понедељак, 25. април 2011.

Cern, nezvanično potvrđena Božija čestica

BOZON I POLITIKAUPDATE JUNI 2012

Šta je zapravo otkriveno u Cernu ?

Spektakularna vest o otkriću bozona kao koraka do potpuno novog pogleda na  stvarnost zbog nerazumljivih razloga me ostavila indiferentnom. Čitava 2011 protekla je u vestima u kojima  bozon samop što nije otkriven. Da li je bozon ovog meseca zaista uhvaćen, primećen, šta se zapravo dešava u Cernu. Izgleda mnogo više nego što zna javnost.

"Tamna materija je možda “poslednji Hajlender” među supersimetričnim česticama, jedina preživela među superčesticama (“sčesticama”) iz Velikog praska. I moguće je da samo što je nismo ulovili uz pomoć LHC (velikog hadronskog kolajdera). "Ovo je deo izjave profesora Džon Vormsli-ja , direktora STFC.
 Serđo Bertoluči, direktor istraživanja Cerna,je pojasnio dalji tok istraživanja:“Naredni korak predstavljaće određivanje precizne prirode čestice i njenog značaja za naše razumevanje svemira. Da li njena svojstva odgovaraju očekivanim svojstvima dugo traženog Higsovog bozona, konačnog sastojka koji je nedostajao u Standardnom modelu fizike čestica? Ili je u pitanju nešto neobičnije?

Ove i slične iozjave nalazimo širom štampe. Vest je nedvosmislena, bozon nije na dohvat ruke, on je konačno  otkriven. Da li je u rasponu energija od 115 do 136 GeV, u šta se uklapa i proračun prema Standardnom modelu od 126GeV otkriven bozon  ili nešto drugo?  Velika je verovatnoća da se tu nalazi nešto ili, da ipak citiramo zvaničnu izjavu Hojera : "Laičkim rečnikom rečeno, imamo ga! Ali, kao naučnik, ja moram da kažem da smo otkrili bozon, a sada moramo da otkrijemo o kojoj vrsti bozona je reč

" Ovo je preliminarni rezultat, ali verujemo da ima veoma čvrste osnove - izjavio je na seminaru u sedištu CERN-a kod Ženeve Džo Inkandela

 Zašto su vesti o pronalasku bozona učestale i  toliko bitne? Nekome se ovo pitanje može učiniti smešnim. Svi već znaju priču o bozonu i njegovom značaju za nauku.  Bozon je, zahvaljujući CERN'u, stigao na naslovne strane svetskih medija. Njegova se pojava očekuje tolike godine, javnost sa velikim interesovanjem prati šta se to u Cernu dešava pa je i red da bude redovno obavešđtena.
Evo delovca jednog privatnog maila koji baca približnije svetlo na atmosferu u naučnim krugovima. Ko je deo tog establišmenta, ili je bio, znače i bez ovog maila o čemu je reč.

 dr.Dejan Stojković

Što je još važnije za mene kao fizičara, koji hleb jedemo od milostinje koju političari udele za nauku, u sledećih 50 godina niko nam ne bi dao pare da napravimo sličnu mašinu da sada nismo našli Higgsov bozon. LHC je napravljen da se nađe ovaj bozon. I još ga zovu božja čestica i sad smo ušli u novi nivo realnosti (kao što reče neki rukovodilac LHC-a) i slično.
Međutim,ovo gore jepropaganda i marketing da bi se obezbedile pare za sledeći tzv. Internacional Linear Collider (ILC). LHC je discovery machine, a ILC treba da bude precision machine ( i košta 20 milijardi dolara).Ali ako LHC ne da nikakav nagoveštaj za novu fiziku, onda ILC nema smisla praviti.Ali onda armija od 5000+fizičara koji su vezani za LHC ostaje bez posla kad LHC prestane da radi. 
Inače,ono što ne možeš da pročitaš u štampi, a jeste gorući problem, je da od nove fizike nema ni traga ni glasa. Pre LHC procene su bile da će super simetrija da bude otkrivena u prvim danima rada LHC-a jer teorija kaže da tu treba da bude.međutim, za sada, posle dve godine nema ništa od supersimetrije, i ne samo to,nema ništa od nove fizike uopšte.Sve se savršeno slaže sa standardnim modelom, za koji znamo da je nekompletan i ne može da stoji onako kako je napisan.Zbog toga je Higgs-ovo otkriće moralo ovako lepo da se uradi marketinški.Sve je to politika....
                                                    
