši pod svojom sopstvenom težinom ; ova reč je bila samo opomena da je onde gde je on mislio da je vera, već odavno pusto, i da su zbog toga reči koje on izgovara pri molitvi, i to što se krsti, i klanjanje za vreme molitve, potpuno besmislene radnje. Spoznavši njihovu besmislenost, on nije mogao da ih i dalje vrši.

Mislim da se tako dogodilo i događa sa ogromnom većinom ljudi. Govorim o ljudima mog obrazovanja, govorim o ljudima koji su iskreni pred sobom, a ne onima koji su od predmeta vere napravili sredstvo za postizanje nekih privremenih ciljeva. Takvi ljudi su najokoreliji nevernici, jer ako je vera za njih sredstvo za postizanje kakvih praktičnih ciljeva, to onda i nije nikakva vera. Ovi obrazovani ljudi su u takvom položaju da je svetlost znanja i života rastočila veštačko znanje, pa oni ili su to već primetili i oslobodili mesto, ili to još nisu primetili.

Vera koja mi je predata u detinjstvu iščezla je iz mene kao i iz drugih, samo s tom razlikom što sam ja vrlo rano počeo čitati i razmišljati, pa sam i vrlo rano postao svestan svog odricanja od vere.Od šesnaeste godine prestao sam čitati molitvu i prestao, iz vlastitog ubeđenja, ići u crkvu i postiti.
Prestao sam verovati u ono što mi je predato u detinjstvu, ali sam u nešto verovao. Ne bih mogao reći šta sam verovao. Verovao sam ja i u boga ili, bolje reći, nisam se odricao boga, ali kakvog boga — ne bih umeo reći ; nisam se odricao ni Hrista i njegovog učenja, ali u čemu se sastojalo njegovo učenje, ne bih umeo reći. Danas, sećajući se tog vremena, ja jasno vidim da je moja vera — ono što je pored prirodnih instinkata pokretalo moj život— jedina istinska moja vera u to vreme bila vera u usavršavanje. Ali u čemu se sastojalo to usavršavanje, i kakav je cilj tog usavršavanja, ne bih mogao reći. Trudio sam se da se umno usavršim — učio sam sve što sam mogao i na šta me je život navodio ; trudio sam se da usavršim svoju volju — sastavljao sam pravila za sebe i trudio se da ih se pridržavam ; usavršavao sam se fizički, jačajući snagu i veštinu svakojakim vežbama, a svakakim lišavanjima učio se izdržljivosti i
strpljivosti. Sve sam to smatrao usavršavanjem. Osnov svega bilo je, naravno, moralno usavršavanje ali je ono ubrzo zamenjeno usavršavanjem uopšte, to jest željom da budem bolji ne pred samim sobom ili pred bogom, već željom da budem bolji pred ljudima zamenila želja da budem jači od drugih ljudi, to jest slavniji, važniji, bogatiji od drugih.

(...) Ne mogu a da se tih godina ne setim bez užasa, mržnje i bola u srcu. Ubijao sam ljude u ratu,izazivao na dvoboje da bih ubio, gubio na kartama, ćerdao trud mužika, tukao ih, bludničio, varao. Laž, lopovluk, preljube svake vrste, pijančenje, nasilje, ubistvo...Nije bilo prestupa koji nisam vršio, i zbog svega toga su me moji vršnjaci hvalili, smatrali me i smatraju za prilično moralnog čoveka.
Tako sam živeo deset godina.

U to vreme počeo sam pisati iz taštine, koristoljublja i oholosti. U svojim sastavima radio sam isto što i u životu. Da bih stekao slavu i novac, zbog čega sam i pisao, trebalo je prećutkivati ono što je dobro, a baviti se ružnim. Tako sam i radio. Koliko puta sam se dovijao da u pisanju sakrijem, pod vidom ravnodušnosti i čak lakog podsmeha, one moje težnje ka dobru koje su bile smisao mog života. I postizao sam to: hvalili su me. U dvadeset šestoj godini došao sam posle rata u Petrograd i sprijateljio se s piscima. Primili su me kao svoga, laskali mi. Nisam se ni okrenuo, a već su me staleški književnički pogledi na život ljudi s kojima sam se sprijateljio osvojili i potpuno izbrisali sve moje ranije pokušaje da postanem bolji. Takvi pogledi pružili su mojoj razuzdanosti teoriju koja ju je opravdavala Pogled na život te moje sabraće po peru sastojao se u tome da život teče uopšte razvijaju ći se, i da u tom razvoju imamo glavni udeo mi, misleći ljudi, a od mislećih ljudi glavni uticaj imamo mi— umetnici, pesnici. Naš poziv je da učimo ljude. Da ne bismo sebi postavljali ono prirodno pitanje: šta ja znam i čemu da učim druge — u toj teoriji se objašnjavalo da to nije ni potrebno znati, i da umetnik i pesnik nesvesno uče druge ; sebe sam smatrao za izvršnog umetnika i pesnika, i zato mi je bilo sasvim prirodno da prihvatim tu teoriju. Ja sam umetnik, pesnik, i pisao sam, učio druge, ni sam ne znajući čemu. Za to su mi plaćali, imao sam odličnu hranu, stan, žene društvo, bio sam slavan. Sigurno je, dakle, da je bilo vrlo dobro ono čemu sam učio druge.
___________

'Šta je sa tobom Lave Nikolajeviču, prilično dobro propovedaš, ali da li i činiš ono što propovedaš?'

"Ovo je krajnje prirodno pitanje, pitanje koje mi uvek postavljaju, uglavnom ga izgovarajući pobedonosno, kao da će mi njime zapušiti usta. 'Ti propovedaš, a kako sam živiš?' Odgovaram tada da ja ne propovedam, da nisam u stanju da propovedam iako to strasno želim. Ja mogu propovedati samo svojim delima, a moja su dela rđava... I odgovaram im tada da sam kriv i zao, i dostojan svakog prezira zbog svoje nesposobnosti da postignem dobra dela.

U isto vreme, ne zbog toga da bih se opravdao, već zbog želje da objasnim nedostatak svoje istrajnosti, ja odgovaram dalje: 'Pogledajte moj sadašnji život i uporedite ga sa prošlim, pa ćete videti da ja pokušavam da postignem takva dela. Istina je da nisam ispunio ni hiljaditi deo njih, i sramim se zbog toga, ali ja sam omanuo u ispunjavanju ne zbog toga što sam to želeo, već zato što sam bio nesposoban. Poučite me kako da pobegnem iz mreže iskušenja koja me okružuju, pomozite mi i ja ću ih svakako ispuniti; čak i bez te pomoći, ja želim i nadam se da ću u tome uspeti.

Napadnite me slobodno, to i sam radim, ali napadnite radije mene nego li put koji sledim i na koji ukazujem svima koji me pitaju gde mislim da se nalazi. Ako znam put do kuće, a pijan njime hodim, je li on zbog toga išta manje pravi put do kuće samo zato što ja po njemu posrćem? Ako to nije pravi put, pokažite mi drugi; ali ako posrnem i izgubim stazu, morate mi pomoći, morate me održati na pravoj stazi, kao što sam i ja spreman učiniti isto za vas. Nemojte me obmanuti, neka vam ne bude drago što sam se izgubio, nemojte uzvikivati radosno: 'Pogledajte ga! Rekao je da ide kući, a eto ga puzi u blatu!' Ne, nemojte biti zluradi, već mi pružite pomoć i podršku."

