уторак, 25. јануар 2011.

Muzika sfera 2- tragovi zvuka


Muzika i broj -

          Shvatanje da je broj supstrat stvarnosti nalazilo je najbolju potvrdu u muzici i zato su prva istraživanja vršena u muzici, to jest na odnosima među muzičkim zvukovima koji su predstavljeni  brojčanim proporcijama. Ta prva  istraživanja su išla u dva smera: prvom u pravcu teorije-akustike muzike (  tonske relacije - intervali, lestvice, akordi), drugom u čitavom svemiru (i postojanju).  Prvo nezaobilazno ime u istoriji muzičke akustike je Pitagora, odnosno njegova škola.


      Akustika je, znamo, deo fizike, tj. nauka koja razmatra zvuk i zvučne pojave. Muzički tonovi su produkt pravilnih treptaja određenih zvučnih izvora. Svaki ton određuje njegova visina, boja, jačina i dužina trajanja i ti elementi ga razlikuju od svih drugih zvukova ili šumova. Svodeći odnose tonova u intervalima na one među brojevima, intervali su podeljeni na one koji su skladni u svom sazvučju – konsonanti (kvarta, kvinta i oktava) i sve ostale disonantne ili neskladne. Kako se odnosi između tonova konsonantnih intervala svode numerički na odnos prva četiri broja u nizu prirodnih brojeva (1, 2, 3 i 4), za Pitagoru su oni imali posebnu važnost.


Kimatika

Švajcarski lekar, Hans Jenny (1904 -1972) nastavio je rad na eksperimentima akustičkih fenomena koje je započeo Ernst Chladni-a (1756-1827).
On je izvršio jednostavan eksperiment: gudanjem gudala po ploči punoj suhog peska izazvao je formiranje geometrijskih likova, tzv. Chladnijevih figura. Jenny je ovom pokusu dodao frekvencijske generatore, čime je mogao tačno proučavati određenu frekvenciju i njen efekt na ploču. Time je dokazao da određene vibracije mogu oblikovati i organizovati materiju. Njegovi eksperimenti važni su i zato što pokazuju da svi geometrijski oblici koje vidimo u prirodi nastaju kao posledica postojanja stojnih valova u trodimenzionalnom prostoru zbog delovanja četiriju dimenzija.
  Da bi se oblici formirali neophodno je izvršiti okomit zvučni poticaj.


      Šta se u tom momentu zapravo dešava sa zvukom. Po kvantnoj teoriji čestice pokazuju i talasne osobine.  Kada čestica naiđe na prepreku ona skreće sa prvobitnog pravca i nastavlja put, tj. oblikuje nove pravce prostiranja. Ta pojava se zove DIFRAKCIJA.  Kvantna pojava difrakcije elektrona jasno dokazuje da je sva materija valne prirode.
        

N a takav način se materija u našem 3D prostoru grupiše i organizuje ako ima pobudu iz četvrte dimenzije koja stvara stacionarne valove u našem 3D prostoru.       Postojanje četvrte dimenzije  je otkrio Einstein u svojoj Teoriji Relativnosti.  Ova pretpostavka stoji u osnovi  teze da sva materija u principu vibrira u stojnim valovima ethera, čime se mogu objasniti mnoge fizikalne pojave.
      Experimenti Hansa Jennya pokazuju da su svi geometrijski oblici, koje u prirodi vidimo,  posledica postojanja stojnih valova u  3D prostoru zbog pobude iz četvrte dimenzije.

      


Šta je to Hans Jenny otkrio?

     U početku je Hans  stvarao jednostavne Chladni i Lissajous figure. Oblik figure zavisio je od frekvencije, amplitude i svojstava supstance koju je stavio na ploču ( pesak,voda, skrobna smesa, viskozni fluidi).
             Povećavajući frekvenciju dobijao je sve složeniju strukturu. Promenom amplitude se menjao oblik. Pod određenim uslovima oblici su se mogli uzastopno menjati iako nije menjao ni frekvenciju niti amplitudu. Kada je experimentisao sa fluidima oblici su imali valno ili spiralno kretanje. Kod spora biljaka dobio je enormnu raznolikost i kompleksnost no ipak je postojala velika sličnost u pogledu oblika i kretanja. Pri upotrebljavanju gvozdene piljevine, viskoznih fluida, plastičnih supstanci i plinova vibracije su proizvodile 3D efekte i figure.
         Najzanimljivije istraživanje je bilo kada je svoj tonoscope upotrebio za proučavanje ljudskog glasa. Naime primetio je da samoglasnici u starim jezicima, kao što su Hebrejski, Sanskrit i Kineski, proizvode u pesku na ploči znakove kakvi se koriste u pisanom obliku za navedene samoglasnike. Novi, moderni jezici to ne proizvode. Kako je to moguće? To niko ne zna ali postoji pretpostavka da su drevni narodi  znali za ovu pojavu čim su svesno uticali na  transformaciju fizičke realnosti kroz svete spise, mantre, recitacije, pevanja uz vatru, plesove, tibetanska zvona, razne činije.  Zvučnim vibracijama se lečilo. Ista pojava je primećena i kod instrumenata australskih Aboridina.

