среда, 23. март 2011.

Muzika sfera 3 - Nikola Tesla i...ostali                                                         HARMONIJA SVETA 

S vremena na vreme u retkim intervalima, veliki duh otkrića pohodi zemlju da bi saopštio tajnu koja će unaprediti čovečanstvo. On odabira najsposobnijeg, najzaslužnijeg i šapuće mu tajnu na uvo. Kao blesak svetlosti dragoceno znanje dolazi. Kad uhvati skriveno značenje srećnik vidi magičnu promenu… Čuda koja on vidi, mada udaljena u vremenu, desiće se. On to zna, nema ni trunke sumnje u njegovu umu, u svakom vlaknu tela on oseća – to je Velika ideja.’

Nikola Tesla

_____________________________________________________________________________       Na vrhuncu naučne i stvaralačke karijere, 1900 godine Nikola Tesla u junskom broju uglednog časopisa Century, objavljuje obiman članak "Problem povećanja ljudske energije, kojim je fascinirao tadašnju svetsku javnost i u kome je sintetizovao dotadašnja saznanja i naznačio buduće pravce svojih istraživanja. Razmatrajući glavne probleme ljudskog roda, Teslin tekst počinje rečima da svi ljudi sveta čine jedno telo, jednog pojedinca, i da su svi stanovnici ove planete povezani nerskidivim vezama koje se ne mogu videti, ali se mogu osetiti. "Godinama su ovu ideju proklamovala savršeno mudra učenja religija, verovatno ne samo kao sredstvo kojim se obezbeđuje mir i harmonija među ljudima već i kao jedna jako opravdana istina. Budisti je izražavaju na jedan, hrišćani na drugi način, ali i jedni i drugi tvrde isto: Mi smo svi jedno“. Tesla

________________________________________________________________U suštini Tesla je bio samotnjak pa ipak je  organizovao spektakularne eksperimente  kojima su prisustvovali mnogobrojni pozvani gosti.  Izrazitom  neobičnošću, koju nije krio,  izazvao je ogroman interes ne samo naučnika već i brojnih okultista jer, u ono vreme, eksperimenti su prevazilazili postojeća teorijska znanja, pa su kao takvi delomično smeštani u područje nadprirodnog. Tesla se
nije se trudio da piše za naučne časopise, pa su novinari  morali da objašnjavju njegove čudne teorije da bi ih približili auditoriju.

Nije teško zamisliti atmosferu  tog vremena  u kom neko govori o brzinama većim od brzine svetlosti, o bežičnom prenosu energije, zracima smrti, koji bi trebali okončati ratove. Početkom osamdesetih godina britanski fizičar, David Peat, za Kanadsko Nacionalno istraživačko veće - Canadese National Research Council- istraživao je te poslednje Tesline tvrdnje, "zrak smrti" i bežični prenos bez gubitaka i energije. Nakon pažljivog pregleda postojećih radova Tesle proglasio je njegove ideje u svetlu moderne fizike nemogućim. Interesantan je zaključak ovog fizičara. Tesline izjave je pripisao njegovoj samoći i želji za komunikacijom sa svetom. Ideja o wireless'u i prenosu energije bez gubitaka (i "informacije") je po njemu bila i Teslina želja za ujedinjenjem sveta. Možda je Teslina namera bila da održi svoju slavu. Pošto ljude više nije mogao iznenaditi sa zadivljujućim izumima, činio je to sa neverovatnim izjavama. Bila je to neka vrsta samozaštite zaboravljenog čoveka, osećaj gubitka stvaralačke moći, koja se usamljenom ekscentriku činila najgorim što mu se moglo dogoditi, zaključak je ovog autora.

Za razliku od ovog autora ruski neuropsiholog A.R. Luria nazvala je Teslu umetnikom memorije i čovekom čula. Zaista tesla je posedovao  izvanredno osetljiva čula. U iznimnim trenutcima, kao što je bolest, ta osetljivost mu je pričinjavala velike probleme; smetali su mu i najtiši zvukovi, vibracije udaljenih vozila ili manji tračak svetla koji bi se provukao kroz zavese. Sa druge strane  stepen senzibilnosti nadopunjavao je njegov briljantni um. Bio je u stanju da prepozna stvari u mraku, uoči statički elektricitet oko ljudi, a sposobnost vizuelizacije mu je bila posebno dragocena. Zahvaljujući njoj je u detalje zamišljao /video buduće projekte i potom ih izrađivao.