_____________

Vrlo daroviti ljudi dali su se na istraživanje šta je u stvarima istinito, a šta lažno, da bi rešenjem tog pitanja postigli duševnu nepomućenost ... Prisutnost je vrednija od znanja. Nešto se ostvaruje samo onda kad je ujedinjeno. Ako se nečemu oduzme jedinstvo, to više nije ono samo. Ni kuća ni čovek neće postojati ako nemaju jedinstvo. Jedinstvo je zdravlje i lepota. I Duševna vrlina se ostvaruje kad je Duša ujedinjena u Jedno ili Celinu. Poteškoća se javlja najviše zato što se Jedno ne može dokučiti ni znanjem, ni mišljenjem, kao ostali predmeti mišljenja, već pomoću te prisutnosti vrednije od znanja. O Jednom se zato ne može ni govoriti, ni pisati, ali se može upućivati na njega. Duša doživljava otpadanje od stanja Jedinstva i nije potpuna jedino kad prima spoznaju nečeg. Jer spoznaja je pojam, a pojam je mnoštvo. Duša mimoilazi Jedno, jer upada u iluziju konačnog broj i mnoštvo. Ona mora projuriti preko znanja, nikako ne napuštati stanje Jedinstva, već ostaviti i znanje i ono što se može znati da se dođe do svetla Sunca.

,Rodio sam se, vaspitao, rastao zahvaljujući njima; oni su iskopali gvožđe i naučili seći šumu, pripitomili krave i konje, naučili sejati, naučili živeti zajedno, uredili naš život; oni su me naučili da mislim, da govorim. I ja, koji sam njihovo delo, koga su oni nahranili, napojili, naučili, koji mislim njihovim mislima i rečima, dokazao sam im da su oni - besmislica! Nešto se tu ne slaže - govorio sam sebi - Negde sam ja pogrešio. Ali u čemu je bila pogreška, nikako nisam mogao ustvrditi ... da sam se mogao do tako smešnog stepena prevariti i misliti da je moj, Solomonov i Šopenhauerov život pravi, normalni život, a život milijardi nešto nedostojno pažnje ... Dugo sam živro u tom bunilu koje je naročito svojstveno, ne na rečima već na delu, nama, najliberalnijim i učenim ljudima ...

I shvatio sam da vera u svom najbitnijem značenju nije samo saglašavanje s onim što je rečeno čoveku, kako se najčešće shvata vera - vera je spoznanje o smislu ljudskog života po kome čovek ne uništava sebe, več živi. Vera je sila života... Kad ne bi verovao da za nešto treba živeti, ne bi živeo ... ako on shvata privid konačnog, on sigurno veruje u beskonačno. Ne može se živeti bez vere... Sad mi je postalo jasno da je čoveku, da bi mogao živeti, potrebno - ili da ne vidi beskonačno, ili da ima takvo objašnjenje smisla života u kome bi se konačno izjednačavalo s beskonačnim ... Ali došlo je vreme kad sam prestao verovati u konačno ... i otkad postoje ljudi pronađeni su odnosi konačnog prema beskonačnom - i iskazani. Sve te pojmove kojima se izjednačava konačno s Beskonačnim i dobija smisao života, pojam Boga, Slobode, Dobra, mi podvrgavamo logičkom ispitivanju. A ti pojmovi ne mogu izdržati kritiku razuma. Počinjao sam da shvatam da se u odgovorima koje daje Vera čuva najdublja Mudrost čovečanstva i da ja nisam imao prava da ih poričem na osnovu razuma, i da, što je najglavnije, jedino ti odgovori odgovaraju na pitanje o životu. Ja sam to shvatao, ali mi od toga nije bilo lakše. Sada sam bio spreman da prihvatim svaku veru, samo ako ona ne bi zahtevala od mene neposredno poricanje razuma, što bi bilo laž. Bez obzira na to što sam pravio sve moguće ustupke, izbegavao svaki spor, nisam mogao prihvatiti veru tih ljudi - video sam da ono što su oni propovedali kao veru nije bilo objašnjenje već zamagljivanje smisla života, a da su oni sami propovedali svoju veru, ne zato da bi odgovorili na pitanje o životu, koje je mene privelo veri, već zbog nekih drugih, meni tuđih ciljeva ....

Što su mi više i podrobnije izlagali svoja verovanja, sve sam jasnije uviđao njihovu zabludu i gubio svoju nadu da ću u njihovoj veri naći objašnjenje smisla života ... Jasno sam osećao da oni obmanjuju sebe, i da ni oni kao ni ja nemaju drugog smisla života sem da žive dok žive, i da uzmu sve što im dođe pod ruku ... živeli su isto tako ružno, ako ne i gore, kao i oni koji ne veruju. I shvatio sam da vera tih ljudi nije ona vera koju sam tražio, da njihova vera nije vera već samo jedna od epikurejskih uteha u životu. Hrišćanskim istinama bilo je pridodato takođe mnogo praznoverja, ali je razlika bila u tome što su praznoverja bila sasvim nepotrebna vernicima iz mog kruga, nisu uopšte bila povezana s njihovim životom, bila su samo epikurejska razonoda svoje vrste ...

Osvrnuo sam se još dalje oko sebe. Duboko sam se uneo u život ogromnih masa u prošlosti i sadašnjosti. I video sam, ne dvojicu, trojicu, desetoricu, već stotine hiljada, milione takvih koji su shvatili smisao života koji su umeli da žive u miru. I svi oni, beskrajno različiti među sobom po svom načinu života, umu, obrazovanju, položaju, svi su oni podjednako i potpuno suprotno mom neznanju znali smisao života i smrti, spokojno radili, podnosili lišavanja i patnje, živeli i umirali, nevideći u tome težinu već dobro. I ja zavoleh te ljude. Shvatio sam da je istinu zaklonilo od mene ne toliko moje pogrešno mišljenje koliko sam moj život, koji sam provodio u onim izuzetnim uslovima epikurejstva i zadovoljavanja strasti. I tačno je da je moj život - život povlađivanja strastima - i bio besmislen i zao, i zbog toga se i odgovor da ‚‚Život je zlo i bemislica" odnosio na moj život, a ne na život ljudi uopšte. Shvatio sam onu istinu koju sam kasnije našao u Jevanđelju da su ljudi više voleli tamu nego svetlo, zato što su njihova dela bila zla. Jer svako ko čini zla dela mrzi svetlost i ne ide ka svetlosti da se ne bi njegova dela otkrila ...

Zavoleo sam dobre ljude, omrznuo sebe, i priznao istinu. Sad mi je sve postalo jasno. Život celog sveta teče po nečijoj volji - neki tim životom celog sveta i našim životima radi nešto svoje. Da bi bilo nade da ćemo shvatiti smisao te volje, treba je pre svega izvršavati, raditi ono što se od nas traži. Ako ja ne budem radio ono što se od mene traži, a još manje šta se traži to od svih nas i od celog sveta. Ako bi golog i gladnog prosjaka doveli s raskrsnice u neko pokriveno mesto jednog divnog preduzeća, nahranili ga, napojili i naterali da pokreće gore-dole neku motku, sigurno je da, pre nego što bi prosjaku bilo jasno zašto su ga doveli s raskrsnice, zbog čega pokreće motku, da li je dobro uređenje celog preduzeća, on pre svega trebalo da pokreće tu motku ... Ako bude pokretao motku, shvatiće da ta motka pokreće pumpu, da pumpa dovodi vodu, da se voda razleva po alejama; tada će ga izvesti iz pokrivenog bunara i dati mu drugi posao, i on će sabirati plodove i ući će u milost svoga gospodara, i prelazeći s nižeg na viši posao, sve dublje i dublje shvatajući uređenje celog preduzeća i učestvujući u njemu nikad neće ni pomisliti zašto je tu i nikad neće prebacivati svome gazdi. Tako ne prebacuju svome Gospodaru ni oni koji izvršavaju Njegovu volju... a mi pametnjakovići, jedino osećamo da nigde ne pripadamo i da nam je potrebno da se sami od sebe spasavamo kako god znamo ...

