четвртак, 6. јануар 2011.

Evanđelje po Tomi
Gnostička jevanđelja


      Simon Petar mu reče: »Neka nas Marija napusti jer žene nisu vredne života«! A Isus reče: »Ja ću je voditi tako da postane muško, tako da i ona može biti živi duh koji liči na muško. Jer svaka žena koja učini sebe muškarcem ući će u carstvo nebesko«.

    Već na prvi pogled zaprepašćuje nas ovakav izveštaj o navodnom razgovoru između Isusa i Petra. Naprosto se pitamo kako je u kontekstu onog što znamo o Hristu iz biblijskih Jevanđelja uopšte moguć ovakav sadržaj razgovora između Hrista i Njegovog učenika. Očito je da se u pogledu na ženu i ženski rod taj izveštaj umnogome razlikuje od biblijskih Jevanđelja.

      Ovaj stih je zapisan u Jevanđelju po Tomi, 114 redak, jednom od mnoštva tzv. Jevanđelja koja čine zbirku velike gnostičke biblioteke knjiga pod nazivom Nag Hamadi biblioteka. Ovih 13 rukopisa koji sadrže oko 50 različitih tekstova predstavljaju pokušaj da se raskrsti sa biblijskim Jevanđeljima. Rukopisi su pronađeni u gornjem Egiptu 1945. godine i sadrže različite tekstove kao što su: Jevanđelje po Tomi, Jevanđelje po Filipu, Jevanđelje Istine, Jevanđelje po Mariji Magdaleni, Dela Petrova, Otkrivenje Jakovljevo, Otkrivenje Petrovo, Otkrivenje Pavlovo, itd. Biblioteka gnostičkih spisa zaokružena je 1970. godine i od tada počinje istinski interes za te spise.

     Naravno, gnostička jevanđelja sadrže mnoštvo tekstova koji su slični onima iz četiri biblijska Jevanđelja i u tome ne uče ništa novo ili suprotno Hristovom učenju iz Svetog pisma. Međutim, postoji mnoštvo drugih tekstova čije je učenje iskrivljeno ili potpuno različito u odnosu na prava Jevanđelja. Ovo će biti samo kratak prikaz usporedbe gnostičkog i biblijskog učenja.PRVI PREVODEVANĐELJE PO TOMI

II 32, 10-51,28


Ovo su tajne reči koje je živi Isus izrekao a Juda Toma Blizanac
zapisao.

(1) I on reče, "Ko protumači ove reči, taj neće iskusiti smrt."

(2) Isus reče, "Neka onaj ko traži ne prestane tražiti sve dok ne nađe.
Kada pronađe, naći će se zapanjen, i vladat će nad svime."

(3) Isus reče, "Ako vam oni koji vas vode kažu, 'Gledajte, kraljevstvo
je gore na nebu', tada će vas ptice nebeske preteći. Ako vam kažu,
'Ono je u moru', tada će vas preteći ribe. Kraljevstvo je zapravo u vama,
i ono je izvan vas. Kada sebe prepoznate, bićete prepoznati, 33 i
shvatićete da ste sinovi živog oca. No, ako se ne prepoznate, tad živite
u siromaštvu, i sami ste to siromaštvo."

(4) Isus reče, "Čovek u poodmakloj dobi pitaće bez oklevanja dete
staro sedam dana za mesto života, i on će živeti. Jer mnogi koji su
prvi postat će poslednji, i postat će jedan jedini."

(5) Isus reče, "Prepoznaj ono što ti je pred očima, i otkriće ti se ono
što je skriveno. Jer, ne postoji ništa skriveno što neće izaći na videlo."

(6) Njegovi ga učenici upitaše i rekoše, "Želiš li da postimo? Kako
da se molimo? Da dajemo milodare? I kako da se hranimo?"
Isus reče, "Ne lažite, i ono što vam je mrsko ne činite; jer, sve je otkriveno
pred licem neba; ne postoji ništa skriveno što neće izaći na videlo,
i nema te tajne koja neće biti otkrivena."

(7) Isus reče, "Blago lavu koji postane čovek kada ga čovek pojede;
proklet je čovek kojega lav pojede i postane čovekom."

(8) I on reče, "Čovek je nalik mudrom ribaru koji je bacio svoju
mrežu u more i odatle je izvukao punu sitnih riba; i među njima pronašao
jednu veliku ribu. Mudri je ribar sve sitne ribe 34 bacio u more i bez
napora izabrao veliku ribu. Ko ima uši da čuje, neka čuje."

(9) Isus reče, "I sijač izađe, zagrabi (seme), i razbaca ga. Nešto semenja
pade na put; dođoše ptice i pozobaše ga. Još semenja pade na stenu,
ne uhvati korena u zemlji, i ne pusti klasa. Drugo, pak, pade u trnje;
ovo uguši semenje, i crvi ga pojedu. A nešto semenja pade na dobro
tlo, i dade dobar urod, od šezdeset i sto dvadeset mera."

(10) Isus reče, "Bacio sam vatru na svet, i evo, sada bdim nad
njome dok se ne rasplamti."

(11) Isus reče, "Ovo nebo će proći, i ono iznad njega će proći. Mrtvi
nisu živi i oni koji su živi neće umreti. Kada ste pojeli ono što je mrtvo,
učiniste ga živim. Kad nađete svoj počinak u svetlosti, što ćete činiti?
Na dan kada ste bili jedno, postali ste dvoje. Sada kad ste dvoje,
što ćete činiti?"

(12) Učenici rekoše Isusu, "Znamo da ćeš nas napustiti. Koga da sledimo
nakon što se to dogodi?"
Isus im reče, "Gde god bili, krenite ka Jakovu Pravedniku, za kojeg
su stvoreni nebo i zemlja."

(13) Isus reče svojim učenicima, "Uporedite me s nečim i recite mi
komu sam nalik."
Šimun Petar mu reče, "Nalik si anđelu pravedniku."
Matej mu reče, 35 "Nalik si mudrome filozofu."
Toma mu reče, "Učitelju, moja usta uopšte ne mogu izreći komu si nalik."
Isus reče, "Nisam ja tvoj učitelj, jer si se ti opio sa zapenjena vrutka
kog sam ja otvorio."
I on ga uze, povuče ga na stranu, i reče mu tri reči. Kad se Toma
vratio drugovima oni ga upitaše, "Što ti je Isus rekao?"
Toma im reče, "Kad bi vam kazao samo jednu reč koju mi reče,
uzeli biste kamenje i bacili ga na me; i iz kamenja bi buknula vatra i
spalila vas."

(14) Isus im reče, "Postite li, u vama će se probuditi greh; molite li,
bit ćete prokleti; dajete li milodare, naudićete svome duhu. Kad odete
u druge zemlje i prolazite njenim predelima, ugoste li vas, jedite
što vam posluže; i lečite bolesne među njima. Jer, ono što uđe u vaša
usta neće vas ukaljati, već će vas ukaljati ono što izađe iz vaših usta."

(15) Isus reče, "Kada ugledate onog koji nije rođen od žene, prostrite
se licem prema zemlji i klanjajte mu se. Taj je vaš Otac."

(16) Isus reče, "Ljudi možda misle da sam došao svetu doneti mir.
Ne znaju da sam neslogu došao doneti zemlji, vatru, mač i rat. Jer, petero
će ih biti 36 u kući, troje će biti protiv dvoje, i dvoje će biti protiv
troje, otac će biti protiv sina i sin protiv oca. I oni će stajati samotno."

(17) Isus reče, "Daću vam ono što ni jedno oko ne vide, i što ni
jedno uho ne ču, i što nijedna ruka ne dotaknu, i što se nikad u ljudskome
umu nije pojavilo."

(18) Učenici kazaše Isusu, "Reci nam kakav će biti naš svršetak."
Isus reče, "Znači li to da ste otkrili početak, kad tražite svršetak? Jer,
tamo gde je početak, biće i kraj. Blago onome koji svoje mesto nađe
u početku; taj će spoznati kraj, i neće okusiti smrti."

(19) Isus reče, "Blago onome koji je postao pre nego je nastao. Postanete
li moji učenici i poslušate li moje reči, ovo će vam kamenje služiti.
 U Raju za vas postoji pet stabala, koja se ne menjaju ni leti ni
zimi, i kojima lišće ne opada. Onaj ko ih upozna neće iskusiti smrti."