________________________________ 

OBAVEZNO : uticaj mantre ( Misterij zvuka i mantri) 
UNESCO-v atlas jezika kojima preti izumiranje

Kinesko pismo podseća na kimatičke simbole pa postoji mogućnost da je tako nastalo. Jenny je bio uveren da je biološka evolucija rezultat vibracija.  Verovao je takođe da svaki gen, stanica, organ pa i celo telo ima svoju frekvenciju ili određeni spektar frekvencija te da se može lečiti pomoću tonova.   Java Applet

               Kasnijim istraživanjima  uočena je sličnost izmedu Jennijevih figura i čestica u kvantnoj fizici. U novije vreme se zato za istraživanje kimatičkih pojava sve više koristi ferofluid kao sredstvo. Ferrofluid je tekućina koja sadrži nanočestice železa pa samim tim ta tekućina reagira na magnetsko polje.Tečnost se pomera pomoću magneta i pravi male šiljke.
Šiljci su oštriji što je magnetno polje jače. Na donjem video prikazu može se videti kako ferrofluid postavljen u Teslino rotacijsko magnetno polje formira fraktalne strukture.

 

                                                        GENETIKA  
G enetička istrađivanja su donela  nove rezultate na ovom području. Evo jednog od mnoštva video snimaka na tu temu.

POČETAK TEKSTA SA VIDEA:
                 Postoje dva osnovna osećanja – strah i ljubav


Gregg Braden


Strah ima dugu i sporu vibracijsku frekvenciju, a ljubav vrlo brzu i visoku. Da bi dokazali da je vibracija sam temelj postojanja Hans Jenny je razvio čitavo područje nazvano  KIMATIKA. Pokazao je kada se vibracija zvuka pušta kroz određeni oblik medija on pokazuje određenju šemu. Kada se frekvencija poveća medij se razvija u kompleksniju šemu.Ovo je upravo ono što se događa našoj zemlji i čovečanstvu .
Postoje 64 moguća koda aminokiselina u strukturi naše DNK koja je stvorena od 4 elementa : ugljika, kisika, vodika i dušika. Po logici bi trebali imati sva 64 koda aktivirana u našoj DNK strukturi.  Međutim mi imamo samo 20 aktivnih kodova - 20 aminokiselina. Postoje “prekidači”koji isključuju i uključuju mesta gde leže tačke kodiranja. Prekidač je OSEĆAJ. Osećaji su direktno vezani za genetski materijal. Val straha je dug i spor i dodiruje relativno malo tačaka na DNK.Osoba koja živi u strahu ima ograničenja, njoj je dostupno manje tačaka u DNK

                             
      Pitagorin stav o uticaju muzike


     U spisu o životu Pitagore, neoplatoničar iz IV stoleća naše ere, Porfirijev učenik Jamblih iz Halkide, ističe da je Pitagora, polazeći od toga da ljudi svoje predstave dobijaju čulnim putem i to kada posmatraju lepe oblike i likove ili slušaju lepe pesme i ritmove, smatrao kako muzičko vaspitanje treba smatrati glavnim te je pribegavao određenim melodijama i ritmovima pomoću kojih je lečio loše ljudske navike i strasti uspostavljajući iskonsku ravnotežu duševnih sila (XV/64). Ovaj antički pisac u prvi plan ističe Pitagorino učenje o muzičkom katarzisu, o moralnom i praktično- medicinskom značenju muzike. Često se prepuštajući mitovima i legendama, Jamblih navodi kako je Pitagora prvi vaspitavao pomoću muzike i počeo da leči strasti i ispravlja ljudsku narav tako što je uspostavljao harmoniju ljudske duše. Pitagora je smatrao da muzika može da održava zdravlje ako se njom pravilno služimo.

Dakle, kod pitagorejaca je muzika bila u istom redu s medicinom pa je očišćenje imalo fiziološki, medicinski, praktični karakter, a ne strogo etički ili estetički, budući da muzički katarsis kod pitagorejaca nije estetski, odnosno, nezainteresovan, pošto se postiže i muzikom, i medicinom imantikom. S druge strane, katarsis kod pitagorejaca zahvata celog čoveka (a ne samo njegovu moralnu stranu), pa je tu reč o "očišćenju" ne u smislu nekog moralnog napora, već u smislu prosvećenja instikata života pri čemu je nemoguće odvojiti dušu od tela, moral od instinkta i lepotu od zdravlja (Losev, 1963, 19); tako katarsis
kod pitagorejaca ima prirodni, fiziološki karakter, čiji je koren u ovozemaljskom a ne u spiritualnom (kao što je to slučaj potom u hrišćanstvu).
(izvor arhiva : 

Muzika sfera 1


________________________________


               Sve ovo ide u prilog starim teorijama da ljudske reakcije na muziku nisu tek prosti  fiziološki  doživljaji
Podsetite se -Energija vibrira na različitim frekvencijama.Frekvencija je brzina vibracije. Energija koja sporo vibrira ima nižu frekvenciju i karakteristična je za čvrstu i neživu materiju. Energija koja brzo vibrira ima višu frekvenciju. Živa bića imaju višu frekvenciju. 