Svest o neispravnosti (nedovoljnosti) racionalnog saznanja pomogla mi je da se oslobodim sablazni jalovog mudrovanja. Ubeđenje da se spoznanje istine može postići samo životom, pobudilo me je da posumnjam u ispravnost svog života ... I opet mi se predstavljao onaj bog, naš tvorac u trojstvu, koji je poslao svoga sina iskupitelja. I opet se taj, od sveta i od mene odvojen, bog topio i topio na moje oči kao komad leda, i opet mi ništa nije ostajalo ...

Pojam boga nije Bog, govorio sam sebi ... Nije to ono što ja tražim. Tražim ono bez čega ne bi moglo biti života... i setio sam se svih onih umiranja i oživljavanja koja su se u meni zbivala stotinama puta. Setio sam se da sam živeo samo onda kad sam verovao u Boga ...
Kad zaboravim i ne verujem u Njega ja umirem. Spoznati Boga i živeti - to je jedno isto. Bog je život. Živi pronalazeći Boga ... Vratio sam se u onu veru koja me je stvorila i nešto htela od mene ... Razlika je samo bila u tom što sam nekad sve to bio prihvatio nesvesno; sad sam, međutim, znao da bez toga ne mogu da živim ... I Bog je tako stvorio čoveka da svaki može izgubiti dušu... Taj smisao bio je jasan i blizak mome srcu... Želeo sam svom svojom Dušom da budem sposoban da se sjedinim s narodom, izvršavajući obrednu stranu njegove vere, ali to nisam mogao učiniti. Osećao sam da bih lagao samog sebe, da bih se podsmevao Onome što mi je predstavljalo Svetinju ako bih to učinio ...
Ali kad sam prišao carskim dvorima i kad mi je sveštenik naredio da ponovim kako verujem da je ono što ću progutati istinsko telo i istinska krv, ubolo me posred srca; to ne samo da je bio pogrešan ton, bio je to strog zahtev nekoga koji, očigledno, nikad nije ni znao šta je to vera...

U želji da poverujem, smerno sam progutao tu krv i telo bez huljenja, ali udarac mi je bio nanesen. I, znajući unapred šta me očekuje, drugi put nisam mogao otići... Samo je meni, nesrećniku, bilo jasno da je istina tananim nitima isprepletena s lažju i da je ja ne mogu prihvatiti u takvom vidu... Išao sam onamo gde mi je izgledalo svetlije... I meni, koji sam se uzdao u istinu o sjedinjenju u ljubavi, nehotice je palo u oči da sama vera razara ono što je dužna da stvara. Sveštenici svih raznih veroispovesti, njihovi najbolji predstavnici, ništa mi nisu rekli sem da veruju da su oni u istini, a oni drugi u zabludi, a da sve ono što oni mogu je da se mole za njih... Samo mi je jedan sve objasnio, ali tako da više nikoga nisam ni pitao ... Sve sam shvatio. Ja tražim veru kao silu života, a oni traže najbolje sredstvo da pred ljudima ispune određene obaveze... Obratio sam svoju pažnju na to šta se radi u ime veroispovesti, i uhvatio me užas... U to vreme Rusija je bila u ratu. I Rusi su u ime hrišćanske ljubavi počeli ubijati svoju braću. Nisam mogao da ne mislim o tome. Nije se moglo ne videti da je ubijanje zlo suprotno samim osnovama vere. A u isto vreme molili su se u crkvama za uspeh našeg oružja... Mada sam video da je kod naroda bilo manje primese tih laži koje su me odbijale, nego kod predstavnika crkve - ipak sam video da je u verovanju naroda laž bila dodata istini. Ali odakle laž, a odakle istina? I laž i istina prenete su preko onog što nazivamo crkvom. I laž i istina sadrže se predanju, u tzv. svetom predanju i spisima. I, hteo ne hteo, pristupio sam proučavanju, istraživanju tih spisa i predavanja - istraživanju koga sam se dotad tako bojao... Da u učenju vere ima istine, u to ne sumnjam, ali je nesumnjvo da u tom učenju ima i laži i ja moram da istinu pronađem i laž, i da ih odvojim jednu od druge ..

Pokušavam da se probudim, ali ne mogu. Šta da radim, šta da radim? - pitam se i pogledam naviše. Gore je takođe provalija. Gledam u tu provaliju neba i trudim se da zaboravim na tu provaliju dole i, stvarno zaboravljam. Beskonačnost onog dole odbija me, i strah me je od nje; beskonačnost onog gore privlači me i bodri. Tako visim nad provalijom na poslednjim remenima ... znam da visim, ali gledam samo gore, i strah iščezava... pa ako ležiš na tom remenu sredinom tela i gledaš gore, o padanju ne može biti ni govora. Sve mi je to bilo jasno, i bio sam zadovoljan i miran. I kao da mi neko kaže: Pazi, zapamti. I tada sam se probudio”.

 
 


________________

Odgovor
                                            na odluku Sinoda od 20 – 22. februara
                                        i na pisma koja sam dobio povodom tog slučaja

U početku nisam hteo da odgovaram na odluku Sinoda o meni, ali je ova odluka izazvala vrlo mnogo pisama u kojima meni nepoznati korespondenti, jedni psuju zbog ovoga što odbacujem ono što ja i ne odbacujem, drugi me savetuju da poverujem u ono u šta ja nisam prestajao verovati, treći izjavljuju da imaju isto mišljenje, u šta sumnjam da u stvarnosti postoji, i izražavaju saosećanje, na koje sumnjam da imam pravo; i odlučio sam da odgovorim i na samu odluku i da ukažem na ono što je u njoj nepravedno, i na pisma koja mi šalju nepoznati korespondenti.

Odluka Sinoda uopšte ima mnogo nedostataka. Ona je nezakonita ili namerno dvosmislena; ona je proizvoljna, neosnovana, nepravična i, osim toga, sadrži klevetu i podstrekava na ružna osećanja i postupke. On je nezakonita ili namerno dvosmislena zato što ako ona hoće da bude isključenje iz crkve, ona ne zadovoljava one crkvene propise po kojima se može proglasiti takvo isključenje, ako je ona, pak, izjava o tome da onaj ko ne veruje u crkvu i njene dogme ne može ni da joj pripada, onda se samo po sebi razume da takva izjava ne može imati nikakav drugi cilj sem taj da, pošto to u suštini nije isključenje, liči na isključenje, što se upravo i dogodilo pošto je tako i shvaćeno.

Ona je proizvoljna zato što u svim navedenim tačkama okrivljuje samo mene za neverovanje, dok ne samo veliki broj nego i skoro svi obrazovani ljudi u Rusiji zastupaju takvo neverovanje, i neprestano su ga izražavali i izražavaju i u diskusijama, i u predavanjima, u brošurama i knjigama. Ona je neosnovana zato što ističe da je glavni povod što se ona pojavila sve veće širenje moga lažnog učenja koje sablažnjava ljude, a meni je, međutim, vrlo dobro poznato da jedva ako ima stotinjak ljudi koji sa mnom dele isto mišljenje, i da je širenje mojih spisa o religiji, zahvaljujući cenzuri, tako ništavno da većina ljudi koji su pročitali odluku Sinoda nema ni pojma o tome šta sam pisao o religiji, što se dobro vidi iz pisama koja dobijam.