(20) Učenici rekoše Isusu, "Pričaj nam, kakvo je kraljevstvo nebesko?"
On im reče, "Poput semena gorušice, najmanjeg od svog semenja.
Ali kad ono padne na obrađenu zemlju, iz njega izraste velika biljka koja
pruža okrilje pticama nebeskim."

(21) Marija reče Isusu, "Komu su tvoji učenici nalik?"
On reče, "Nalik su 37 deci koja posedaše na tuđe polje. Kada vlasnici
polja dođu, kazaće, 'Ostavite nam naše polje'. Oni će se pred njima
svući ne bi li im ga prepustili i dali im njihovo polje. Zato kažem,
ako gospodar kuće zna da će doći tat, on će ga budan dočekati, i neće
mu dopustiti da pretura po njegovom domu, njegovu kraljevstvu, i
opljačka ga. Vi, isto, bdijte suočeni sa svetom. Velikom se snagom
oboružajte, da razbojnici nemaju pristupa, jer, nedaće koje očekujete
(sigurno) će doći. Neka se među vama nađe čovek od razuma. Kada
urod dozri, da hitro sa srpom u ruci dođe i požanje ga. Ko ima uši da
čuje, neka čuje."

(22) Isus vide dojenčad kako siše, i reče svojim učenicima, "Ova
dečica koju doje, nalik su onima koji ulaze u kraljevstvo."
Upitaše ga, "Hoćemo li, ako smo kao deca, ući u kraljevstvo?"
Isus im reče, "Kada iz dva načinite jedno, i kada postignete da unutarnje
bude kao vanjsko, i vanjsko kao nutarnje, i gornje kao donje, i
ako iz muškog i ženskog načinite jedno, tako da muško nije muško a
žensko da nije žensko; i kada stavite oči namesto očiju, i ruku na mesto
gde ruka dolazi, i stopalo na mesto stopala, i obličje na mesto obličja,
tada ćete ući u [kraljevstvo]." 38

(23) Isus reče, "Vas ću izabrati, jednoga od hiljadu, i dvoje od deset hiljada
, i stajaće kao jedan jedini."

(24) Njegovi mu učenici rekoše, "Pokaži nam mesto gde prebivaš,
jer neophodno nam je tražiti ga."
On im reče, "Ko ima uši, neka čuje. U čoveku od svetla je svetlost,
i on celi svet osvetljava. Kada on ne svetli, tad je tama."

(25) Isus reče, "Ljubi brata svoga kao dušu svoju, čuvaj ga kao zenicu
svoga oka."

(26) Isus reče, "Vidiš trun u oku brata svoga, a u vlastitome ne vidiš
balvan. Kada izvadiš balvan iz svoga oka, jasno ćeš videti kako
da izvadiš trun iz bratovog."

(27) "Ako ne postite od sveta, nećete pronaći kraljevstvo.
Ako Sabat ne uzimate kao Sabat, Oca nećete videti."


(28) Isus reče, "Stadoh nasred sveta i ukazah im se u telu. Sve ih
nađoh opijene; među njima ne nađoh nijednoga koji je žedan. I moja se
duša ražalosti nad sinovima čovečijim, jer u svojemu srcu oni su slepi
i ne poseduju vid; prazni su došli na ovaj svet, i prazni ga žele napustiti.
No, sada su opijeni. Kada se okanu svojega vina, tek tada će se
pokajati."


(29) Isus reče, "Kada se telo pojavi radi duha, to je čudo. Ali kada
se duh pojavi radi tela, tada je to čudo nad čudima. Uistinu, čudim se
39 kako se to veliko bogatstvo našlo usred tog siromaštva."


(30) Isus reče, "Gde su tri boga, tamo su bogovi. Gde su dva ili jedan,
tamo sam ja s njime."


(31) Isus reče, "Niko nije prorok u svom selu; nijedan lekar ne
leči one koji ga poznaju."isus


(32) Isus reče, "Grad sagrađen i utvrđen na visokom brdu, ne može
pasti, niti se može sakriti."


(33) Isus reče, "Sa krovova svojih razglasite ono što svojim ušima čujete.
Jer, niko ne pali svetiljku da bi je pokrio, niti je sakriva, već je postavlja
tako da svako ko uđe i izađe vidi njeno svetlo."


(34) Isus reče, "Ako slepac vodi slepca, obojica će pasti u jamu."


(35) Isus reče, "Niko ne može ući u kuću snažnoga čoveka i silom je
zauzeti a da mu prvo ne sveže ruke; tek tada mu (može) kuću opljačkati."


(36) Isus reče, "Ne brinite se od zore do mraka, i od mraka do zore
što ćete odenuti."


(37) Njegovi učenici rekoše, "Kada ćeš nam se razotkriti i kada ćemo
te videti?"
Isus reče, "Kada se razgolitite bez osećaja stida, i kada svoju odeću
stavite pod noge poput malene dece, i izgazite je, tek tada [ćete videti] sina onog živoga, i nećete se uplašiti."


(38) Isus reče, "Često ste želeli čuti ove reči koje vam govorim, a
nemate ih od koga drugoga čuti. Doći će dan kada ćete me tražiti (a) nećete
me naći."


(39) Isus reče, "Farizeji i pisari uzeli su ključeve spoznaje (gnosis) i
sakrili ih. Oni sami u nju nisu stupili, niti su pustili one koji su to poželjli.
Ali vi budite mudri kao zmije i nevini kao golubice."


(40) Isus reče, "Trs beše posađen izvan Oca, no kako ne bi učvršćen,
biće iščupan s korenom i uništen."

(41) Isus reče, "Ko god ima nešto u ruci, daće mu se još, a onome
ko nema ništa, uzeće se i ono malo što ima."

(42) Isus reče, "Budite prolaznici."

(43) Učenici mu rekoše, "Ko si ti, da nam takve stvari govoriš?"
, "Iz onoga što vam govorim vi ne shvatate ko sam, i
postajete nalik židovima, koji (ili) vole stablo a mrze njegov plod, (ili)
vole plod a mrze stablo."


(44) Isus reče, "Ko na Oca huli, biće mu oprošteno, i ko na Sina
huli, biće mu oprošteno, no onome ko huli na Duha Svetoga, neće biti
oprošteno, niti na zemlji niti na nebu." isus


(45) Isus reče, "Grožđe se ne bere sa trnja, niti se smokve beru s češljike,
jer oni ne donose ploda. Dobar čovjek 41 iz svoje riznice iznosi
dobro; zao čovek zlo iznosi iz svoje riznice, koja je njegovo srce, i zle
reči govori. Jer, iz obilja srca on iznosi zlo."


(46) Isus reče, "Od onih koji su rođeni od žene, od Adama do Ivana
Krstitelja, nema većega od Ivana Krstitelja koji (pred njim) ne bi trebao
oboriti pogled. No ja vam rekoh, ko god među vama postane dete,
upoznaće kraljevstvo, i postaće većim od Ivana."


(47) Isus reče, "Nemoguće je jednom čoveku jahati dva konja, (ili)
napeti dva luka. I niti jedan sluga ne može služiti dvojici gospodara;
osim ako jednog ne poštuje, a drugoga ne prezire. Niko ne pije staro vino
a da odmah potom želi kušati novo. I ne uliva se novo vino u stare
mehove, da se ne raspuknu; ne uliva se niti staro vino u novi meh,
da se ne pokvari. Ne prišiva se stara krpa na novo ruho, jer bi se rasparalo."


(48) Isus reče, "Ako dvoje sklopi mir u istoj kući, reći će brdu, 'Pomakni
se', i ono će se pomaknuti."


(49) Isus reče, "Blago samotnima i izabranima , jer vi ćete naći kraljevstvo.
Iz njega ste došli, i u nj ćete se vratiti."


(50) Isus reče, "Kada vas pitaju, 'Odakle dolazite?', recite im, 'Došli
smo iz svetlosti, iz mesta gde se svetlost sama iz sebe rađa, [sama
sebe] ustoličuje, 42 i kroz lik se njihov očituje'. Ako vas pitaju 'ko
ste?', odgovorite, 'Mi smo njegovi sinovi, i odabranici živoga Oca'.
Ako vas pitaju, 'Koji je znak Oca vašega u vama?', kažite im, 'Kretanje
i spokoj'."