Čestica koja svim drugim česticama daje masu. Zahvaljujući njoj postoji materijalni svet.Zato je i prozvana kreacijskom-  Božijom česticom.
izvor 1
izvor 2
izvor 3

 Današnja štampa donosi vest koja je  do medija procurila putem  internog dokumenta naučnika koji sadrži izveštaj da je jedan od detektora na Velikom sudaraču pri CERN-u uhvatio signal koji bi mogao da bude dugo tražena čestica - Higsov bozon. Fizičari su veoma oprezni u prihvatanju ovakvih otkrića, tvrdeći da se za mnoge čestice koje su se pojavile u drugim eksperimentima sudaranja ispostavilo da nisu ono što se tražilo. Džejms Gilis, zvanični predstavnik CERN-a, je izjavio  da je rezultat beleške autentičan, ali da je u pitanju jedan od hiljadu koje konstantno prave naučnici i da je još u ranom stadijumu procene.
                           ATLAS

E xperimentom u Cernu ukrštaju se  dva protonska snopa pri visokim energijama, čije su brzine bliske brzini svetlosti u vakuumu, a pri niskim temperaturama reda T=1,5-3 K. Eksperimentom se približno simuliraju uslovi koji su bili na početku stavaranja svemira, odnosno, neposredno nakon Velikog praska u ranoj fazi svemira. Pri takvm sudarima gustine energije su jako visoke tako da je na malim rastojanjima moguća kreacija minijaturnih crnih rupa kao i parova čestica i atičestica.
Pri svakom ukrštanju snopova dogodi se oko 20 sudara proton- proton, a snopovi se ukrštaju svakih 25 sn, tako da u jednoj sekundi ima  milijardu potencijalno zanimljivih  fizičkih događaja. Ako čestica bude pronađena to će fizičarima ukazati da je teorija tačna i determinisati dalji razvoj nauke. Ulaganje u proveru teorijskih koncepata nije bacanje para i obično se vraća stostruko kada se iste potvrde. Eksperimenti u LHC-u (Large Hadron Collider) vršiće se oko  20 godina. 

                        


                                    STANDARDNI MODEL I TEORIJA STRUNA


Važeća teorija o tome kako je nastao svemir zove se Standardni model čestica i sila. Ta teorija prilično dobro objašnjava većinu pojava u fizičkom svetu i mnogi eksperimenti su potvrdili njenu tačnost. Međutim, neka pitanja su i dalje otvorena. Na primer: zašto neke čestice imaju masu, a neke ne?
Teorija zvana ”Higsov mehanizam,“ nazvana po britanskom fizičaru Piteru Higsu, pretpostavlja da je čitav prostor ispunjen takozvanim ”Higsovim poljem“ u kome ključnu ulogu igra čestica zvana ”Higsov boson,“ ili ”božija čestica.“  Dakle traži se intermedijalni Higgsov bozon koji je po pretpostavci odgovoran za egzistenciju onoga što mi nazivamo i detektujemo kao masa u univerzumu. Ovo je pokušaj da se provere teorijske koncepcije. Za sada je rano govoriti o praktičnim primenama, ali one će sigurno uslediti kasnije kao što su i do sada u istoriji nauke sledile iz teorije. Na primer iz Newtonove teorije klasične mehnike je konstruisana parna mašina koja je pokrenula industrijski razvoj.Nažalost ima malo podataka o eventualnim planovima. Naišla sam na jedan koji navodi da je  cilj experimenta izgradnja fuznih reaktora ili istraživanje novih oblika energije.


Jedan od ključnih problema savremene fizike je pitanje sila. Poznato je da u prirodi postoje četiri osnovne sile fundamentalne interarkcije  - elektromagnetna, slaba atomska sila, jaka atomska sila i gravitacija.Sve druge sile svode se na te četiri. Najjača je  jaka sila i ona je odgovorna za veze u nukleusu atoma. Elektromagnetna interakcija je mnogo jača od gravitacione interakcije i to, na primer: izmedju protona i elekrona je odnos gravitacione i elktrostatičke interakcije Fe/Fg=2,27*10 na 39 (trideset i devet nula).  Slaba sila je jača od gravitacione, ali slabija od elektromagnetne. Za sada se uspelo da ujediniti elektrostatičku i magnetnu silu u elekromagnetnu, zatim elektromagnetnu i slabu u elektroslabu, a nakon toga elektroslabu i jaku u elektrojaku. Postojeći standardni model dobro objašnjava prve tri sile, ali se u to objašnjenje teško uklapa četvrta sila - gravitacija. Zbog toga je stvorena takozvana teorija struna (teorija o takozvanoj supersimetriji“) koja  povezuje četiri sile.  Teorija se uklapa u Standardni model samo ako se sa njom prihvati i postojanje više dimenzija - čak 11! Ako je teorija o supersimetriji tačna, Veliki hadronski kolajder mogao bi da pomogne u otkrivanju supersimetričnih čestica.                                              VELIKI PRASAK -JEDINSTVO SILA