" Vizualizacijom sam na većini izuma vršio i ispravke, onda ih, tako završene, pravio. Njom rešavam i komplikovane matematičke jednačine, a da ne ispisujem brojeve. Na Tibetu bih zbog tog dara dobio čin visokog Lame. Da, to se tako radi. Moj vid i sluh su savršeni i, smem to slobodno reći, jači nego kod ostalih ljudi. Ja čujem grmljavinu na sto pedeset milja, i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećanje vida i sluha imao sam i kao dete. Kasnije sam to svesno razvijao."


Tesla je već za života  izazivao ogroman interes  okultista. 1959.godine u knjizi Margaret Storm, Povratak Golubice,  Tesli je prvi put pridodata nadnaravna moć. Po Margaret Storm su Isus Krist i Tesla došli s Venere. Tesla je bio doveden na zemlju sa ciljem da donese električnu energiju i svetlost.
Taj mistični oreol je Teslu za života znao dovesti do ruba nauke narušavajući mu naučnu reputaciju. Neobičnim izjavama je sam doprinosio takvom mnenju. Posle objave teorije relativiteta samouvereno je izjavio "Vreme nije relativno ". A na oslobađanje energije u nuklearnu fusiju, rekao je nadmeno: 'I have split atoms, but no energy was released'. Uprkos takvom mnenju rezultati su ga preko noći svrstali na sam vrh nauke.
                    

SUSRET SA ELEKTRICITETOM 

Teslin prvi susret sa elektricitetom desio se u detinjstvu. Evo kako ga je on opisao. „Bio je suton. Pomilovao sam svog mačka i tada se dogodilo čudo od koga sam zanemeo. Moja ruka je izazvala pljusak praskavih varnica a iznad mačkovih leđa se stvorilo polje svetlosti.“ Teslin otac, Milutin Tesla, je smatrao da je to ona ista pojava koja se stvara pri udaru groma, elektricitet.
„A ja sam očaran razmišljao :
Nije li priroda jedna ogromna mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima. Tada sam imao tri godine a čuda koja su dolazila bila su sve veća.“

SVETLOST 

Svetlost je za Teslu početak svega. " Upravo tako stoji stvar sa rođenjem svemira. Materija je stvorena iz prvobitne i večne energije koju znamo kao svetlost. Zasijala je i pojavile su se zvezde, planete, čovek i sve što je na Zemlji i u svemiru. Materija je izraz beskonačnih vidova svetlosti; zato je energija starija od nje."


Svetlost je za njega lično imala posebna značenja. "Svetlost ispunjava mojih šest čula: ja je vidim, čujem, osećam, mirišem, dotičem i mislim. " U poznatoj priči O golubici nalazi se jedno od suptilnih objašnjenja  simbolike svetlosti u njegovom životu.


" Jedne noći, dok sam ležao u krevetu, kao i obično razmišljajući u mraku o problemima, ona je sletela kroz otvoreni prozor i zaustavila se na mom stolu. Znao sam da joj trebam. Htela mi je reći nešto važno, stoga sam ustao i otišao prema njom. Kad sam je video znao sam šta je htela da mi kaže - ona je umirala. A onda je iz njenih očiju zasjala svetlost - snažan snop svetla. Da, to je bilo stvarno svetlo, moćno, sjajno, blistavo svetlo, mnogo intenzivnije nego što sam ga ja ikad proizveo u mom najvećem laboratoriju. Kad je golubica umrla, nešto je nestalo iz mog života. Do tada sam uvek sa sigurnošću znao reći da ću završiti moj posao, kako god program bio ambiciozan. Ali kad je nestala iz mog života, znao sam da je moj životni rad bio gotov. "

                                             

Svetlost je po Tesli  bilo osnovno  gradivno jezgro svemira. Otuda ne čudi što je bio fasciniran svim njenim oblicima.  Ali, Tesla nije bio samo naučnik, bio je duhovni čovek, uz to veliki humanista koji je želeo da promeni svet. Svetlost je po njemu bila mogući izvor balansa , materijalnog i duhovnog.

" Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost, a kada pokušam da ga shvatim duhovno, onda su to lepota i samilost. Onaj ko nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji“.


                                             
                                                       Bozon sonata (    The beauty of a collision: first proton-proton                                                                            collisions, Cern,

MUZIKA 


Nije teško doći od svetlosti do muzike.

" Čestice svetlosti su ispisane note. Jedna munja može biti čitava sonata. Hiljadu munja je koncert. Za taj koncert ja sam stvorio loptaste munje koje se čuju na ledenim vrhovima Himalaja"
.....

"Ta muzika je večno kruženje zvezdanih nebesa. Najmanja zvezda je završena kompozicija i ujedno, deo nebeske simfonije. Otkucaji čovekovog srca su delovi te simfonije na Zemlji. "

.......
"Gospodine Tesla, čujete li vi tu muziku?