(51) Njegovi mu učenici rekoše, "Kada će mrtvima biti dan spokoj,
i kada će doći novi svet?" On im reče, "Ono što iščekujete već je došlo,
ali vi to ne prepoznajete."


(52) Njegovi mu učenici rekoše, "Dvadeset i četiri proroka govorilo
je u Izraelu, i svi su oni govorili u tebi."
On im reče, "Izostavili ste živoga koji je pred vama, i (samo) ste govorili
o mrtvima."


(53) Njegovi mu učenici rekoše, "Je li obrezivanje potrebno ili nije?"
On im reče, "Da je potrebno, otac bi ih već obrezane u njihovoj majci
začinjao. No, istinsko obrezivanje, u duhu, posvema je postalo potrebno."


(54) Isus reče, "Blago siromašnima, jer vaše je kraljevstvo nebesko."


(55) Isus reče, "ko ne mrzi svoga oca i majku svoju ne može mi
biti učenikom. I ko ne mrzi svoju braću i sestre, i ne uzme krst svoj poput
mene, neće me biti dostojan."


(56) Isus reče, "ko god je spoznao ovaj svet, otkrio je truplo, a ko
je truplo otkrio, ovaj ga svet nije dostojan."


(57) Isus reče, "Kraljevstvo je Očevo poput čoveka koji ima [dobro]
seme. Neprijatelj je njegov došao pod okriljem noći 43 i među dobro
seme zasijao korov. Čovek nije dozvolio da taj korov počupaju; reče
im, 'Brinem se da ćete, čupajući korov, s njim počupati i pšenicu'. Jer,
na dan žetve korov će postati vidljiv; i tad će ga počupati i spaliti."


(58) Isus reče, "Blago onome koji je patio, jer on je pronašao Život."


(59) Isus reče, "Gledajte živoga dok ste živi, kako ga ne biste posle
smrti uzaludno pokušavali naći."


(60) Samaritanca kako nosi janje na putu ka Judeji. On reče svojim učenicima, "Zašto ovaj čovek nosi janje?"
Odgovoriše mu, "Da ga ubije i pojede."
On im reče, "On ga neće pojesti dok je ono živo, nego tek kada ga
ubije i kada ono postane leš."
Rekoše mu, "Drugačije to ne može učiniti."
On im reče, "I vi isto, potražite sebi mesto pokoja, kako ne biste postali
leš i bili pojedeni."


(61) Isus reče, "Dvoje će na jednom krevetu počivati, jedno će umreti,
drugo će živeti."
Saloma upita, "Ko si ti, čoveče, da ... na moj krevet ležeš i za mojim
stolom jedeš?"
Isus joj reče, "Ja sam onaj koji je postao od nepodeljivog. Dano mi
je nešto od mog Oca."
<...> "Tvoja sam učenica."
<...> "Zato kažem, ako je uništen, biće ispunjen svetlom, no ako se
podeli, postaće ispunjen tamom."


(62) Isus reče, "Svoja otajstva govorim onima [koji su dostojni 44
mojih] otastava. Ono što čini tvoja desnica, neka ti levica ne zna."


(63) Isus reče, "Bio jednom bogat čovek, koji je imao mnogo novca.
Rekao je, 'Upotrebiću svoje bogatstvo da sijem, žanjem, sadim, i
punim svoja skladišta plodom, da mi ništa ne nedostaje'. Tako je mislio
u svojemu srcu - i te je noći umro. Ko ima uši neka čuje."


(64) Isus reče, "Neki čovek je imao goste. Kad je pripravio večeru,
poslao je slugu da pozove goste. Sluga pođe prvome, i reče mu, 'Moj
gospodar te poziva'. A ovaj reče, 'Potražujem novac od nekih trgovaca
i oni večeras  meni dolaze, da prime moj nalog. Moraću, uz ispriku,
izostati sa večere'. Sluga pođe drugome, pa mu reče, 'Moj Gospodar te
poziva'. Ovaj mu reče, 'Upravo sam kupio kuću, i tamo me trebaju na
jedan dan. Neću imati vremena'. Sluga pođe trećemu, te mu kaže, 'Moj
gospodar te poziva'. Ovaj mu reče, 'Prijatelj mi se ženi, i ja moram pripremiti
sve za svadbu. Ne mogu, stoga, doći, i ispričavam se za večeru.'
Sluga pođe četvrtome, i reče mu, 'Moj gospodar te poziva'. Ovaj
mu reče, 'Kupio sam imanje, i upravo krećem prikupiti najamninu. Ne
mogu, stoga, doći, i ispričavam se za gozbu'. Sluga se vrati i kaza gospodaru,
'Oni koje si pozvao na večeru, ispričavaju se'. Gospodar reče
sluzi, 'Izađi van na ulice, i dovedi sve koje nađeš, da večeraju'. Kupci i
trgovci neće kročiti na mesta moga Oca." 45


(65) On reče, "Jedan častan čovek imao je vinograd. Dao ga je u
zakup seljacima, da u njemu rade, kako bi on kasnije od njih preuzeo
urod. I posla svog slugu zakupcima po urod. Ovi zgrabiše slugu, pretukoše
ga, i zamalo ubiše. Sluga se vrati i ispriča to gospodaru. Gospodar
reče, 'Možda ih nije prepoznao'. I pošalje drugog slugu, a zakupci i njega
pretuku. Tada im vlasnik pošalje svoga sina, i reče, 'Možda će mog
sina poštovati'. Kako su zakupci znali da je on taj koji će naslediti vinograd,
oni ga dohvate, i ubiju. Ko ima uši, neka čuje."


(66) Isus reče, "Pokažite mi kamen kojeg zidari odbaciše. Taj kamen
je kamen temeljac."


(67) Isus reče, "Ko poznaje sve, a još oseća u sebi nedostatak, taj
je u potpunosti nedostatan."


(68) Isus reče, "Blago vama ako vas mrze i progone. Gde god vas
progonili, neće pronaći to mesto."


(69) Isus reče, "Blago progonjenima u svojim srcima. To su oni koji
su uistinu prepoznali Oca. Blago gladnima, jer će se željnome trbuh
napuniti."(70) Isus reče, "To što imate spasiće vas, ako iz sebe to porodite. To
što nemate u sebi ubiće vas, ako u sebi to nemate."


(71) Isus reče, "Ja ću [ovu] kuću [razoriti], i niko je neće moći opet
izgraditi [...]" 46


(72) [Jedan čovek] mu [reče], "Kaži mojoj braći da posed mog oca
sa mnom podele."
On mu reče, "O, čoveče, ko je mene postavio za delitelja?"
Okrene se svojim učenicima i reče im, "Jesam li ja neko ko deli?"


(73) Isus reče, "Žetva je obilna, no žetelaca je malo. Molite, zato,
Gospoda da pošalje žetelaca za žetvu."


(74) On reče, "Gospodine, mnogo ih je oko bunara, no u njemu nema
vode."


(75) Isus reče, "Mnogi stoje pred vratima, ali samotnici su ti koji će
ući u bračnu ložnicu."


(76) Isus reče, "Kraljevstvo Očevo je poput trgovca koji je među robom
pronašao biser. Trgovac beše mudar. Prodao je svu robu, a biser
kupio za sebe. Tražite i vi njegovo večno i trajno blago, gde moljac ne
dolazi da izjeda, niti crv da razara."


(77) Isus reče, "Ja sam svetlost nad svime. Ja sam sve. Iz mene je
sve poteklo, i sve se k meni vratilo. Rascepite komad drveta, i ja sam
onde. Podignite kamen, i tamo ćete me naći."


(78) Isus reče, "Zašto ste došli u pustinju? Videti trsku kako se na
vetru savija? Videti čoveka u krasne haljine obučena, [poput vaših]
kraljeva i 47 odličnika? Oni nose krasne haljine, a ne mogu prepoznati
istinu."


(79) Jedna žena iz mnoštva mu reče, "Blagoslovljena je utroba koja
te nosila i njedra koja su te dojila."
On [joj] reče, "Blagoslovljeni su oni koji su čuli Očevu reč i uistinu
je očuvali. Jer doći će dani kad ćete reći, 'Blagoslovljena utroba koja
nije začela i njedra koja nisu dojila.'"