P retpostavlja se da je u prvim trenucima stvaranja svemira postojalo  jedinstvo među silama tako da ih nije bilo 4 kao danas već verovatno samo jedna
( pretpostavlja se da su različite pojavnosti samo različiti aspekti jedne sile). Pretpostavka je da tada nije postojalo ni  HIGSOVO POLJE. To polje je nastalo paralelno sa narušavanjem simetrija među silama. Znači, otkriće Higsovog polja bi otkrilo neke tajne o narušavanju pomenute simetrije sila.P ostoji još jedno važno pitanje vezano za ovo polje. Naime, prenosioci (kvanti) slabe sile su 3 intermedijalna bozona ( w+,w- i z0). Oni imaju veoma velike mase u odnosu na druge čestice. Odakle im te mase ? Pa pretpostavka je da se Higsovo polje prostire svuda u svemiru i da čestice dobijaju masu zbog interakcije sa tim poljem tj. njegovim prenosiocem (kvantom) Higsovim bozonom. Ako postoji ovo polje onda je pitanje kakva je to interakcija između prenosilaca slabe sile i Higsovog bozona.
 Higsovo polje ne interagije sa česticama koje nemaju masu, sa  naprimer fotonom (čestica svetlosti), ali interesantno je da "pomalo" interaguju sa neutrinom za koga se veruje da nema masu mada je to otvoreno pitanje.
PETER HIGGS - po kome čestica nosi ime, i sam učestvuje u eksperimentima
                

EVO JEDNE INTERESANTNE TEORIJE U VEZI ČESTICE


H iggsov bozon, ili popularno nazvana 'božija čestica' mogla bi preći vremensku crtu, preneo je  Discovery.
Ovu zavrzlamu osmislili su fizičari Tom Weiler i Chui Man Ho, sa univerziteta Vanderbilt, priznavši da se radi o nategnutoj teoriji, ali ne i nemogućoj, jer se ne kosi s postojećim zakonima fizike.
Teorija

Priča glasi otprilike da ako se 'božija čestica' stvori, ona će skočiti kroz vreme i sabotirati LHC. Dvojica spomenutih fizičara tvrde nešto drugo, a to je da bi se pored Higgsovog bozona mogao stvoriti i Higgsov singlet, koji bi prema njihovom izračunu, mogao putovati u petu dimenziju (onu koja se nalazi van našeg četverodimenzionalnog svemira).
To vredi jedino ako svemir funkcioniše  u skladu sa 'Teorijom M', po kojoj postoji 10 ili 11 dimenzija i koja podrazumeva da je naš svemir samo jedan u moru drugih svemira. Po fizičarima sudari čestica u LHC-u mogu proizvesti 'artefakte' (poput kratkotrajnih mikroskopskih crnih rupa) koje bi otkrile postojanje drugih dimenzija.I pojavi se čestica niodkud 

S ad se nameće pitanje kako bi naučnici otkrili česticu, poput Higgsovog singleta, koja zapravo uopšte nije vezana za naš svemir, već za petu dimenziju? Dvojica spomenutih fizičara kažu da ih LHC stvara u petoj dimenziji, a da se njihove 'propale' čestice' pojavljuju u nekom drugom vremenu, u prošlosti, ili čak i u budućnosti,svakako ne u sadašnjosti. Ako se konstatuje neobjašnjiva pojava čestica niotkud i pre sudaranja čestica u LHC-u, to bi moglo značiti da se Higgsovi propali singleti manifestuju u našem svemiru.
'Paradoks dede'
Ako čovek  otputuje u prošlost, ubije svog dedu, onda i sam prestaje postojati pa se postavlja pitanje kako je mogao putovati u prošlost i prekinuti svoje postojanje?  U slučaju Higgsovog singleta, ne krše se zakoni fizike, jer prvo, čovek ne putuje kroz vreme, a drugo, ništa ga ne sprečava da singlete nauči kontrolisati i putem njih slati poruke napred ili nazad u vreme.