Tesla: Uvek je čujem. Moje duhovno uvo je veliko kao nebo koje vidimo iznad nas. Svoje fizičko uvo uvećao sam radarom."  


Muzika sfera 

Pitagora : "Sve je broj ".

Tesla je je bio Pitagorejac, a Pitagora Sumersko unuče. Sumeri su za Bogove mislili da su BROJEVI, i imali su matematičku predstavu Bogova. Kompletnu astronomiju su preslikavali na muziku, a muziku na teologiju tako da su imali jedan harmonični svet sastavljen od brojeva 6 i 9, i to su dva ključna broja koje je i Tesla ostavio u svojoj spirali.

U svetu Grka muzika je stoga bila grana matematike, matematička disciplina i bavila se odnosima izmedu brojeva, odnosima i proporcijama. Pitagorin temelj bila je ideja da su harmonija koju čujemo, harmonija koju vidimo i svaka druga harmonija zapravo matematička harmonija- tj. harmonija koja proizilazi iz matematičkih odnosa. 


Pitagorejsko shvatanje harmonije seže sve do "De Harmonice Mundi." Johannes Kepler (1571.-1630.) matematičar i astronom najpoznatiji je svoju novu astronomiju opisao
kao "nebesku muziku", smatrajući je dopunom Aristotelovom delu "Na nebesima."

U grčkom jeziku harmonija znači sklad, suzvučje, usklađenost, jedinstvo u mnogostrukosti.  Kepler se bavio principima konsonance u muzici a baveći se  Sunčevim sistemom  tražio je red i harmoniju u  u njemu nazivajući je  "pesmom koju kosmos peva svom gospodaru i središtu, svom solarnom logosu".

Keplerova je ideja bila da planete  emituju neku vrstu muzike, a visina njihovog tona bila bi proporcionalna brzini njihovog kretanja . Što je planet dalje od Sunca, to se njegova brzina kretanja smanjuje, time veće staze odgovaraju dubljim tonovima, a one bliže Suncu višim. Nebeski hor koji je Kepler stvorio sastoji se od tenora (Mars), dva basa (Saturn i Jupiter), soprana (Merkur) i dva alta (Venera i Zemlja).  (  update 1)


exoplanets2.jpg
                                                                  Trappist    (  vidi update 1)


Ono što  svi "Pitagorejci" ( bili oni stvarni nastavljači njegove ideje ili ne ) vide u muzici - to jest broju, više je od matematike, to je pridavanje brojčanim odnosima ( dakle i muzici ) duhovne dimenzije. To je intelektualna, metafizička i etička  pozadina svih  pitagoreksih i njima sličnih mislilaca kroz koju se proteže stav da kroz te odnose treba shvatati život sam da bi se on obuhvatio u potpunosti.

Sa te pozicije je Tesla kritikovao  Einstein-a.

 " Enstein se ogrešio o Pitagoru i matematiku, a naučnik se o to dvoje ne može i ne sme ogrešiti. Brojevi i jednačine su znaci kojima se beleži MUZIKA SFERA . Da je Enstein čuo njene zvuke, ne bi stvarao teoriju reletiviteta. Ti zvuci su poruka umu da život ima smisla, da sa Vasionom postoji savršen sklad, a da je lepota uzrok i posledica Stvaranja. ...... Njutn je saznao da je tajna u geometrijski pravilnom rasporedu i kretanju nebeskih tela. On je spoznao da je harmonija vrhovni zakon kosmosa. Zakrivljeni prostor je haos, a haos nije muzika. Albert Einstein je glasnik vremena buke i besa. "
    CEO INTERVJU SA TESLOM iz 1899


Nova istraživanja i muzika sfera 

Ljudsko saznanje je ogromno a ideja muzike sfera je primer kako znanje kruži, povremeno vraća starim konceptima da bi ih potvrdilo ili opovrglo.

update 1 
2017 


Početkom 2017 godine " NASA je objavila otkriće planetarnog sistema TRAPPIST 1, u sazvežđu Vodolije, na rastojanju od oko 39 svetlosnih godina od nas. Zvezda je približno veličine našeg Jupitera, dakle ne preterano velika. Ova vest je posebno uzbudljiva jer se radi o sedam planeta koje se nalaze na takvim rastojanjima od matične zvezde da je na njima, barem u principu, moguć razvoj života.
....Jedno od važnih pitanja vezanih za novi sistem je njegova fizička stabilnost. Naime, pošto se planete nalaze “blizu” svoje zvezde onda one moraju brzo da se kreću da bi ostale u stabilnoj orbiti. Da bi ostale u “životu”, planete ovog sistema moraju, kao Aska, da plešu i tako odlože svoj neumoljiv kraj.