(80) Isus reče, "Ko je spoznao svet, otkrio je telo, no onaj ko je
otkrio telo, svet ga nije dostojan."


(81) Isus reče, "Neka bude kralj onaj ko se obogatio, a ko ima moć,
neka je se odrekne."


(82) Isus reče, "Ko je blizu meni, taj je blizu vatri, a ko je od mene
daleko, daleko je od Kraljevstva."


(83) Isus reče, "Ljudima su slike vidljive, no svetlo u njima skriveno
je u slici Očeva svetla. On će se ljudima objaviti, no slika će njegova
ostati skrivena njegovom svjtlošću."


(84) Isus reče, "Kad vidite svoj lik, vi se radujete. No, kada ugledate
svoj lik koji je pre vas nastao, i koji niti umire niti biva vidljivim, što
li ćete morati podneti!"


(85) Isus reče, "Adam je nastao iz velike moći i iz velikog bogatstva,
ali nije vas postao dostojan. Jer, da je postao dostojan, ne [bi okusio]
smrti."


(86) Isus reče, "(Lisice 48 imaju svoje jazbine] i ptice imaju svoja
gnezda, ali Sin Čovečiji nema gde da osloni glavu i otpočine."


(87) Isus reče, "Jadno je telo koje o telu ovisi, i jadna je duša koja
ovisi o oboma."


(88) Isus reče, "Anđeli i proroci će doći k vama, i dati vam ono što
(već) imate. I vi sami, dajte im ono što imate, i kažite sami sebi, 'Kada
će doći da prime ono što je njihovo?"


(89) Isus reče, "Zašto perete vanjsku stranu kaleža? Zar ne shvaćate
da je isti onaj koji je stvorio njegovu nutrinu, stvorio i vanjštinu?"


(90) Isus reče, "Dođite k meni, jer moj je jaram lagan, a moja vlast
blaga, i naći ćete za sebe spokoj."


(91) Oni mu rekoše, "Reci nam ko si, da u tebe možemo verovati."
On im reče, "Ispitujete lice neba i zemlje, a ono koje pred vama stoji
niste prepoznali, niti znadete ispitati ovaj trenutak."


(92) Isus reče, "Tražite i naći ćete. Pa ipak, nešto ste me bili pitali što
vam tad nisam rekao. Sada vam to želim reći, a vi ne pitate."


(93)  Isus reče, "Ne dajte psima ono što je sveto, da ga ne bace u
gnoj. Ne bacajte biserje pred svinje, da ga... ne [...]."


(94) Isus (reče), "ko traži, naći će, a [tko kuca], otvorit će mu se."


(95) [Isus reče], "Ako imate novaca, 49 ne lihvarite njime, već [ga]
dajte onomu koji vam ga neće vratiti."


(96) Isus reče, "Kraljevstvo Očevo je poput one žene koja je uzela
malo kvasca, [sakrila] ga u testo, pa iz njega izmesila velike hlebove.
Ko ima uši neka čuje."


(97) Isus reče, "Kraljevstvo [Očevo] je poput one žene koja je nosila
[ćup] pun brašna. Dok je išla putem, još uvek daleko od kuće, drška
je ćupa pukla, i brašno se za njom rasulo [po] putu. Nije to znala; nezgodu
nije primetila. Kada je došla kući, stavila je ćup na zemlju i našla
ga praznim."


(98) Isus reče, "Kraljevstvo Očevo je poput onog čoveka koji je naumio
ubiti moćnika. U vlastitoj je kući isukao mač, i zario ga u zid kako
bi doznao je li mu ruka dovoljno snažna. Potom je ubio moćnika."


(99) Učenici mu kazaše, "Vani su tvoja braća i tvoja majka."
On im reče, "Ovi ovde, koji vrše volju mojeg Oca, to su moja braća
i moja majka. Oni su ti koji će ući u kraljevstvo moga Oca."


(100) Pokazaše Isusu zlatnik i rekoše mu, "Carevi ljudi traže od nas
porez."
On im reče, "Caru podajte carevo, Bogu Božje, a ono što je moje,
meni podajte."


(101) "Ko ne mrzi svojega [oca] i majku svoju kao ja,
ne može mi postati [učenikom]. I ko [ne] ljubi svog [oca] i majku svoju
kao ja, ne može mi postati [učenikom]. Jer moja majka [...], 50, no
[moja] je istinska [majka] ona koja mi je dala život."


(102) Isus reče, "Jao farizejima, jer oni su isto što i pas koji leži u jaslama
među volovima, jer, niti on jede, niti volovima [daje] jesti."


(103) Isus reče, "Sretan je čovek koji zna kada će doći razbojnici,
koji zna kad da ustane, prikupi svoje oružje i naoruža se pre nego napadnu."


(104) Rekoše Isusu, "Hajde da danas molimo i postimo."
Isus reče, "Kakav sam to greh počinio, i u čemu sam to poražen?
Ali kad mladoženja izađe iz svadbene ložnice, neka tada poste i mole."


(105) Isus reče, "Ko poznaje oca i majku, zvaće ga sinom bludnice."


(106) Isus reče, "Kada iz dvoga načinite jedno, postat ćete sinovi čovečji;
i kada kažete, 'Brdo pomakni se', ono će se pomaknuti."


(107) Isus reče, "Kraljevstvo je poput pastira sa stotinu ovaca. Jedna,
najveća od njih, zaluta. On ostavi devedeset i devet (i) krene u potragu
za tom jednom, da je pronađe. Nakon svih muka, on reče ovci, 'Ljubim
te više od onih devedeset i devet.'"


(108) Isus reče, "Ko pije iz mojih ustiju, postaće kao ja. Ja sam postaću on, isus
i ono što je skriveno tad će mu se razotkriti."


(109) Isus reče, "Kraljevstvo je poput čoveka koji je u svom polju
imao [zakopano] blago za koje nije znao. I [nakon] smrti, ostavi ga u
nasledstvo svome [sinu]. Sin nije znao [za to blago]. Preuzeo je polje
51 i prodao [ga]. Onaj koji ga je kupio krenuo je orati i [pronašao] blago.
I davao je posle novac uz kamate kome god ga bijaše volja."


(110) Isus reče, "Ko je pronašao svet i obogatio se, neka se odrekne
sveta."


(111) Isus reče, "Nebo i zemlja pred vama će se smotati, i onaj ko
živi od živoga neće iskusiti smrti." Ne kaže li Isus, "ko sebe pronađe,
svet ga nije dostojan"?


(112) Isus reče, "Jao telu koje je ovisno o duši; jao duši koja je ovisna
o telu."


(113) Učenici mu rekoše, "Kada će doći Kraljevstvo?"
"Neće doći zato što ga očekujemo. Neće se govoriti,
'Evo ga ovde', ili, 'Eno ga onde'. Kraljevstvo se Očevo razastire zemljom,
ali ljudi ga ne vide."


(114) Šimun Petar im reče, "Neka Marija ode od nas, jer žene nisu
dostojne života."
Isus reče, "Ja sam ću je voditi da je učinim muškom, kako bi i ona
postala živim duhom poput vas muškaraca. Jer, svaka žena koja sebe
učini muškom, ući će u Kraljevstvo nebesko."

Evanđelje po Tomi
izvor_________________________________________________

DRUGI PREVOD

Ovo su tajne reči koje je izgovorio Živi Isus, a zapisao Didimo Juda Toma.

1. I On reče: Ko god nađe objašnjenje ovih reči neće okusiti smrt.

2. Isus reče: Neka onaj koji traži ne prestane da traži dok ne pronađe, a kad pronađe, biće uznemiren, a pošto bude uznemiren, diviće se i vladaće nad Svima.

3. Isus reče: Ako vam oni koji vas predvode kažu: „Gle, Carstvo je na nebu“, tada će ptice nebeske biti ispred vas. Ako vam kažu: „Ono je u moru“, tada će ribe biti ispred vas. Ali,Carstvo je u vama i izvan vas. Ako spoznate sebe, tada ćete biti spoznati i znaćete da ste sinovi Živog Oca. Ali, ako ne spoznate sebe, tada ste u siromaštvu i vi ste sirotinja.