_____________________________________________________________

PO KOME JE BOŽIJA ČESTICA DOBILA  IME


Pažnja medija usredsređena je na Pitera Higsa, skromnog britanskog fizičara koji je predvideo postojanje takve čestice šezdesetih godina. Ali činjenica da je bozon - jedna od dva osnovna tipa subatomskih čestica - dobio ime po pokojnom Satijendri Natu Bozeu mnogo pre Higsovog vremena - nije poznata široj javnosti.

Boze je rođen u vreme britanske kolonijalne vladavine u Indiji, 1894. u Kalkuti. Predavao je fiziku na Univerzitetu Kalkute i Dake, a specijalnost mu je bila fizička matematika i kvantna mehanika. Godine 1924. napisao je rad u kojem izlaže novi statički model za prebrojavanje fotona u gasovima, polazeći od pretpostavke da je nemoguće razlikovati pojedinačne fotone. Rad je poslao jednom britanskom naučnom časopisu. Uredništvo je odbilo da ga objavi, pa se Boze usudio da ga pošalje Albertu Ajnštajnu, koji je odmah shvatio njegov ogroman značaj, preveo ga i objavio u nemačkom časopisu. Ajnštajn je Bozeov metod primenio na atome i molekule i tako je nastala Boze-Ajnštajnova statistika, koja je postala osnova kvantne mehanike, kao i Boze-Ajnštajnov kondenzat o ponašanju atoma na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli. U radu su opisane dve osnovne vrste subatomskih čestica, a u znak priznanja dotad nepoznatom mladom kolegi, Ajnštajn je jednu nazvao - bozon.

Boze je bio vrlo nekonvencionalna osoba, mrzeo je formalno oblačenje i dešavalo se da na neki značajan skup ode odeven samo u tradicionalni sarong obavijen oko struka. Nije ništa činio da promoviše svoje ime. Svoje matematičke proračune radio je na listovima, koje često nije čuvao. Voleo je muziku i govorio je nekoliko jezika.

Kako su dobili imena

1. Higsov bozon/božja česticaČestica koja materiji daje masu ime je dobila po Piteru Higsu, naučniku koji je 1964. sugerisao njeno postojanje; „Prokletom božjom česticom“ nazvao ju je američki fizičar Leon Lederman, ali urednik nije hteo to da pusti.
2. Kvark Fundamentalna čestica koja predstavlja kombinaciju niza drugih čestica, uključujući protone i neutrone, koji čine jezgro atoma. Naziv mu je 1929. dao američki fizičar Mari Džel-Man, inspirisan Džojsovim romanom „Fineganovo bdenje“.
3. HadronČestica sastavljena od kvarkova. Ime je predložio ruski fizičar Lev Okunjin 1962, na osnovu grčke reči „hadros“ - veliki, masivan.
4. Fermion Klasa čestica koje se, za razliku od bozona, ponašaju u skladu s Fermi-Dirakovom statikom: obično se više povezuju s materijom nego sa silom

izvor                                                                               arhiva

                                                                      FIZIKA
                                                                      ASTRONOMIJA
                                                               
                                                                        

16 коментара:

Анониман је рекао...

Ode ti na moje podrucje.odustajem od strucnog komentara jer mislim da je svaki prilog dobar. Treba siriti pozitivne informacije zbog neinformisanosti i strahova.
Odredjena vidjenja su i odredjena stanja svesti.Dogadjaj koji se dogodio dogadja se i sada, samo na drugoj poziciji ili na nekom drugom nivou svesti.Ovo do cega su dosli fizicari nalazimo u starim spisima.Demokrit je lepo rekao - nista ne postoji osim atoma i praznog prostora, sve ostalo su mnenja.A taj prazni prostor moderni fizicar je ispunio krsem kojekakvih virtuelnih cestica i drugim smecem, kako rece Lederman.verujemo da postoji Demokritov atom,nedeljiv.
Otkrivanje Higsovog skalarnog bozona je kljucno za modernu fiziku.Treba se ispetljati iz pat pozicije.Nije li lepo da se nalazimo u sredistu tog prostorno-vremenskih vrtloga, isprepletenog raznim nivoima svesnosti. Na mestu smo istorijskog sudara mikro i makro svemira,na granici prostora i vremena, materije i duha.
pozdrav
Z.