Ona sadrži očiglednu neistinu tvrdeći da je crkva pokušavala da me urazumi, ali da su njeni pokušaji ostali bezuspešni, a u stvari ničega sličnog nikad nije ni bilo.

Ona predstavlja ono što se pravnim jezikom zove kleveta, jer u njoj ima namerno neistinitih tvrdnji koje idu na moju štetu.

Ona, najzad, podstrekava na ružna osećanja i postupke, jer je, kao što se moglo i očekivati, kod neprosvećenih i nepromišljenih ljudi izazvala ozlojađenost i mržnju prema meni koja dovodi i do pretnje ubistvom, i koja se ispoljava u pismima koja dobijam. „Sad si ti predan anatemi i posle smrti dopašćeš večitih muka i izdahnućeš kao pas…prokletstvo tebi…matori đavole…proklet bio.“ – piše jedan, drugi prekoreva vladu što već nisam zatvoren u manastir, i pismo mu je puno psovki. Treći piše: „Ako te vlada ne ukloni – mi ćemo te sami naterati da ućutiš.“ ; pismo se završava prokletstvom. „Imam ja načina, nitkove, da te uništim.“, piše četvrti… slede nepristojne psovke. Znake takve ozlojeđenosti posle odluke Sinoda primećujem i u susretima s nekim ljudima. Na sam dan 25.februara, kad je odluka bila objavljena, šetajući trgom čuo sam reči upučene meni: „Evo đavola u čovekovom liku.“, i da je masa bila drugog sastava, vrlo je mogućno da bi me istukli kao što su pre nekoliko godina istukli čoveka kraj Pantelejmonovske kapele.

Prema tome, odluka Sinoda je uopšte ružna; to što je na kraju rečeno da se lica koja su potpisala mole za mene da postanem kao oni, ne čini je lepšom.

To je tako u opštim crtama, a u pojedinostima je ova odluka nepravična u sledećim stvarima.

U odluci se kaže: „U svetu poznati pisac, po rođenju Rus, po krštenju i vaspitanju pravoslavni, grof Tolstoj, sablažnjen ohološću svoga uma, drsko je ustao na Gospoda i na Hrista njegovog i na njegovo sveto dostojanstvo, javno se pred svima odrekao hraniteljice i vaspitateljice matere svoje, Crkve pravoslavne.“

To da sam se ja odrekao crkve koja sebe naziva pravoslavnom, potpuno je tačno. Ali ja se nje nisam odrekao zato što sam ustao protiv Gospoda, već, naprotiv, samo zato što sam svom svojom dušom želio da Mu služim. Pre nego što ću se odreći crkve i sjedinjenja s narodom koje mi je neizrecivo drago, ja sam, posumnjavši po nekim znacima u istinitost crkve, posvetio nekoliko godina da bih učenje crkve izučio teorijski i praktično: teorijski – pročitao sam sve što sam mogao o učenju crkve, izučio i kritički analizirao dogmatsku teologiju; praktično – strogo se pridržavao, tokom više godina, svih propisa crkve, posteći sve postove i posećujući sva bogosluženja. Ja sam se uverio da je učenje crkve teorijski lukava i štetna laž, a praktično je skup najgrubljeg praznoverja i vrađbina koje potpuno prikrivaju sav smisao hrišćanskog učenja.[1]

Ja sam se stvarno odrekao crkve, prestao sam da ispunjavam njene obrede i u zaveštanju sam napisao svojim rođacima da ne puste k meni crkvene sluge kad budem umirao i da moje mrtvo telo sklone što brže, bez ikakvih zaklinjanja i molitava nad njim, kao što se sklanja svaka odvratna i nepotrebna stvar da ne bi smetala živima.

Ono, međutim, što je rečeno da sam ja „posvetio svoj književni rad i talent koji mi je od Boga dat na širenja učenja suprotnih Hristu i crkvi“ itd. i da „u svojim delima i pismima koje sam razaslao u velikom broju svojim učenicima i po celom svetu, a naročito u granicama naše drage otađbine, propovedam s fanatičkom revnošću nipodaštavanje svih dogmi pravoslavne crkve i same suštine hrišćanske vere.“ – to je netačno. Nikada se nisam brinuo za širenje svoga učenja. Istina, ja sam u svojim delima iznosio svoje shvatanje Hristovog učenja i nisam ta dela sakrivao od ljudi koji su želeli da se s njima upoznaju, ali ih nikad sam nisam štampao; ljudima sam govorio kako ja shvatam hristovo učenje samo onda kad su me o tome pitali. Tim ljudima sam govorio ono što mislim i, ako sam ih imao pri ruci, davao im svoje knjige.

Zatim je rečeno da ja „odbacujem Boga, u svetoj trojici slavljenog stvoritelja i sadržatelja sveta, odručem se gospoda Isusa Hrista, bogočoveka, iskupitelja i spasitelja sveta, koji je stradao nas radi i našega radi spasenja i vaskrsao iz mrtvih, da poričem bezgrešno čovečansko začeće Hrista gospoda i devičanstvo pre rađanja i posle rađanja prečiste Bogorodice“, to da ja odbacujem neshvatljivu trojicu i basnu o padu prvog čoveka, koja u naše vreme nema nikakvog smisla, bogohulnu istoriju o Bogu koga je rodila devica da bi iskupio rod ljudski, to je potpuno tačno. Međutim, Boga – duha, Boga – ljubav, jedinoga Boga – početak svega, ne samo da ne odbacujem nego ništa drugo i ne priznajem da postoji osim Boga, i sav smisao života i vidim u izvršavanju Božije volje izražene u hrišćanskom učenju.

Još je rečeno: „Ne priznaje zagrobni život ni nagradu prema zaslugama“. Ako se zagrobni život razumije u smislu drugog dolaska Hrista, pakla s večitim mukama i đavolima, i raja kao stalnog blaženstva, onda je potpuno tačno da ja ne priznajem takav zagrobni život; ali večni život i naknadu ovde i svuda, sad i uvek, priznajem do to mere da, stojeći prema svojim godinama na ivici groba, često moram da se prisiljavam da ne poželim telesne smrti, to jeste, rođenje u novom životu, i verujem da svaki dobar postupak povečava istinsko dobro moga večnog života, a svahi hrđav postupak ga smanjuje.

Rečeno je također da je odbacujem sve tajne. To je potpuno tačno. Sve tajne smatram niskim, grubim vrađbinama koje nisu u skladu s pojmom Boga i hrišćanskim učenjem i, osim toga, smatram ih kršenjem pravih zapovesti Jevanđelja. U krštavanju novorođenčadi ja vidim očigledno izopačenje sveg onog smisla što ga je moglo imati krštavanje odraslih koji svesno primaju hrišćanstvo; u obavljanju tajne braka među onima koji su se sjedinili ranije i u dopuštenju razvoda i u osvećenju braka između razvedenih, vidim direktno narušavanje i smisla i slova jevanđeljskog učenja. U periodičnom opraštanju grehova na ispovestima vidim štetnu obmanu koja samo podstiče na greh i uništava strah od sagrešenja.

Isto tako u sveštanju masla, kao i u miropomazanju, vidim metode prostih vrađbina, kao i u poštovanju ikona i mošti, kao i u svim onim obredima, molitvama, zakletvama kakvih je pun trebnik. U pričešćivanju vidim obogotvorenje ploti i izopačenja hrišćanskog učenja. U sveštenstvu, pored toga što se javno priprema za obmanjivače, vidim i direktno kršenje Hristovih reči koje direktno zabranjuju svakome, ma ko to bio, da se naziva učiteljem, ocem i nastavnikom (Jevanđelje po Mateju, 23,8-10).