4. Isus reče: Čovek star mnogo dana neće oklevati da upita detence od sedam dana o mestu Života, i on će živeti. Jer, mnogi koji su prvi postaće poslednji i oni će postati jedan jedini.

5. Isus reče: Poznaj ono što je pred tvojim očima, i ono što je skriveno od tebe biće ti obznanjeno. Jer, ništa nije skriveno što neće biti obznanjeno.

6. Njegovi učenici upitaše ga, rekoše mu: Želiš li da postimo, kako treba da se molimo (i) treba li da dajemo milostinju, i kakvom hranom treba da se hranimo? Isus odgovori: Ne lažite; i nemojte činiti ono što vam je mrsko, jer sve su stvari na videlu pred Nebom. Jer, ničeg skrivenog nema što neće biti obznanjeno i ničeg pokrivenog što će ostati neotkriveno.

7. Isus reče: Blažen je lav koga pojede čovek, i lav će postati čovek; a proklet je čovek koga pojede lav, i lav će postati čovek.

8. I On reče: Čovek je nalik mudrom ribaru koji je bacio mrežu u more, izvukao ju je izmora punu malih riba; među njima je pronašao jednu veliku (i) dobru ribu, taj mudri ribar, bacio je sve male ribe u more, izabrao je tu veliku ribu ne pokajavši se. Ko god ima ušine ka sasluša.

9. Isus reče: Gle, sejač je izašao, zahvatio je punu šaku, razbacao. Nešto (semena) palo je na put; došle su ptice, pozobale ga. Nešto je palo na kamen i nije pustilo korena u zemlji i nije klasalo. Nešto je palo na trnje; ono je ugušilo seme i crv ga je pojeo. Ostalo je palo na dobru zemlju; i dalo je dobar rod; rodilo je šezdeset po meri i sto dvadeset po meri.

10. Isus reče: Bacio sam vatru na svet, i gle čuvam je dok on (svet) ne bude u plamenu.

11. Ovo nebo će nestati i ono iznad njega će nestati, i mrtvi nisu živi i živi neće umreti. Onda kada ste proždirali mrtve, oživeli ste ga; kada uđete u svetlost, šta ćete učiniti? Onda kada ste bili jedno, postali ste dva. Ali kada ste postali dva, šta ćete učiniti?

12. Učenici rekoše Isusu: Znamo da ćeš otići od nas. Ko je taj ko će biti velik nad nama? Isus im odgovori: Gde god da ste prispeli, otići ćete Jakovu pravednome, radi koga su stvoreni nebo i zemlja.

13. Isus reče svojim učenicima: Uporedite me i recite mi kome sam nalik. Simon Petar reče mu: Ti si nalik pravednom anđelu. Matej mu reče: Ti si nalik mudrom čoveku punom razumevanja. Toma mu reče: Gospodaru, moje usne neće uopšte biti u stanju da iskažu kome si nalik. Isus reče: Ja nisam tvoj gospodar, jer ti si pio, opio si se sa penušavog izvora koji sam odmerio. On ga uze k sebi, udalji se, reče mu tri reči. A kada se Tomavratio svojim drugovima, oni ga upitaše: Šta ti je Isus rekao? Toma im odgovori: Ako vam kažem jednu od reči koje mi je On rekao, vi ćete uzeti kamenje i baciti ga na mene; a iz kamenja će suknuti vatra i spržiti vas.

14. Isus im reče: Ako postite, začećete svoj greh, a ako se molite, bićete prokleti, a ako dajete milostinju, nanećete zlo vašim dušama. A ako odete u bilo koju zemlju i lutate njenim krajevima, ako vas prime, jedite ono što stave pred vas, lečite bolesne među njima. Jer, ono što uđe u vaša usta neće vas ukaljati, ali ono što izađe iz vaših usta, to će vasukaljati.

15. Isus reče: Kada ugledate njega koji ne beše rođen od žene, padnite ničice pred njim i obožavajte ga: On je vaš Otac.

16. Isus reče: Ljudi možda misle da sam ja došao da bacim mir na svet, i oni ne znaju da sam došao da bacim deobe na svet, vatru, mač, rat. Jer, u kući će ih biti pet: tri će biti protiv dva i dva protiv tri, otac protiv sina i sin protiv oca, i oni će stajati kao samotnici.

17. Isus reče: Ja ću vam dati ono što oko nije videlo i što uho nije čulo i što ruka nije dotakla i (što) nije izniklo u srcu čovekovom.

18. Učenici upitaše Isusa: Reci nam kakav će biti naš kraj. Isus odgovori: Zar ste već otkrili početak kada pitate o kraju? Jer, gde je početak, tu će biti kraj. Blažen je onaj koji će stajati na početku, i on će znati kraj i neće okusiti smrt.

19. Isus reče: Blažen je onaj koji je bio pre nego što je postao. Ako postanete moji učenici i čujete moje reči, ovo kamenje će vas služiti. Jer, imate pet stabala u Raju koja se ne pomeraju leti (ili) zimi i njihovo lišće ne opada. Ko god ih zna neće okusiti smrt.

20. Učenici rekoše Isusu: Reci nam kakvo je Carsko Nebesko. Isus im odgovori: Ono je nalik semenu gorušice, manje je od sveg ostalog semena. Ali, kada padne na obrađenu zemlju, iz njega niče velika grana i postaje utočište za ptice nebeske.

21. Marija upita Isusa: Kome su tvoji učenici nalik? On odgovori: Oni su nalik maloj deci koja su se smestila sred polja koje nije njihovo. Kada dođu vlasnici polja, oni će reći:„Prepustite nam naše polje“. Oni skidaju odeću pred njima, da bi im prepustili i vratili njihovo polje. Stoga ja kažem: Ako gospodar kuće zna da dolazi lopov, on će ostati budan dok ovaj ne naiđe i neće mu dopustiti da prodre u kuću njegovog carstva kako bi odneo njegove stvari. Vi se, dakle, morate čuvati sveta, morate biti sasvim pripravni kako razbojnici ne bi našli načina da vam priđu, jer oni će naći dobitak koji vi očekujete. Neka među vama bude jedan razborit čovek; kada je plod sazreo, on je hitro prišao sa srpom uruci i požnjeo ga. Ko god ima uši neka sasluša.

22. Isus ugleda decu koja su sisala. On reče svojim učenicima: Ova deca što sisaju nalik su onima koji ulaze u Carstvo. Oni ga upitaše: Hoćemo li mi onda, budući da smo deca, ući u Carstvo? Isus im odgovori: Kada od dva napravite jedan i kada učinite da unutrašnje bude kao spoljašnje, a spoljašnje kao unutrašnje, i gore kao dole, i kada muško i žensko spojite u jedno, tako da muško ne bude muško a žensko (ne) bude žensko, kada stvorite oči umesto oka, i ruku umesto ruke, i stopalo umesto stopala, (i) lik umesto lika, tada ćete ući[u Carstvo].

23. Isus reče: Odabraću vas, jednog među hiljadu, dvojicu među deset hiljada, i oni će stajati kao jedan.

24. Njegovi učenici rekoše: Pokaži nam mesto gde se nalaziš, jer neophodno nam je da ga pronađemo. On im odgovori: Ko god ima uši neka sasluša. Unutar čoveka od svetlosti nalazi se svetlost i on osvetljava čitav svet. Kada on ne sija, vlada tama.

25. Isus reče: Voli brata svoga kao dušu svoju, čuvaj ga kao zenicu oka svoga.

26. Isus reče: Vidiš trun u oku brata svoga, ali ne vidiš brvno u oku svome. Kada izbaciš brvno iz oka svoga, tada ćeš videti dovoljno jasno da bi izbacio trun iz oka bratovljevog.

27. [Isus reče]: Ako ne postite na ovome svetu, nećete pronaći Carstvo; ako ne svetkujete Sabat kao Sabat, nećete videti Oca.

28. Isus reče: Stao sam sred ovoga sveta i prikazao im se u telesnom obličju; sve ih zatekoh pijane, nijednog među njima žednog. I duša me zabole zbog sinova ljudi, jer oni su slepi u srcima svojim i ne vide da su prazni došli na ovaj svet (i da) prazni pokušavaju da odu iz njega. Ali sada su pijani. Kada se oslobode vina, tada će se pokajati.