Medju ljudima koji su simulirali i proučavali system TRAPPIST 1, nalazio se i jedan postdoc koji je takodje i muzičar (svira džez gitaru) i koji je predložio da komponuje muziku zasnovanu na orbitalnoj rezonanci novih planeta. Orbitalni period najudaljenije planete, h, koji je oko 3 nedelje, umnožen 200 miliona puta, daje frekvenciju note C. Frekvencije ostalih, unutrašnjih planeta, onda se dobijaju prostim odnosom orbitalnih rezonanci.
Džez muzičar ne bi bio džez muzičar kada ne bi celu ovu muzičku priču ekstra “zasolio”. Naime, svaki put kada unutrašnja pleneta prestigne prvu spoljašnju do nje, “uleti” bubanj. Kada se sve ovo sastavi, dobija se harmonija, možde ne kakvu je Pitagora zamišljao, ali dobije se muzika po kojoj plešu planete sistema TRAPPIST 1 da bi opstale u stabilnom životu.
   

                   ______________________________________________________

Podsetite se : Energija vibrira na različitim frekvencijama. Frekvencija je brzina vibracije. Energija koja sporo vibrira ima nižu frekvenciju i karakteristična je za čvrstu i neživu materiju. Energija koja brzo vibrira ima višu frekvenciju. Živa bića imaju višu frekvenciju. Terapiju muzikom možete sami izvesti. Odaberite muziku koja Vas umiruje, stavite slušalice na uši, odaberite miran  kutak u prostoru i slušajte. Ako Vas je nešto oneraspoložilo i ako se osećate loše znači da se nalazite  na frekvenciji privlačenja loših stvari. Svi smo mi iskusili lančanu reakciju započetu jednom lošom mišlju. Jedna loša misao privukla je drugu, frekvencija se ustalila i sve je krenulo nizbrdo. Dobra je vest ta da  frekvenciju možemo promeniti svesnom promenom svojih misli. I naravno novom tehnologijom koju je izbacila industrija brainwave.
Od nas zavisi da li smo spremni na promene. Trebamo se okrenuti  mislima i osećajima koji vibriraju na pozitivnoj frekvenciji. Ako to ne možete sami slušajte muziku, čitajte viceve, šale, uradite bilo šta što će vas izbaciti iz negativnog raspoloženja.


"Svaki čovek treba da smatra svoje telo poklonom od neprocenjive vrednosti od Onoga koga on voli iznad svega, veličanstvenim umetničkim delom neopisive lepote i veštine van ljudske moći shavatanja, i tako delikatnim i nežnim da ga jedna reč, dah, pogled ili misao samo može povrediti“. Tesla8 коментара:

Анониман је рекао...

Matematicki odnosi se mogu pronaci u svemu,ali to nije razlog da stavimo znak jednakosti izmedu stvari i pojava.U meri u kojoj se zakoni matematike odnose na stvarnost,oni nisu sigurni.U meri u kojoj su sigurni oni se ne odnose na stvarnost.Tako je mislio Einstein.Prosto receno matematika je jezik kojim predstavljamo strukturu ili proces. Na osnovu matematickih data kompjuterski mozes dobiti realan predmet iz stvarnosti.To znaci da je svet strukturisan matematicki,ali je drasticna razlika izmedu tona i svetla,uprkos istim odnosima.U toj razlici je sustina zbog koje ton ima jedno,a svetlo drugo znacenje.Pa iza toga i drugaciju funkciju.
A da je muzika bozanska ne sumnjamo.Svakom prema njegovom ukusu.Moje misljenje.
pozdrav.
Z.

L2 је рекао...

Lepo si to primetio.Slažem se da je u odnosu na nas nebitna matematički izražena vibracija. Ipak drugačije doživljavamo muziku koju čujemo od one koju predstavljamo notama, ili ne dao Bog matematičkim odnosima.Ti odnosi jesu realni odnosi,ali do nas dopiru kroz čulo koje određuje formu kojom ga registrujemo.Ako svemu dodamo fenomenologiju, onda uplićemo i osećanja, sve što u zbiru utiče na doživljaj.
Ako apstrahujemo zvuk,onda to više nije muzika nego vibracija i kao takva predmet fizike, odnosno akustike,matematički prikazivih odnosa.

SFINGA је рекао...