Rečeno je, najzad, kao poslednja i najveća moja krivica, da ja „ismevajući najsvetije predmete vere nisam ni zadrhtao kad sam izložio podsmehu najsvetiju od svih tajni – pričešće“. To da ja nisam ni zadrhtao opisujući jednostavno i objektivno ono što sveštenik radi dok priprema tu takozvanu svetu tajnu, to je sasvim tačno; ali to da je ta takozvano tajna nešto sveto, a da je jednostavno opisivanje kako se ona vrši bogohuljenje – to je potpuno netačno. Nije huljenje vere nazivati pregradu pregradom a ne ikonostasom, i čašu čašom, a ne putirom, nego je najstrašnije i najogavnije huljenje koje nikako ne prestaju, da ljudi, iskorišćavajući sva moguća sredstva obmane i hipnoze – uveravajući decu i prostodušan narod da će ako se na određen način i izgovaranje određenih reči iseckaju komadiči hleba pa potom stave u vino, u te komadiče uči Bog; i da će, ako se u ime nekog živog unese taj komadič u sebe, taj biti zdrav; ako se taj komadič unese u sebe u ime nekog umrlog, onda će tome na onom svetu biti lepše; i da će u onoga ko pojede taj komadič ući sam Bog.

To je strašno! Bilo kako da neko shvata Hristovu ličnost, i njegovo učenje koje uništava zlo sveta, i tako jednostavno, lako i nesumnjivo pruža dobro ljudima, ako ga samo ljudi ne izopačavaju, to čitavo učenje je prikriveno i pretvoreno u prostačke vrađbine kupanja, mazanja uljem, pokreta telom, zaricanja, gutanja komadiča I sl; da od tog učenja ne ostaje ništa. Iako jednom neki čovek pokuša da opomene ljude da učenje Hristovo nije u tim vrađbinama, molepstvijima, službama, svećama, ikonama, već u tome da ljudi vole jedan drugog, da ne plačaju zlo zlim, da ne sude, da ne ubijaju jedan drugog, onda se digne povika onih kojima su te obmane korisne, i ti ljudi na sav glas, snepojavnom drskošću govore u crkvama, štampaju u knjigama, novinama, katihizisima, da Hristos nikad nije zabranjivao zakletvu,  nikad nije zabranjivao ubistvo (smrtne kazne, ratove), da su njegovo učenje o neprotivljenju zlu izmislili neprijatelji Hrista sa satanskom lukavošću.[2]

I što je najglavnije, strašno je što oni ljudi kojima je to korisno ne obmanjuju samo odrasle nego, imajući na to pravo, obmanjuju i decu, onu istu za koju je Hristos govorio da teško onome ko njih obmane. Strašno je to što ti ljudi, radi svojih sitnih koristi, čine tako užasno zlo, skrivajući od ljudi istinu koju je Hristos otkrio i koja im pruža takvo dobro – čijem hiljaditom delu nije ravna korist koju su oni dobili od svega toga što čine. Oni postupaju kao onaj razbojnik koji ubija čitavu porodicu od pet do šest duša da bi odnio staru potkošulju i 40 kopjejki. Njemu bi rado dali i sve odelo i sav novac samo da ih ne ubije. Ali on ne može drukčije da postupi. Isto je tako i s religioznim varalicama. Mogli bismo se dogovoriti da dobiju i po deset puta više, da ih držimo u najvećem luksuzu, samo da ne upropašćavaju ljude svojim obmanama. Ali oni ne mogu drukčije da postupaju. I to je ono što je užasno. I zbog toga ne samo da se mogu razotkrivati njihove obmane nego je to i dužnost. Ako je išta svetinja, onda to svakako nije ono što oni zovu svetim tajnama, već baš ta obaveza da razobličavaš njihove religiozne obmane kad ih vidiš.

Ako Čuvaš maže svoga idola pavlakom ili ga šiba, ja mogu ravnodušno da prolazim pored toga zato što to što on radi – radi u ime meni tuđeg, svog praznoverja i ne tiče se onoga što je za mene svetinja; ali kad ljudi, ma koliko ih mnogo bilo, ma koliko staro bilo njihovo praznoverje i ma kako oni bili moćni, propovedaju grube vrađbine u ime toga Boga kojim i ja živim, i onog Hristovog učenja koje mi je dalo život i može ga dati svim ljudima, ja ne mogu da to mirno gledam. I ako to što oni rade ja nazivam pravim imenom, onda ja samo činim ono što moram, što ne mogu da ne činim ako verujem u Boga i hrišćansko učenje. Ako pak oni umesto da se užasnu pred svojim bogohulstvom, nazivaju bogohulstvom razotkrivanje njihovih obmana, onda to samo dokazuje jačinu njihovih obmana, i treba samo da poveća napore ljudi koji veruju u Boga i u Hristovo učenje da se uništi ova obmana koja skriva istinitost Boga od ljudi.

Za Hrista koji je iz hrama izagnao Bikove, ovce i trgovce, mogli su govoriti da huli. Kad bi on sad došao i video šta se u njegovo ime radi u crkvi, sigurno bi sa još većim i opravdanijim gnevom poizbacivao sve te strašne antimise, i koplja, i krstove, i čaše, i sveće, i ikone, i sve ono pomoću čega oni, vraćajući, sakrivaju od ljudi Boga i njegovo učenje.

Prema tome, eto šta je tačno a šta netačno u odluci Sinoda o meni. Ja stvarno ne verujem u ono u šta oni govore da veruju. Ali ja verujem u mnogo šta u šta oni hoće da ubede ljude da ja ne verujem.

Verujem u sledeće: verujem u Boga, koga shvatam kao duh, kao ljubav, kao početak svega. Verujem da je On u meni i ja u Njemu. Verujem da je božija volja jasnije i razumljivije od ičega izražena u učenju Hrista čoveka – i smatram da je najveće huljenje shvatati ga kao boga i moliti mu se kao bogu. Verujem da je istinsko blago čoveka u izvršavanju Božije volje, njegova je pak volja da ljudi vole jedan drugog i da stoga postupaju jedan s drugim tako kako bi želeli da s njima postupaju, kao što je i rečeno u Jevanđelju – da su u tome zakon i proroci. Verujem da je zbog toga smisao života svakog pojedinog čoveka samo u povečavanju ljubavi u sebi; da povečavanje ljubavi vodi svakog pojedinog čoveka u ovom životu ka sve većem i većem dobru, što više ljubavi bude u čoveku, to mu posle smrti pruža još veće dobro, a ujedno – i to on više pomaže da se u svetu uspostavi carstvo Božije, to jest takvo uređenje života u kome će razdor, obmane i nasilje koji sada caruju, biti zamenjeni slobodnom voljom, istinom i bratskom ljubavlju među ljudima. Verujem da postoji samo jedno sredstvo za trijumf ljubavi: molitva – ne zajednička molitva u hramovima koju je Hristos direktno zabranio (Jevanđelje po Mateju, 6, 5-13), već molitva za koju je Hristos dao obrazac – usamljena, koja se sastoji u uspostavljanju i jačanju svoga saznanja o smislu svoga života i njegovoj zavisnosti samo od Božije volje.