29. Isus reče: Ako je telo stvoreno zbog duha, to je čudo; ali ako je duh (stvoren) zbog tela, to je čudo nad čudima. Ali, ja se čudim tome kako je ovo veliko blago stvorilo sebi dom sred ovog siromaštva.

30. Isus reče: Gde ima tri boga, oni su bogovi; gde ima dva ili jedan, ja sam s njim.

31. Isus reče: Nijednog proroka ne priznaju u njegovo selu, nijedan lekar ne leči one kojiga poznaju.

32. Isus reče: Grad sagrađen na visokoj gori (i) utvrđen ne može pasti niti (ikada) može biti skriven.

33. Isus reče: Ono što ćete čuti uhom svojim (i) onim drugim uhom, to propovedajte sa krovova svojih kuća; jer niko ne pali svetiljku da bi je stavio na skrovito mesto i skrio njensjaj, već je stavlja na postolje kako bi svi koji ulaze i izlaze mogli videti svetlost.

34. Isus reče: Ako slepac vodi slepca, obojica upadaju u jamu.

35. Isus reče: Nije moguće ući u kuću snažnog (čoveka) i zarobiti ga (ili: zauzeti je) silom ukoliko on sebi ne sveže ruke; tada će mu kuća biti opljačkana.

36. Ne mislite od jutra do večeri i od večeri do jutra na ono što ćete obući.

37. Njegovi učenici upitaše: Kada ćeš nam se otkriti i kada ćemo te videti? Isus odgovori: Kada skinete odeću bez stida i stavite je pod noge poput male dece i gazite po njoj, [tada ćete ugledati] Sina Živog (Oca) i nećete se plašiti.

38. Isus reče: Mnogo puta ste poželeli da čujete ove reči koje vam govorim, a nema nikog drugog od koga biste ih čuli. Biće dana kada ćete me tražiti (i) nećete me naći.

39. Isus reče: Fariseji i pisari primili su ključeve Saznanja, oni su ih sakrili. Oni nisu ušli, anisu dozvolili (da uđu) onima koji su to želeli. Ali vi, postanite mudri poput zmija i nevini poput golubica.

40. Isus reče: Vinova loza zasađena je bez Oca, i pošto nije čvsto ukorenjena, biće iščupana i uništena.

41. Isus reče: Ko god ima u ruci, njemu će se dati; ko god nema, od njega će biti uzeto i ono malo što ima.

42. Isus reče: Postanite prolaznici.

43. Njegovi učenici upitaše ga: Ko si ti da nam govoriš ove stvari? [Isus im odgovori]: Iz onoga što vam govorim vi ne znate ko sam ja, ali vi ste postali nalik Jevrejima, jer oni vole drvo (a) mrze njegov plod, vole plod (a) mrze drvo.

44. Isus reče: Ko god huli protiv Oca, biće mu oprošteno, i ko god huli protiv sina, bićemu oprošteno; ali, ko god huli protiv Svetog Duha, tome neće biti oprošteno, ni na zemlji ni na nebu.

45. Isus reče: Oni ne žanju grožđe sa trnja niti beru smokve sa čička; [jer], oni ne daju plodove. Dobar čovek iznosi dobro iz svoje riznice, zao čovek iznosi zle stvari iz svoje riznice, koja je u njegovom srcu, i govori zle stvari. Jer, on iz obilja srca iznosi zle stvari.

46. Isus reče: Od Adama do Jovana Krstitelja, među onima koje su rodile žene nema uzvišenijeg od Jovana Krstitelja, tako da njegove oči neće biti uništene. Ali, ja sam rekao da će svaki među vama koji postane nalik detetu spoznati Carstvo, i on će postati uzvišeniji od Jovana.

47. Isus reče: Nemoguće je čoveku uzjahati (dva) konja i nategnuti dva luka, i nemoguće je slugi služiti dva gospodara, inače će poštovati jednog, a uvrediti drugog. Niko ko pije staro vino ne poželi smesta da pije novo vino; novo vino ne sipa se u stare mešine da ne bi pukle, a staro vino ne sipa se u novu mešinu da ga ne bi pokvarila. Stara zakrpa ne prišiva se na novu odoru zato što bi se poderala.

48. Isus reče: Ako se dvojica pomire u ovoj kući, oni će reći gori: „Pomeri se“, i ona će se pomeriti.

49. Isus reče: Blaženi su samotni i odabrani, jer vi ćete pronaći Carstvo; jer vi iz njega dolazite, (i) ponovo ćete se tamo vratiti.

50. Isus reče: Ako vas upitaju: „Odakle dolazite?“, odgovorite im: „Došli smo iz Svetlosti, gde je Svetlost postala kroz sebe samu. Ona [je stala] i pokazala se u njihovom obličju“.Ako vam kažu: „(Ko) ste vi?“, recite: „Mi smo njegovi sinovi i odabrani Živog Oca“. Ako vas upitaju: „Koji je znak vašeg Oca u vama?“, recite im: „To je pokret i spokoj“.

51. Njegovi učenici upitaše ga: Kada će se desiti počinak mrtvih i kada će doći novi svet? On im odgovori: Ono što iščekujete je došlo, ali vi to ne znate.

52. Njegovi učenici rekoše mu: Dvadeset četiri proroka govorili su u Izraelu, i svi su govorili o Tebi. On im odgovori: Zanemarili ste Živoga koji je pred vama, a govorili ste o mrtvima.

53. Njegovi učenici ga upitaše: Da li je obrezivanje korisno ili ne? On im odgovori: Kada bi bilo korisno, njihov bi ih otac začeo obrezane od majke. Ali, istinsko obrezivanje u Duhu postalo je korisno u svakom pogledu.

54.Isus reče: Blaženi su siromašni, jer vaše je Carstvo Nebesko.

55. Isus reče: Ko god ne mrzi svoga oca i svoju majku neće moći biti moj učenik, i (kogod ne) mrzi svoju braću i svoje sestre i (ne) ponese svoj krst poput mene, taj neće biti dostojan mene.

56. Isus reče: Ko god je spoznao ovaj svet, pronašao je leš, a ko god je pronašao leš, ovaj svet nije dostojan njega.

57. Isus reče: Carstvo Očevo je nalik čoveku koji ima (dobro) seme. Njegov neprijatelj došao je noću, posejao je korov među dobrim semenom. Čovek im (radnicima) nije dozvolio da počupaju korov. On im je rekao: Da ne biste slučajno sa korovom počupali i pšenicu. Jer, na dan žetve pojaviće se korov, oni (će) ga počupati i spaliti.

58. Isus reče: Blažen je čovek koji je patio, on je pronašao Život.

59. Isus reče: Posmatrajte Živoga dokle god živite, da ga ne biste posle smrti uzaludno tražili.

60. [Oni videše] jednog Samarićanina koji je išao ka Judeji noseći jagnje. On upita svoje učenike: (Zašto) ovaj čovek (nosi) jagnje sa sobom? Oni mu odgovoriše: Da bi ga mogao zaklati i pojesti. On im reče: Sve dok je živo, on ga neće pojesti, već (samo) ako ga je zaklao i ono postane leš. Oni rekoše: Inače neće to moći da učini. On im reče: I vi, tražite sebi mesto u Spokojstvu da ne biste postali leš i bili pojedeni.

61. Isus reče: Dva će otpočinuti na krevetu: jedan će umreti, jedan će živeti. Salome upita:Ko si ti, čoveče, i čiji (sin)? Ti si seo na moju klupu i jeo sa moga stola. Isus joj odgovori:Ja sam onaj koji je od Istog, meni je dato od stvari moga Oca. [Salome reče]: Ja sam tvoj učenik. [Isus joj odgovori]: Stoga kažem, ako je on Isto, biće ispunjen svetlošću, ali ako je podeljen, biće ispunjen tamom.

62. Isus reče: Ja svoje tajne govorim onima [koji su dostojni mojih] tajni. Neka tvoja leva(ruka) ne zna šta radi desna (ruka).

63. Isus reče: Bio jedan bogat čovek koji je imao mnogo novca. On reče: Iskoristiću svoj novac da bih zasejao i požnjeo i zasadio i napunio magaze plodovima, tako da mi ničega ne nedostaje. To je ono što je u srcu svome pomislio. I te noći je umro. Ko god ima uši neka saluša.