L2 је рекао...

Ups.Sve mi je jasno.Ubih se od smeha.Baš si me oraspoložio. Neću da ti kažem ali..

Hej drugar uskoro krećem na turneju.Trebalo mi je dugo da se odlučim. Jedva donesoh odluku i skoro da mi nešto ne poremeti plan.Ipak ne odustajem.Jedino ne znam gde ću preko bare.Pomagaj i predlaži.Da idem da vidim ove lame. Idem da slušam njihovu muziku.Slušaj, ipak je sve u vibracijama.Moje područje je lepše.U sekundi ti se bez eksperimenta duša rastavi na atome,sudare se mikro i makro svet,prostor, vreme, materija i duh. Haha...Letiš bre bez krila.Kakva masa, bozoni i fazoni.

SFINGA је рекао...

Liv, ja bih na tvom mestu odmah donela odluku... Pravac Peru. Ne slušaj me. Slušaj srce svoje. Muzika je divna. Jedna moja poznanica je jedan kratak period živela u Peruu, i donela je fantastične slike, platna, moderno slikarstvo... Ja sam bila fascinirana. Pomogla sam joj da ih uklopi u svoj prostor. Toliko osveženja, čistih boja, portreta koji sijaju iznutra, da ne zamisliš. Sa njih se i muzika može čuti... Kaže da joj je to bio najlepši period u životu. I prenela je bar delić toga sa sobom nazad u Beograd.

Ja sam videla samo slike, nisam bila tamo. Ali gospodin Z je očito svetski putnik, pa može biti merodavniji...

Za sada ja ću leteti uz muziku. Čovek može putovati i bez tela. Potpuno se slažem sa Gospodinom Z, da: "Odredjena vidjenja su i odredjena stanja svesti.Dogadjaj koji se dogodio dogadja se i sada, samo na drugoj poziciji ili na nekom drugom nivou svesti". Osvedočila sam se toliko puta kroz snove. Nemaš pojma gde sam sve bila...hehehe... A da li uz pomoć bozona, ili nekih drugih fazona... nebitno!!! Ovo je očigledno vrema razvoja ljudskog intelekta koje teži dalje, probija granice i polako zadire u oblast duhovnog, naučna misao se polako preklapa sa duhovnom. Za neko vreme ćemo početi da vidimo ono što do sada nismo bili u stanju, predosećaji će se pretvarati u osećaje, a svest će se pomeriti tako da ćemo videti drugačije, nevidljive svetove, onoliko koliko budemo verovali da možemo.

Neki duhovnjaci i naučnici pretpostavljaju da Inke nisu nestale, već su se kolektivno preselile u neki novi, viši nivo egzistencije. Na Zemlji su ostali samo oni koji nisu bili dovoljno spremni, nižeg nivao svesti, pa nisu mogli da otputuju... Ko bi ga znao??!! Možda su i u pravu....???

Pozdrav

L2 је рекао...

Sfinga moja je li i tebe pogodi muzika.Ja sam momentalno sentimentalno raspoložena pa mi prija JEZIK.Ako je suditi po muzici odživela sam ja živote svih naroda i rasa. Ne bi meni pomogla genetska analiza. Šta je sa genetikom duše.U svakoj pronađem nešto što mi je blisko. Zato i lutam tradicijskim blagom i uvek se nešto nađe što mi je blisko.
Nego Sfingo pripremi se ti za noćni život.Ima da nam sviraju na uvce.Ako se javim nekom od mojih poznatih drugara sviraće nam do jutra.Lepoto pripremaj se...
A gospodin Z. neka luta svetom. Možda se slučajno sretnemo negde u Peruu.Ili na ostrvima postanja.
Da vidimo šta nam gospodin ima reći.

Анониман је рекао...

Peru,nije losa ideja. Je li ovo dogovor dve dame,asocijacija ili koincidencija.Cestica i anticestica,preslika. Prividna slucajnost ce odrediti. Najsmislenije.
pozdrav obema
Z.

SFINGA је рекао...

Sinhroniciteti.... hehehe... sve su to, dragi gospodeine Z, sinhroniciteti. Nema slučajnosti...a nema ni dogovora... Bilo bi to varanje bozona ispod stola... hehehe... Nemoguće je to!!!