Vređala, ogorčavala ili sablažnjavala koga god, smetala čemu god, ili kome god, ili se ne sviđala ova moja verovanja – ja ih tako malo mogu izmeniti koliko i svoje telo. Meni samom treba da živim, meni samom i da umrem (i to vrlo skoro) i zbog toga ja ne mogu nikako drukčije verovati nego tako kako verujem, spremajući se da idem onom Bogu od koga sam proizišao. Ja ne kažem da je moja vera jednom za sva vremena data istina, ali ja ne vidim druge – jednostavnije, jasnije i koja bi više odgovarala svim potrebama moga uma i srca; ako takvu spoznam, odmah ću je primiti zato što Bogu ne treba ništa osim istine. Vratiti se onome od čega tek što sam s toliko patnji otišao ja nikako ne mogu, kao što se ptica ne može ponovo vratiti u ljudsku jajeta iz koga je izišla.

Onaj koji počne s tim što zavoli hrišćanstvo više nego istinu, uskoro će zavoleti svoju crkvu ili sektu više nego hrišćanstvo, i završiće time što će voleti sebe (svoje spokojstvo) više nego sve na svetu.“ – rekao je Kolridž.

Ja sam išao obrnutim putem. Počeo sam s tim što sam zavoleo svoju pravoslavnu veru više od svoga spokojstva, zatim sam zavoleo hrišćanstvo više od svoje crkve – sad volim istinu više od svega na svetu. I danas se za mene istina podudara s hrišćanstvom kako ga ja shvatam. I ja ispovedam to hrišćanstvo; i u onoj meri u kojoj ga ispovedam, spokojno i radosno živim i spokojno i radosno približavam se smrti.

4.aprila 1901.godine

Moskva.

[1] Treba samo pročitati trebnik i potanko pretresti sve obrede koje hrišćansko sveštenstvo neprekidno vrši i koji se smatraju hrišćanskim bogosluženjem, pa uvideti da svi ti obredi nisu drugo do razne vrađbine prilagođene svim mogućim slučajevima u životu. Da bi dečak otišao u raj kad umre, treba ga namazati uljem i okupati, izgovarajući pri tom izvesne reči; da bi porodilja prestala da bude nečista, treba izgovoriti određene zavetne molitve; da bi bilo uspeha u poslu i miru u novom domu, da bi dobro rodilo žito, da bi se sprečila suša, da bi se putovanje srećno završilo, da bi se izlečio od bolesti, da bi se olakšao položaj mrtvaca na onom svetu – za sve to i za hiljade drugih okolnosti postoje izvesne molitve koje na određenom mestu i za odrežene darove izgovara sveštenik. (prim. L.N.Tolstoja)

[2] Propoved Amvrosija, harkovskog episkopa (prim.L.N.Tolstoja)понедељак, 17. октобар 2016.

Svetski kriminal

 
izvor fotografije Organized Crime: The World’s Largest Social Network : Wired


Organizovani svetski criminal je skup svetskih mafijaških koncerna koji rade u senci. Uprkos tome svetske institucije raspolažu približnim podacima o trgovini.
Najčešće se izveštaji odnose na trgovinu droge. Kancelarija UN za drogu i criminal objavila  je izveštaj  za 2016. godinu po kome je broj odraslih zavisnika od droge porastao do 29 miliona ljudi. (ceo izveštaj ).  Izveštaj pruža globalni pregled ponude i potražnje opijata svih vrsta. ( mapa ) .
 2011. godine, ta brojka je bila znatno manja 16,5 miliona ljudi ( izvor)

Prihodi od kriminala iz godine u godinu rastu, tako da se procenjuje da, kada bi se celokupni kriminal gledao kao na državu, ona bi spadala među 20 naajjačih ekonomija sveta.
 UN su 2012. godine objavile podatak da kriminal godišnje stvara 2,1 biliona dolara prihoda, što je 3,6 odsto svetskog BDP-a. 2016. Najnovije istraživanje spominje cifru od dva triliona američkih dolara.


 

 

WIRED : Interaktivni atlas svetskog kriminala   

Internetska stranica Wired nedavno je objavila prvi interaktivni internetski atlas organizovanog kriminala koji prikazuje umreženost i saradnju najvećih mafijaških skupina u svetu.
Njegovi autori Patrick Di Justo, Adam Rogers i Alison Davis ističu da organizovani kriminal najbolje možemo razumeti ako ga promatramo kao najveću i najnezakonitiju društvenu mrežu sveta.

Autori navode da se savremeni organizovani kriminal u velikoj meri oslobodio hijerarhijskih struktura koje je svojevremeno poticala mafija – kapoa, kumova i sl. – i prihvatio lokalno i brže, ad hoc povezivanje kako bi bolje rešio ustaljene probleme i iskoristio nove prilike.
Procenjuje se da međudržavni organizirani kriminal – saradnja zločinačkih organizacija različitih zemalja – danas predstavlja industriju tešku oko dva triliona američkih dolara, jaču od španske privrede, npr. čiji se društveni bruto proizvod poslednjih godina kreće oko 1,44 triliona dolara.
Najveći udeo u tom kolaču otpada na trgovinu drogama: krijumčarenje kokaina u Severnu Ameriku – 38 milijardi dolara; trgovinu kokainom u Evropi – 34 milijarde; šverc heroina u Evropu – 20 milijardi te krijumčarenje heroina u Rusiju – 13 milijardi.

Nakon trgovine drogama najunosniji su poslovi ilegalna trgovina robama (poput šverca cigareta) te trgovina ljudima. Na ilegalnoj trgovini robama u Evropi kriminalci zarađuju oko 8,2 milijarde dolara, a na krijumčarenju imigranata iz Latinske Amerike oko 6,6 milijardi.
Trgovina drogama, ljudima i ilegalnim robama predstavlja sivu ekonomiju koja se proteže na najmanje pet kontinenata.
Zanimljivo je da su autori u evropskom delu karte albanskoj mafiji, jedinoj uz talijansku i rusku, pridali toliku važnost da su je označili posebnim  interaktivnim brojem. Za interaktivni atlas kliknite ovde.

O svetskom kriminalu je pisano mnogo. ovoga puta prenosim predavanje sa Teda.

MISHA GlENNY
TED

Ovo su tmurna ekonomska vremena, prijatelji sa TED-a, uistinu tmurna ekonomska vremena. Tako da bih želeo da vas oraspoložim sa jednom sjajnom, mada prilično nepoznatom pričom o komercijalnom uspehu u poslednjih 20 godina. Može se uporediti, na neki svoj čudan način, sa postignućima Majkrosofta ili Gugla. To je industrija koja je trenutnu recesiju preživela sa ravnodušnošću. Mislim na organizovani kriminal.

Organizovani kriminal postoji već dugo, čujem da kažete, to su zaista mudre reči. Ali u poslednje 2 decenije, doživeo je nečuvenu ekspanziju, gde sada zauzima oko 15 posto svetskog BDP. Imam običaj da ga zovem svetska ekonomija iz senke ili skraćeno MekMafija.

Dakle, šta je pokrenulo ovaj neobičan rast u prekograničnom kriminalu? Pa, naravno, tu je globalizacija, tehnologija, komunikacije, sve te stvari, o kojima ćemo govoriti nešto kasnije. Ali prvo, želeo bih da vas podsetim na ovaj događaj: krah komunizma. Širom istočne Evrope, najznačajniji događaj u našoj posleratnoj istoriji.

Sada je vreme za potpuno razotkrivanje. Ovaj događaj znači mnogo meni lično. Počeo sam da švercujem knjige širom Gvozdene zavese demokratskim opozicionim grupama u istočnoj Evropi,kao što je Solidarnost u Poljskoj, gde sam bio kao tinejdžer. Nakon toga sam počeo da pišem o istočnoj Evropi i na kraju sam postao glavni dopisnik BBC-ja za region, što sam radio 1989. godine.Tako da kada se 425 miliona ljudi konačno izborilo za pravo da sami biraju svoje vlade, bio sam ushićen, ali i pomalo zabrinut zbog nekih gadnijih stvari koje su vrebale iza zida.