64. Isus reče: Jedan čovek imao je prijatelje u gostima, i kada je zgotovio večeru, poslao je svoga slugu da ih pozove. On ode do prvog i reče mu: „Moj gospodar te poziva“. Ovajreče: “Imam neka potraživanja od nekih trgovaca; oni će doći k meni uveče. Molim za izvinjenje što ću izostati“. On ode do drugoga i reče mu: „Moj gospodar te je pozvao“.Ovaj mu odgovori: “Kupio sam kuću, i traže da odem tamo na jedan dan. Neću imati vremena“. On ode do sledećeg i reče mu: “Moj gospodar te poziva“. Ovaj mu odgovori:“Moj prijatelj se ženi, i ja treba da priredim svadbeni pir; neću biti u mogućnosti da dođem. Molim za izvinjenje što ću izostati“. On ode do sledećeg i reče mu: “Moj gospodar te poziva“. Ovaj mu odgovori: „Kupio sam imanje, idem da naplatim najamninu. Neću biti u mogućnosti da dođem. Molim za izvinjenje“. Sluga ode i reče svome gospodaru: „Oni koje si pozvao na večeru izvinili su se“. Gospodar odgovori svome slugi:„Idi na puteve i one koje nađeš dovedi da večeraju. Obrtnici i trgovci neće (kročiti) na mesta moga Oca“.

65. On reče: Jedan dobar čovek imao je vinograd. Dao ga je poljodelcima da ga obdelavaju i da ubira plodove od njih. Poslao je svoga slugu da mu poljodelci daju plodove vinograda. Oni uhvatoše slugu i pretukoše ga; skoro su ga na smrt premlatili. Sluga ode i ispriča to svome gospodaru. Gospodar reče: „Možda ih nije poznao“. Poslao je drugog slugu; poljodelci i njega pretukoše. Tada vlasnik posla svoga sina. On reče:„Možda će poštovati moga sina“. Pošto su poljodelci znali da je on naslednik vinograda, uhvatili su ga i ubili ga. Ko god ima uši neka saluša.

66. Isus reče: Pokažite mi kamen koji su graditelji odbacili; to je kamen temeljac.

67. Isus reče: Ko god zna Sve, ali ne uspe (da spozna) sebe samog nema ništa.

68. Isus reče: Blaženi ste kada ste omraženi i progonjeni; i nikakvo mesto neće biti pronađeno tamo gde su vas progonili.

69a. Isus reče: Blaženi su oni koji behu progonjeni u srcu svome; oni su uistinu spoznali Oca.

69b. Blaženi su gladni, jer onome ko je željan stomak će biti napunjen

70. Isus reče: Ako to iznedrite u sebi, to što imate će vas spasti. Ako to nemate u sebi, tošto nemate u sebi će vas ubiti.

71. Isus reče: Ja ću sr [ušiti ovu] kuću i niko neće moći da je sagradi [iznova].

72. [Jedan čovek reče] Hristosu: Reci mojoj braći da podele imovinu moga oca sa mnom. On mu odgovori: O čoveče, ko me je stvorio da delim? Okrenuo se svojim učenicima i rekao im: Ja nisam onaj koji deli, zar ne?

73. Isus reče: Žetva je uistinu obilna, ali trudbenika je malo; ali, molite Gospoda da pošalje trudbenike na žetvu.

74. On reče: Gospode, mnogi su oko cisterne, ali niko u cisterni.

75. Isus reče: Mnogi stoje na vratima, ali samotni su oni koji će ući u bračnu ložnicu.

76. Isus reče: Carstvo Očevo je poput jednog čoveka, trgovca, koji je imao robu (i) pronašao biser. Taj je trgovac bio mudar. Prodao je robu, kupio je sebi taj jedan biser.Tražite li i vi blago koje je pouzdano, koje traje – tamo

77. Isus reče: Ja sam Svetlost koja je iznad svih njih, ja sam Sve, Sve je poteklo od mene i Sve je došlo k meni. Odlomite (komad) drveta, ja sam tu; podignite kamen, i naći ćete metu. gde moljci ne dolaze da proždiru i(gde) crvi ne izjedaju.

78. Isus reče: Zašto ste došli u pustinju? Da vidite trsku koja se povija na vetru? I da vidite čoveka odevenog u meku odoru? [Gle, vaši] kraljevi i vaši velikaši odeveni su u meku [odoru], i oni [neće] biti u stanju da spoznaju istinu.

79. Jedna žena iz mnoštva reče Hristosu: Blažena je utroba koja te je rodila i grudi koje sute hranile. On [joj] odgovori: Blaženi su oni koji su čuli reč Očevu (i) uistinu je zadržali. Jer, biće dana kada ćete reći: Blažena je utroba koja nije začela i grudi koje nisu hranile.

80. Isus reče: Ko god je spoznao ovaj svet, pronašao je telo, a ko god je pronašao telo, njega ovaj svet nije dostojan.

81. Isus reče: Neka onaj ko se obogatio postane kralj, a onaj ko ima moć neka se (nje)odrekne.

82. Isus reče: Ko god je meni blizu, taj je blizu vatre; ko god je daleko od mene, taj jedaleko od Carstva.

83. Isus reče: Likovi su vidljivi čoveku, a Svetlost koja je u njima skrivena je u LikuSvetlosti Očeve. On će se pokazati, a njegov Lik skriva njegova Svetlost.

84. Isus reče: Kada vidite sebi sličnoga, vi se veselite. Ali kada vidite vaše likove koji su stvoreni pre vas, (koji) niti umiru niti se pokazuju, koliko ćete podneti!

85. Isus reče: Adam je postao od velike moći i velikog obilja, a (ipak) nije postao dostojan vas. Jer, da je bio dostojan, [on] ne [bi okusio] smrt.

86. Isus reče: [Lisice imaju] sv[oje jame] a ptice imaju [svoje] gnezdo, ali Sin Čovekov nema gde da položi glavu i otpočine.

87. Isus reče: Ubogo je telo koje zavisi od tela, i uboga je duša koja zavisi od ovo dvoje.

88. Isus reče: Anđeli i proroci doći će k vama, i oni će vam dati ono što je vaše. A vi, istotako, dajte njima ono što vam je u rukama i recite sebi: „Koga će dana oni doći i primitiono što je njihovo?“

89. Isus reče: Zašto perete pehar spolja? Zar ne shvatate da je onaj ko je stvorio unutrašnjost takođe i onaj koji je stvorio spoljašnost?

90. Isus reče: Dođite k meni, jer moj je jaram lak, a moja vlast blaga, i naći ćete sebi spokojstvo. Ovo može biti i pitanje. Ili: “Glasnici“.

91. Oni rekoše Hristosu: Reci nam ko si Ti da bismo mogli verovati u Tebe. On im odgovori: Vi iskušavate lice neba i zemlje, a onoga ko je pred vašim licem niste poznali, i ne umete da iskušate ovaj trenutak.

92. Isus reče: Tražite i pronaći ćete, ali one stvari koje ste me tada pitali nisam vam rekao; sada želim da ih kažem, ali vi za njih ne pitate.

93. [Isus reče]: Nemojte ono što je sveto davati psima da ga ne bi bacili među izmet. Ne bacajte bisere svinjama da ih ne bi [ ].

94. Isus [reče]: Ko god traži pronaći će, [a ko god pokuca] otvoriće mu se.

95. [Isus reče]: Ako imate novac, ne pozajmljujte sa kamatom, već [ga] dajte onome od koga ga nećete dobiti (natrag)

96. Isus [reče]: Carstvo Očevo je poput žene (koja) je uzela malo kvasca i [sakrila ga] u testu (i) umesila od njega velike hlebove. Ko god ima uši neka sasluša..

97. Isus reče: Carstvo [Očevo] je poput žene koja je nosila posudu punu jela. Dok je išla [jednim] dalekim putem, drška posude se polomila. Jelo se rasulo za njom po putu. Ona (to) nije znala, nije ništa primetila. Pošto je ušla u svoju kuću, spustila je posudu i videla da je prazna.

98. Isus reče: Carstvo Očevo je poput čoveka koji želi da ubije nekog moćnika. Izvukao je mač u njegovoj kući, zario ga je u zid da vidi da li će ga ruka poslušati; zatim je ubio moćnika.