Terapiju muzikom možete izvesti sami . Odaberite muziku koja Vas umiruje, stavite slušalice na uši, odaberite miran  kutak u prostoru i slušajte. Ako Vas je nešto oneraspoložilo i ako se osećate loše znači da se nalazite  na frekvenciji privlačenja loših stvari. Svi smo mi iskusili lančanu reakciju započetu jednom lošom mišlju. Jedna loša misao privukla je drugu, frekvencija se ustalila i sve je krenulo nizbrdo. Dobra je vest ta da  frekvenciju možemo promeniti svesnom promenom svojih misli.
         Od nas zavisi da li smo spremni na promene. Trebamo se okrenuti  mislima i osećajima koji vibriraju na pozitivnoj frekvenciji. Ako to ne možete sami slušajte muziku, čitajte viceve, šale, uradite bilo šta što će vas izbaciti iz negativnog raspoloženja.

6 коментара:

Анониман је рекао...

U POCETKU BESE VIBRACIJA!!! To je novo tumacenje Biblije?He..he.Profesionalna deformacija na delu ili istina.U poslu sam.Javljam se kada procitam.
pozdrav
Z.

SFINGA је рекао...

Znimljivo je kad shvatimo da smo samo materijalni oblik koji vibrira ne nekoj, nama svojstvenoj talasnoj dužini, i kada na sve to naše emotivno i duhovno biće takođe podupire tezu da smo sazdani od vibracija - talasa, onda se zaprepastimo nad ovom vasionom.

Moja baba uvek kaže za nešto što ne može objasniti: "Ko zna šta je to i zbog čega. Ima neka vasiona...."

Što opet govore izrazi koje koristimo u svakodnevnom životu.... valjalo bi ih provetiti na pesku ili u čaši vode koju treba zamznuti...hehehe

Depresija je široko upotrebljavana reč za razna stanja: depresija kao oblik našag unutrašnjeg stanja pada, povlačenja u sebe,pad vitalnih dinamičkih funkcija, usporenost, potištenost .... gubitak životnosti. Sam izraz pad ukazuje je nisku vibraciju....

Depresija u geografiji označava deo zemljine površine ispod nivoa mora koju smo označili nultom tačkom.

Pa depresija u ekonomiji, opadanje ekonomske i privredne aktivnosti, silazna faza u grafikonima koje gledamo svaki dan..... hehehe.... De-presija, pa baš smo nešto presirani i pritisnuti sa svih strana....

Nasuprot tome je ljubav, Eros, uzdizanje, let, životnost,lepota, stvaranje....

Šta da radimo, živimo tu gde jesmo, u vremenu u kome se protiv svih ovih navedenih depresija možemo lečiti pozitivnim mislima i muzikom.

Kreativnost je nešto što uzdiže, pa makar pravili kolače, povećaćemo nivo vibracija i u sebi i oko nas. Možemo usput i pevati, a možemo i ćutati. Ćutanje, ono što izvire iz mira, samopouzdanja i lepih misli, je posebna vrsta muzike koja odzvanja širom svemira.... hehehe

Eto, malo lepih vibracija za lep dan:

Ljubav, lepota, lepršavost, leptir, divina, divota, susret, sunce, sjaj, svetlost, slavuj, slast, slava, slavski kolači.... evo još malo ostalo, pa probajte.... uz kaficu

Uzdarvlje ...

Анониман је рекао...

Drustvo se povecalo.Sada imam dve dame uz kafu.Nije lose.
Sa dve dame uz sebe i sa dve noge na zemlji.Ne uspevam da dokucim te vibracije i da oko sebe vidim atome.Mozda suvise realisticno.Lepo je znati,a posle zaboraviti i ici svojim putem.Bas zato sto zivimo u prostoru i vremenu gde,kako ti rece "JESMO".Bezanje u preterana razmisljanja ne vodi nicemu.Uskladi se sa svojim vibracijama i to je to.Ako nisi saglasan sa sobom nisi ni sa drugima.E to ljudi nece.Pre ce zaviriti u tudu kucu nego u svoju,a da nesto urade za sebe.Nikako.Hvala na kolacima, ukusni su.
LIV : Nova istrazivanja su zaista fascinantna.Volim sve procitati.I ovo je potvrda samoregulirajuce prirode.I dalje verujem da te cudesne zakone ne treba prekrajati.Zbog nase vrste smo ugrozili ostale, i same sebe
Z.

Анониман је рекао...

Bog je koristio hebrejski jezik kada je stvarao svet. Prvog dana Stvaranja rekao je na hebrejskom jeziku JEHI OR ili "neka bude svetlost", a onda je nazvao svetlost prema hebrejskoj reči JOM ("dan"), a tamu je nazvao prema hebrejskoj reči LAJLA ("noć").
vernik

Miroslav је рекао...

pocnimo ljubav iz pocetka???

L2 је рекао...


@Miroslav,
Nesto sto smo izgubili moramo ponovo naci .

Постави коментар