Nije prošlo dugo, na primer, dok etnički nacionalizam nije digao svoju krvavu glavu u Jugoslaviji. I u svom tom haosu, usred euforije, trebalo mi je malo vremena da razumem da neki ljudi koji su zadobijali vlast pre 1989. godine u istočnoj Evropi, nastavili s tim i nakon revolucija. Očigledno je bilo ovakvih likova. Ali bilo je i nekih drugih neočekivanih ljudi koji su igrali ključnu ulogu u svemu što se dešavalo u istočnoj Evropi.

Kao ovaj lik. Sećate se njih? Nekada su osvajali zlatne medalje u dizanju tegova i rvanju, svake 4 godine na Olimpijadi i bili su velike zvezde komunizma sa fascinantnim načinom života uz sve to.Dobijali su odlične stanove u centru grada, neobavezni seks bez granica i mogli su da putuju na zapad slobodno, što je bilo veliki luksuz u to vreme. Možda je iznenađujuće, ali oni su igrali ključnu ulogu u nastanku tržišne ekonomije u istočnoj Evropi. Ili kako volim da ih zovem, oni su babice kapitalizma. Evo nekih od tih istih dizača tegova nakon njihovog preobražaja 1989.

Sada u Bugarskoj – ova fotografija je slikana u Bugarskoj – kada se komunizam raspao u čitavoj istočnoj Evropi, nije samo komunizam; cela država se raspala sa njim. To znači da vaše policijske snage nisu radile. Sudski sistem nije funkcionisao ispravno. Šta jedan biznismen u hrabrom novom svetu istočno-evropskog kapitalizma može da uradi da bi se uverio da će njegov ugovor biti ispoštovan? Pa, okrenuće se ljudima koje su sociolozi prozaično nazivali privatizovane agencije za sprovođenje zakona. Mi ih bolje znamo kao mafiju. I u Bugarskoj, mafiji se vrlo brzo pridružilo 14 000 ljudi koji su bili otpušteni sa svojih poslova u bezbednosnim službama između 1989. i 1991.

Kada vam se država raspada, vaša ekonomija ide južno brzinom od nekoliko čvorova, poslednje osobe koje želite na birou su 14 000 muškaraca i žena čije su glavne veštine nadgledanje,švercovanje, stvaranje podzemnih mreža i ubijanje ljudi. Ali to se dešavalo širom istočne Evrope.Kada sam radio 1990-ih, proveo sam najviše vremena pokrivajući užasan sukob u Jugoslaviji.

Nisam mogao, a da ne primetim da ljudi koji su činili užasna zverstva, paravojne organizacije, su zapravo bili isti oni ljudi koji su vodili sindikate organizovanog kriminala. Palo mi je na pamet da iza svog nasilja leži zlokobni zločinacki poduhvat. Zato sam rešio da putujem po svetu proučavajući ovaj globalni podzemni svet kriminala pričajući sa policajcima, pričajući sa žrtvama, pričajući sa korisnicima nelegalnih roba i usluga. Ali iznad svega, pričajući sa samim mafijašima.

I Balkan je bio fantastično mesto za početak. Zašto? Pa naravno tu je bilo pitanje kolapsa reda i zakona, ali takođe, kao što kažu na rasprodajama sve je u lokaciji, lokaciji, lokaciji. Ono što sam primetio na početku svog istraživanja je da se Balkan pretvorio u ogromnu tranzitnu zonu za nelegalna dobra i usluge iz svih krajeva sveta. Heroin, kokain, žene koje su bivale uvučene u prostituciju i dragoceni minerali.

Kuda su oni krenuli? U Evropsku uniju, koja je do sada počinjala da ubira koristi globalizacije,pretvarajući ih u najuticajnije potrošačko društvo u istoriji, koje čini oko 500 miliona ljudi. A značajna manjina od tih 500 miliona ljudi voli da da troši nešto svog slobodnog vremena i novca spavajući sa prostitutkama, nabijajući novčanice od 50 evra pod noseve i zapošljavajući ilegalne radnike.

Organizovani kriminal u svetu globalizacije funkcioniše isto kao i svaki drugi biznis. Ima proizvodne zone, kao Avganistan i Kolumbiju. Ima zone distribucije, kao Meksiko i Balkan. I onda, naravno, ima potrošačke zone, kao što su Evropska unija, Japan i Sjedinjene Države. Zone proizvodnje i distribucije teže da se nalaze u zemljama u razvoju i često su ugrožene užasnim nasiljem i krvoprolićima.

Uzmite Meksiko, na primer. 6 hiljada ljudi je ubijeno u poslednjih 18 meseci kao direktna posledica trgovine kokainom. Šta je sa Demokratskom Republikom Kongo? Od 1998., 5 miliona ljudi je umrlo tamo. To nije sukob o kom možete mnogo da pročitate u novinama, ali je zato najveći sukob na planeti od Drugog svetskog rata. A zbog čega? Zbog mafije koja širom sveta sarađuje sa lokalnim paravojnim formacijama u cilju zauzimanja zaliha bogatih mineralnih resursa tog regiona.

Tokom 2000. godine, 80 posto svetskog koltana se nalazilo na poljima smrti istočne Demokratske Republike Kongo. Koltan mozete pronaći u skoro svakom mobilnom telefonu, u skoro svakom laptopu i igračkoj konzoli. Gospodari rata Konga su prodavali ovo mafiji u zamenu za oružje i mafija bi onda to prodavala zapadnom tržistu. Težnja zapada da troši je primarni pokretačmeđunarodnog organizovanog kriminala.

Sada, dopustite da vam pokažem neke od mojih prijatelja u akciji, koje je italijanska policija prigodno uhvatila na filmu, kako švercuju cigarete koje nisu prošle carinu. Cigarete su na fabričkoj kapiji prilično jeftine. A zatim Evropska unija nameće najveće poreze na njih u svetu. Zato ako možete da ih prošvercujete u EU, možete poprilično da profitirate i želeo sam ovo da vam pokažem da bih ukazao na vrste resursa dostupnih ovim grupama.

Rezultat slika za Sverc cigarama Crna Gora Italija

Ovaj brod vredi milion evra kada je nov. I to je najbrže plovilo u evropskim vodama. Od 1994. narednih 7 godina, 20 ovakvih brodova je putovalo preko Jadrana (za šverc cigareta), od Crne Gore do Italije svake noći. Kao posledica ove trgovine, samo Britanija je izgubila 8 milijardi dolara dobiti. A umesto toga taj novac je otišao za osiguravanje ratova u Jugoslaviji i punio džepove beskrupuloznih individua.

A italijanska policija, kada je ova trgovina započela, je imala samo 2 broda koja su mogla da razviju istu brzinu. A ovo je veoma važno, jer jedini način da uhvatite ove likove je ako im ponestane goriva. Ponekad bi mafijaši poveli sa sobom žene koje su uvučene u prostituciju i ako bi policija intervenisala, oni bi bacili žene u more, tako da bi policija pre morala njih da spašava od davljenjanego da juri negativce.

Ovo sam vam prikazao da bih demonstrirao koliko brodova, koliko vozila je potrebno da se uhvati neki od ovih likova. Odgovor je 6 vozila. Zapamtite, 20 ovih glisera je prelazilo Jadran svako veče.Pa šta su ovi likovi radili sa svim novcem koji su zarađivali?