99. Učenici rekoše Hristosu: Tvoja braća i tvoja majka stoje pred vratima. On im odgovori: Oni koji ovde čine po volji moga Oca, ti su moja braća i moja majka; oni su ti koji će ući u Carstvo moga Oca.

100. Isusu pokazaše zlatnik i rekoše mu: carevi ljudi traže od nas porez. On im odgovori: Dajte caru carevo, Bogu Božije, a meni moje.

101. [Isus reče]: Ko god ne mrzi oca svoga i majku svoju poput mene neće moći biti moj [učenik]. I ko god [ne] voli [oca svoga] i majku svoju poput mene neće moći biti moj[učenik], jer moja [majka] [ ], ali [moja] istinska [Majka] dala mi je Život.

102. Isus reče: Teško njima, farisejima, jer oni su poput psa koji spava u volovskim jaslama; on niti jede niti daje volovima da jedu.

103. Isus reče: Blažen je čovek koji zna u [kome] će mu (noćnom) času lopovi ući u kuću, tako da će ustati i prikupiti [svoje] [ ] i biti spreman pre nego što uđu.

104. Rekoše [Hristosu]: Hajde da se danas molimo i postimo. Isus odgovori: Kakav sam to greh počinio, ili u čemu sam to nadvladan? Ali, kada ženik izađe iz bračne ložnice, tada neka poste i neka se mole.

105. Isus reče: Ko god pozna oca i majku biće nazvan sinom bludnice.

106. Isus reče: Kada od dva napravite jedno, postaćete sinovi Čoveka, i kada kažete:„Goro, pomeri se“, ona će se pomeriti.

107. Isus reče: Carstvo je poput pastira koji ima stotinu ovaca. Jedna među njima je zalutala, ona koja beše najveća. Ostavio je devedeset devet, tražio je tu jednu dok je nije pronašao. Premorivši se, rekao je ovci: Tebe volim više od devedeset devet.

108. Isus reče: Ko god pije sa mojih usana postaće kao ja, a ja ću postati on, i skrivene stvari biće mu obznanjene.

109. Isus reče: carstvo je poput čoveka koji je imao blago [skriveno] u svome polju a dato nije znao. I [pošto] je umro, to je ostalo njegovom [sinu]. Sin nije znao (o tome), primio je to polje, prodao [ga] je. A onaj koji ga je kupio, [pronašao] je blago dok je orao. Počeo je da pozajmljuje novac kome god je hteo.

110. Isus reče: Ko god je pronašao ovaj svet i obogatio se, neka se odrekne ovoga sveta.

111. Isus reče: Nebesa će se presaviti i zemlja u vašem prisustvu, a onaj ko živi od Živoga neće videti ni smrt ni [strah]; jer, Isus kaže: Ko god pronađe sebe, njega ovaj svet nije dostojan.

112. Isus reče: Teško telu koje zavisi od duše; teško duši koja zavisi od tela.

113. Njegovi učenici upitaše ga: Kada će doći Carstvo? [Isus odgovori]: Neće doći kada se očekuje; niko neće reći „Gle, tu je“ ili „Gle, tamo je“. Ali, carstvo Očevo razastrto je na zemlji, a ljudi ga ne vide.

114. Simon Petar reče im: Neka Marija ode od nas, jer žene nisu dostojne Života. Isus odgovori: Gle, ja ću je povesti, načiniću od nje muško tako da i ona može postati živi duh, poput vas muškaraca. Jer, svaka žena koja od sebe stvori muško ući će u Carstvo Nebesko.
Preveo Novica Petrović (Gnostički tekstovi, Alef, Gradac, 1992, str. 89-100).


PREUZETO IZ KNJIGE

Milana Vukomanovića,   Svet Tominog Jevanđelja ,
doktorska disertacija autora odbranjena 1993. godine
na Univerzitetu u Pitsburgu

         Ranih devedesetih godina, u studijama Tominog hrišćanstva prevladavala je hipoteza da je ovaj ranohrišćanski dokument nastao u Istočnoj Siriji, verovatno u oblasti grada Edese. Manji broj naučnika je zastupao nešto stariju i konzervativniju tezu da je ono napisano tamo gde je i pronađeno – u Egiptu. Moje vlastito ispitivanje porekla rane hrišćanske zajednice pod neobičnim imenom naaseni, koja je koristila ovaj spis kao svoje jevanđelje, dovodi u pitanje kako egipatsku, tako i istočno-sirijsku hipotezu o njegovom poreklu i putevima prenošenja. Iako bi se osnovano moglo tvrditi da su bar neke od Isusovih izreka iz Jevanđelja po Tomi zapisane još u prvom veku, ključni pomak u razvoju tog dela bio je, zapravo, vezan uz njegovu naknadnu gnostičku redakciju. Glavna razlika između Tome i sinoptičkih jevanđelja, koja su imala sličnu, ali ne identičnu istoriju redakcije, jeste baš u tome što je prvo jevanđelje nastajalo u izrazitijem sinkretističkom miljeu koji je vrlo rano, verovatno još tokom prvog veka, poprimio gnostička obeležja. Ovaj pravac istraživanja vodio me je potom direktno u Malu Aziju, tačnije u oblast grada Hijerapolisa u Frigiji. Analiza imena, porekla, kao i mitologije, doktrine i rituala sekte naaseni pomogla je da se izvedu i neki koherentniji zaključci o njenom identitetu.

vidi dalje u knjizi Svet Tominog Jevanđelja ,

8 коментара:

Анониман је рекао...

"Jer, svaka žena koja sebe
učini muškom, ući će u Kraljevstvo nebesko"....
Mogu zamisliti tvoju reakciju na ovo.He..he...
Z.

L2 је рекао...

Evo pijem kaficu. Idi napravi i ti,verni druze.Ne bih danas odgovarala na ovu tvoju primedbu.Bila bih preostra.Besna sam. Zamisli i meni se dogadja.Ko zna zasto je to dobro.Mozda se iz besa zbog takvih koji nam ne dozvoljavaju da udjemo u NJIHOVO KRALJEVSTVO zemaljsko i nebesko konacno izrodi nesto pametno.Vi ce te da nas vodite "da bi postale ZIVI DUH". I od Isusa je previse.Ipak komentarisem. Ako je ko mrtav onda ste vecinom to VI. Izvini.

Анониман је рекао...

Evo me.Ko te naljutio? Polako.Ne daj da ti neko pokvari Badnje vece.
Z.
P.S.
prija mi kafa

L2 је рекао...

Kasnim !!!! Evo skinula sam se sa stepa i jurim pod tus.Veceras su dva rodendana i Badnje vece.Ko je ljut?Mene to prode u sekundi,ne brini.UZAS.
Pisemo "se" drugi put...ovo mi je jedan izraz od najbolje drugarice.Nepravilno.Sto sta je nepravilno pa volimo.

Divlja је рекао...

Isus je kosmopolita. Bog sa licem coveka koji oseca ono sto mi osecamo, bole ga nase boli, moze da nas ozdravi. To je moja nada i moja vera. Tu cu nadam se ponovo naci svoj mir.
Mir u beskrajnom Miru na Putu ka Istini.

Ljubim te u Hristu koleginice L2.

L2 је рекао...

Stiglo mi je pojacanje. Sa malim zakasnjenjem ali bolje ikada nego nikada.
Draga moja prijateljice ponovicu ono sto nas dve znamo.Covek je i pored svog sveta oko sebe sam.Ako to prati usamljenost ne valja.Sva religijska pisanija su pokusaj da se pomogne ljudima u mukama zivljenja.U njih se lako ulazi ali tesko izlazi.I niko nas ne uci prakticnom zivotu,trpljenju osim religije.Ne kaze se uzalud trpljen spasen. Trpnja ne mora biti mucna.Ako znas sa njom iz nje ce se roditi nesto lepse.Mozda bas taj mir koji spominjes.

Tvoje posete blogu dozivljavam kao nase male susrete.
Sa verom u sebe i ono sto nam na tom putu pomaze

episkop Branicevski 88` је рекао...

sveti Oci prvih Hriscanskih crvkava su sakrivali mnogo toga sto im nije odgovaralo

L2 је рекао...

s poštovanjem, hvala na poseti i komentaru.

Постави коментар