Postoje ljudi, u koje svakako spada i Tesla, koji su imali direktnu vezu sa nekim sferama, neki je zovu akaša, neki kolektivno nesvesno, neki opet zona astrala. Poznato nam je da je Mocart čuo muziku i odmah je zapisivao notama. On je u tom pogledu bio genijalan jer je probijao svaki logički sistem stvaralaštva, koji u njegovom slučaju imaju metafizičke konotacije. Tako je i Tesla imao vizije svojih patenata, i većina njih je nastala bez ikakvih eksperimentalnih pokušaja. Prosto, on je, kao i Mocart, bio kanal prenosa određenih informacija.

Poznato nam je svima da ljudi imaju prekognitivne misli, snove, vizije. I običan čovek može sanjati nešto što će se desiti u nekom budućem vremenu. I to opet zavisi od vibracija koje u sebi nosi. Možda je malo rogobatan izraz "nosi". Poznato je da pozitivne emocije, radost, ushićenje, vedrina, optimizam imaju visoke frekfencije, a tuga, bes, zavist, pesimizam, depresija, niske vibracije. Ono čime smo obojeni, kakve su nam vibracije, time ćemo privlačiti ljude i događeje sličnih vibracija. I to sve u zoni nesvesnog.

Ljudi koji su po prirodi otvoreni, a uspeli su da osveste neke tamne strane svoje nesvesne ličnosti, i transformišu ih u kreativan izraz, takvi ljudi imaju šansu za prekognitivnim doživljajem. Otvorenost ne mora biti nužno socijalna, već je nekako izražena u želji i težnji čoveka da dođe do nekih svojih "istina".

Ja sam pre dve godine imala problem da rešim krov jedne kuće koju sam projektovala. Mučila sam se par dana, isprobavala razne varijacije, i nisam bila zadovoljna. I pustila sam. Uzela sam da radim nešto drugo, samo da se sklonim od te kuće. Zašto je to tako bilo ne znam. I onda jedne noći sanjam san i u snu vidim gotovu kuću, na istoj padini, u istoj šumi, čitav prizor. Tog momenta sam ustala, bilo je oko 4 sata ujutro, sela za računar i nacrtala ono što sam u snu videla. Tako je do jutra nastala ta kuća. I to nije jedini moj primer spontanih "lutanja" astralom. Hehehe, nemojte se smejati molim vas, bilo je toga još, ali nije za ovu priču.

To je bio očigledan primer kako svako od nas, ako je iole malo inventivan, otvoren, senzibilan, može biti povezan sa nekim nivoom sfera. Neko je po prirodi vizelista, neko oseća i čuje muziku, neko barata matematičkim simbolima, a to su po meni samo mediji izražavanja vibracija i energije koja u ovom našem realitetu poprina neke konkretnije forme. I svaka forma ima svoje unutrašnje zakonitosti, kompoziciju, međusobne ralacije odnosa između apstraktnih elemenata, koje se mogu osetiti čulima u većoj ili manjoj meri harmonije. A opet, mogu biti i disharmonične. Mislim da to sve zavisi od naših unutrašnjih vibracija. Ono što vidimo, čujemo, osećamo čulima, samo je jedan prihvatljiv jezik kojim pokušavamo objasniti određene pojavne oblike, u koji svakako spada i matematička formulacija odnosa, proporcija, ritmova, verovatnoća... Služimo se onim što nam je u ovom realitetu dostupno.

Tako ja bar vidim ove fenomene, ipak ograničena onim nivoom na kojem se nalazim.

Tesla je čuo neverovatne zvuke koje uho običnog čoveka nije u stanju. Buka nije napolju. Buka je u nama, u našoj glavi, u haosu naših unutrašnjih nerazjašnjenih relacija sa sobom, i zato nismo u stanju videti i osetiti suptilne nijanse promena i u nama, i u drugima, i oko nas. često osećamo, ali to sebi ne možemo objasniti. A možda se sve ne treba ni objašnjavati....

Odličan prilog.
Sve najbolje.

Анониман је рекао...

Nstavak Teslinih istraživanja u Rusiji.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread319602/pg1
pozdrav

Анониман је рекао...

kako je tesla mogao to reci za ajnstajna 1899 kad je ajnstajnova teorija nastala 1904 ili 1905. ne znam tocno.

Анониман је рекао...

U ovom intervjuu se vodi rasprava o materiji i energiji! Enstein je tvrdio da je materija osnov energije, Tesla obrnuto,da je energija osnov materije.

Izjavu da je Tesla u više navrata isticao da Ajnštajn greši što se tiče teorije relativiteta, dao je Vladimir Jelenković, direktor Muzeja Nikole Tesle.

Анониман је рекао...

6

Unknown је рекао...

936 Ćao Tesla

Постави коментар