Pa, ovde dolazimo do globalizacije, jer to nije bilo samo kršenje pravila globalne trgovine. To je bila liberalizacija međunarodnih finansijskih tržišta. I čoveče, koliko su samo olakšali peračima novca.Poslednje 2 decenije su bile era procvata za prljavu dobit.

Tokom 1990-ih, videli smo finansijske centre širom sveta kako se nadmeću za svoj posao i prosto nije bilo efikasnog mehanizma da se spreči pranje novca. I mnogo legalnih banaka je takođe bilo zadovoljno primanjem uplata iz sumnjivih izvora bez postavljanja pitanja.

U samom centru svega je mreža ofšor banaka. Ove stvari su suštinski deo paravana pranja novca i ako želite da uradite nešto u vezi sa ilegalnim izbegavanjem poreza i transnacionalnog organizovanog kriminala, pranja novca, morate da ih se rešite. Sa dobre strane, konačno imamo nekoga u Beloj kući ko je konstantno slobodno govorio protiv ovih nagrizajućih pojava.

I ako je neko zabrinut za ono što ja verujem da je neophodno za novo zakonodavstvo, propise, efektivne propise, ja kažem, pogledajmo Bernija Madofa, koji će da provede ostatak svog života u zatvoru. Berni Madof je ukrao 65 milijardi dolara. To ga stavlja na Olimp mafijaša sa kolumbijskim kartelima i glavnim ruskim kriminalnim sindikatima, ali on je to radio decenijama u samom srcu Volstrita i nijedan ga nije uhvatio. Pa koliko još Madofa ima na Volstritu ili u Londonu, koji deru običan narod i peru novac? Mogu vam reći, ima ih poprilično.

Dozvolite mi da vas upoznam sa osnovama međunarodnog organizovanog kriminala. A to su narkotici. Naša druga fotografija farme marihuane od jutros. Ova, međutim, je u centralnoj Britanskoj Kolumbiji gde sam je fotografisao. Ona je jedna od desetina hiljada kućnih operacija uzgajanja u Britanskoj Kolumbiji. Što osigurava da se više od 5 posto BDP ove provincije dobija ovom trgovinom.

Inspektor Brajan Kantera me je odveo, on je pripadnik kanadske konjičke policije, na ogromno skladište istočno od Vankuvera da vidim neke od roba koje ova policija redovno zaplenjuje, od švercera koji je šalju, naravno, južno u Sjedinjene Države gde je nezasito tržište za Britansku Kolumbiju. Trava, kako je zovu delom zato što je reklamirana kao organska, što se naravno prodaje veoma dobro u Kaliforniji. (Smeh) (Aplauz)

Sada, čak i po priznanju policije, ovo ne utiče na profit, zaista, glavnih izvoza. Od početka globalizacije, svetsko tržište narkoticima se neverovatno proširilo. Tu, međutim, nije bilo pratećeg povećanja u dostupnim resursima policijskih snaga.

Ovo se možda vrlo brzo promeni jer se nešto veoma čudno dešava. Ujedinjene nacije su prepoznale ovo — prošlog meseca zapravo — da je Kanada postala ključna oblast distribucije i proizvodnje ekstazija i drugih sintetičkih droga.

Interesantno, udeo u tržištu heroina i kokaina se smanjuje, jer tablete postaju sve bolje u dostizanju njihovih efekata. Sada to menja pravila igre, jer izmešta proizvodnju iz zemalja u razvoju u zapadni svet. Kada se to desi, a postaje trend koji teži da nadvlada naše policijske kapacitete na zapadu. Politika o drogama koju smo imali 40 godina je odavno zaostala i treba joj ozbiljno preispitivanje, po mom mišljenju.

Sada, recesija. Pa, organizovani kriminal se adaptirao veoma dobro na recesiju. Nije iznenađujuće jer je to najoportunističnija industrija na celom svetu. I nema pravila u svom normativnom sistemu. Osim, naravno, da ima 2 poslovna rizika: hapšenje od strane policijskih snaga, koje je, iskreno, najmanja od njihovih briga i takmičenje sa drugim grupama, iliti metak u potiljak.

Ono što su uradili je promena njihovih operacija. Ljudi ne puše toliko trave ili posećuju prostitutke toliko često tokom recesije. Umesto toga, napali su finansijski i korporativni kriminal na veliko, ali pre svega 2 sektora, a to su falsifikovanje robe i sajber kriminal. I bili su strašno uspešni u tome. Želeo bih da vas upoznam sa g. Pringlom. Ili da se preciznije izrazim, sa senjor Pringlom.

Sa ovim delom kompleta me je upoznao brazilski sajber kriminalac. Sedeli smo u autu na aveniji Paulista u Sao Paolu, zajedno. Prikačio sam ga na svoj laptop i u roku od 5 minuta on je prodro u kompjuterski sigurnosni sistem jedne velike brazilske banke. To i nije toliko komplikovano. Zapravo je veoma jednostavnije jer ono što je fascinantno kod sajber kriminala je da i nije sve u tehnologiji.

Ključ sajber kriminala je u onome što zovemo socijalni inženjering. Ili da upotrebim tehnički izraz za to, jedan je rođen svakog minuta. Ne biste verovali koliko je lako da ubedite ljude da urade nešto sa svojim kompjuterima što njima objektivno nije u interesu. Nije prošlo mnogo dok sajber kriminalci nisu naučili
najlakši način da ovo urade, naravno, najbrži način do nečijeg novčanika je kroz obećanje seksa i ljubavi.
Verujem da se neko od vas seća ILOVEYOU virusa, jednog veoma dobrog virusa koji je bio svuda u svetu. Imao sam sreće kada je ILOVEYOU virus izašao jer je osoba od koje sam ga primio bila moja bivša devojka. Ona je gajila svakakva osećanja i emocije prema meni u to vreme, ali ljubav nije bila među njima. (Smeh) Tako da čim sam video ovo u mom inboxu na brzinu sam ga poslao u korpu za otpatke i poštedeo sebe veoma gadne infekcije.
Pa, sajber kriminal, čuvajte se njega. Jedna stvar za koju znamo da internet radi je da pomaže ovim likovima. Postoje komarci koji nose parazita prenosnika malarije koji inficira našu krv kada komarac ima besplatan obrok na naš račun.

Sad, artesunat je veoma jak lek koji uništava parazita u ranim danima infekcije. Ali u toku prošle godine, pronalazači u Kambodži su otkrili da je ono što se dešava to da malarijski parazit postaje otporan. I plaše se da razlog zbog kog on razvija otpornost taj što ljudi u Kambodži ne mogu da priušte lek na komercijalnom tržištu, pa ga kupuju preko interneta. A ove pilule sadrže samo male doze aktivne supstance. Zbog toga je parazit počeo da stvara otpornost.

Razlog zbog kog ovo govorim je to što moramo znati da organizovani kriminal ostavlja posledice na sve oblasti naših života. Ne morate da spavate sa prostitutkama ili uzimate drogu da biste bili povezani sa orgаnizovanim kriminalom. On utiče na naš bankovni račun. Utiče na naše komunikacije, naše penzijske fondove. Čak utiče i na hranu koju jedemo i naše vlade.
Ovo više nije pitanje Sicilijanaca iz Palerma i Njujorka. Nema romantike između mafijaša u 21. veku. Ovo je moćna industija koja stvara nesigurnost i nasilje gde god da se pojavi. Ona je glavna ekonomska sila i moramo da je shvatimo vrlo, vrlo ozbiljno. Bila je privilegija pričati vam. Mnogo vam hvala. (Aplauz)