Liv, spremna sam, spremila sam uvce za... A biće i noge bose... hehehehe

pozdrav drušvu

L2 је рекао...

Družite se, neka neka.Preko bozona,fotona,nije važno.Ništa ispod stola.Sfinga,našla sam lokaciju.Centar,pun pogodak.E sada da lociramo popratne objekte i da letimo.Strava.
Z. nedostajaćeš, šta da ti kažem.Možda Peru.

branko је рекао...

Duže vremena pratim ono što radiš, malo je reći da sam oduševljen, mogli bi što i zajedno napisasti? Poziv za saradnju ostaje?

L2 је рекао...

Branko,
Neizmerno mi je drago da si svratio.Tvoj izbor filozofskih tekstova je fascinatno blizak mom duhovnom opredjeljenju. I svaki put se blago štrecnem kada ugledam novi tekst. Neko ide nečijim tragovima, ili oboje istim,trećim.

Za mene su prvi tragovi reč/zvuk.Ta reč mora da bude živa,da rascveta pupoljak iz kog nastaje, i tek je onda mogu ubrati.I da miriši,zvuči ponese.Kada tome dodamo koren stabljike, list dobijamo filozofiju: živ organizam za sva vremena. Zbog toga i filozofiju,jer nosi reč a sa njom i zvuk,vibraciju, smatram početkom i temeljem svesti,svih spoznaja, početkom života.Muzika je čisti poredak, forma, zvučna geometrija.
Javni se preko e'maila u vezi pisanja.
pozdrav.

Анониман је рекао...

Gde ste moje bozonke.Drago mi je procitati da toliki uzivaju u Vasem drustvu.Nemojte se prebrzo oduseviti.Dajem sebi znacaj.Neko je na ovim stranicama zapisao, kakvi su ti prijatelji takav si i ti.Tako nekako, hehe...
pozdrav
Z.

L2 је рекао...

Slusaj ti Z.
Znaš od pre da prednost dajem životu nad teorijom.Ponoviću se. Ovo je zamišljeno kao mesto druženja.Otuda površan odnos prema temama.Nije ti palo na pamet da dopuniš ovaj tekst nekim stručnim podatkom.Verovatno zato što si ovde radi druženja.Meni je to kompliment.
Ko svrati dobro došao. Kao što reče jednom jedan moj prijatelj, ako prolaskom ovim sajtom bar jedna duša nešto dobije, biće mi drago.A ti,ti si divan, veran prijatelj a to je danas, kao i uvek retkost.

Анониман је рекао...

Polako prijateljice.Hoces li koju matematicku zmiju,ili nesto popularnije? Uspesno plivas. Nisam primetio da ti treba pojas za spasavanje. U jednom da, ali isplivaces sama. Sacekacu te na drugoj obali, bez brige.Samo da cestitam.
pozdrav
Z.

SFINGA је рекао...

Evo jedne bozonske mozgalice za naše uvažene matematičare:

Zamislite da imate kanap koji je čvrsto obavijen oko „ekvatora“ zemljine lopte. Koliko treba da produžite kanap da bi on bio 10cm udaljen od svake tačke duž te linije? Kanap koji obavija loptu veličine Zemljine kugle je dugačak približno 40.300 kilometra. Koliko morate da ga produžite pa da bude udaljen od tla 10cm duž celog ekvatora?

Molim bez olovke i papira!!!

pozdrav bozončići!!!

Анониман је рекао...

2pi centimetara

Анониман је рекао...

Simpatično ste društvo.

Анониман је рекао...

Izgleda je bio zabun. CERN je bio na nogama, jer se zaista pomislilo da se pojavila toliko trayena tajanstvena cestica. Nakon ponovljenih eksperimenata entuzijazam je u potpunosti splasnuo.Ništa se nije ponovilo.

Najnovije analize podataka dobivenih u LHC-u, pokazale su da su ti signali preslabi da bi predstavljali toliko trazenu sub-atomsku cesticu. Zvanicnici su izjavili da su u pitanju bile anomalije, nista vise od statisticke sale. Kada se poveca broj podataka dobiće se pravi uvid. Predvidjanja su da ce se do Bozica ipak saznati.ili će se potvrditi njeno postojanje ili ce se ponovo otvoriti nova era u fizici.
pozdrav
Z.

Постави коментар