субота, 7. мај 2022.

Vojne sile - momentalno određujući faktori ratovanja i stanje tri svetske vojske

       Pet tema koje momentalno određuju vrstu ratovanja Nemački vojni strateg iz 18. veka Carl von Clausewitz definirsao je rat kao nastavak politike različitim sredstvima i, poput drevnog kineskog stratega Sun Tzua, verovao je da osiguranje mira znači pripremanje za nasilni sukob.
       Ratovi se tradicionalno vode oko teritorija. Ali definicija teritorije je evoluirala tako da uključuje pet domena: zemljište, zrak, more, svemir i, nedavno, cyber prostor. Ove dimenzije „klasnog rata“ definišu pretnje s kojima se svet danas suočava. Specifični pokretači, ciljevi i borbene linije takvih sukoba verovatno će u različitom stepenu biti određeni pet faktora: veroispovest, klan, kultura, klima i valuta. Zaista, ovi faktori već podstiču sukobe širom sveta.
        Religija, ili veroispovest, jedan je od najčešćih motiva za rat u istoriji, a dvadeset prvi vek nije izuzetak. Razmislite o proliferaciji džihadističkih grupa, kao što je Islamska država, koja nastavlja da zauzima teritoriju u Iraku i Siriji, i Boko Haram, koji je bio uključen u brutalnu kampanju otmica, bombardovanja i ubistava u Nigeriji. Bilo je i nasilnih sukoba između budista i muslimana u Mjanmaru i južnom Tajlandu, te između islamista i katolika na Filipinima.
        Drugi faktor – klan – manifestuje se u rastućim etničkim tenzijama u Evropi, Turskoj, Indiji i drugde, vođenih silama poput migracija i konkurencije za posao. U Africi, veštačke granice koje su iscrtale kolonijalne sile postaju neodržive, jer različita plemena i etničke grupe pokušavaju stvoriti svoje teritorijalne prostore. A sukob u Ukrajini mobilizuje dugo tinjajuću frustraciju koju osećaju etnički Rusi koji su ostali iza raspada Sovjetskog Saveza.
          Treći potencijalni izvor sukoba sastoji se od fundamentalnih kulturnih razlika koje stvaraju jedinstvene istorije društava i institucionalni aranžmani. Uprkos tome što čine samo jednu osminu svetske populacije, Sjedinjene Države i Evropa dugo su uživale ekonomsku dominaciju – čineći polovinu globalnog BDP-a – i nesrazmeran međunarodni uticaj. Ali, kako se nove ekonomske sile rastu, sve će više izazivati Zapad, i to ne samo zbog tržišnog udela i resursa; oni će nastojati da globalnom poretku unesu svoja kulturna razumevanja i referentne okvire.
       Naravno, bit će važna i konkurencija za resurse, posebno kada se ispolje posljedice četvrtog faktora – klimatskih promena. Mnoge zemlje i regioni su već pod velikim nestašicom vode, koji će se samo intenzivirati kako klimatske promene budu uzrokovale prirodne katastrofe i ekstremne vremenske prilike poput suše koje postaju sve češće. Isto tako, kako se šume i morski resursi iscrpljuju, konkurencija za hranu bi mogla dovesti do sukoba.
       Ova vrsta sukoba direktno je u suprotnosti sa obećanjima globalizacije – naime, da bi pristup stranoj hrani i energiji omogućio zemljama da se koncentrišu na svoje komparativne prednosti. Ako novi sukobi i konkurentski pritisci dovedu do, recimo, ekonomskih sankcija ili opstrukcije ključnih trgovinskih ruta, rezultirajuća balkanizacija globalne trgovine značajno bi umanjila prednosti globalizacije.
      Štaviše, društveni nemiri koji često prate ekonomske sukobe mogli bi uzrokovati fragmentaciju zemalja na manje jedinice koje se bore jedna protiv druge oko vrednosti ili resursa. U određenoj meri, to se već događa, s tim da se Irak i Sirija ciepaju na sektaške ili plemenske jedinice.
      Poslednji ključni rizik sa kojim se svet suočava odnosi se na valutu. Od globalne ekonomske krize, ekspanzivne monetarne politike koje su vodile centralne banke napredne ekonomije izazvale su velike, nestabilne tokove kapitala preko granica zemalja u razvoju, stvarajući značajnu nestabilnost za ove zemlje i podstičući optužbe za "valutni rat".
        Eksteritorijalno korištenje regulatornih i poreskih ovlasti – posebno od strane SAD-a, koje imaju dodatnu prednost izdavanja najveće svetske rezervne valute – učvršćuje stav da se valute mogu koristiti kao oružje. Na primer, SAD su efektivno iskoristile globalno bankarstvo zahtevajući od svih stranih banaka koje tamo posluju da postanu podružnice i zahtevajući od međunarodnih banaka sa klirinškim računima u američkim dolarima da se u potpunosti pridržavaju porezne, regulatorne, pa čak i, u određenoj meri, vanjske politike SAD ( na primer, uzdržavanje od trgovine sa američkim neprijateljima).
       Ogromne novčane kazne koje su američki regulatori nametnuli zbog kršenja pravila – pre svega, nedavna nagodba od 8,9 milijardi dolara od strane BNP Paribasa – već navode evropske banke da preispitaju svoje troškove usklađenosti i profitabilnost poslovanja u SAD-u. U međuvremenu, američki sudovi primorali su Argentinu na još jednu nacionalnu bankrot.
       Ali možda najsnažnija poruka se šalje putem ciljanih sankcija ruskoj naftnoj, finansijskoj, odbrambenoj i tehnološkoj industriji, kao i ruskim zvaničnicima. Ovim pristupom, SAD i njihovi saveznici šalju jasnu poruku svima koji se možda ne slažu sa politikom SAD: izbegavajte korištenje bankovnih računa u dolarima i dolarima. Neke finansijske aktivnosti već su oterane u senu, što se ogleda u korištenju Bitcoina i drugih valuta koje su izvan dosega američkih regulatora.
Nedavni primer nezadovoljnih koji traže alternativu američkom rukovodstvu je uspostavljanje Nove razvojne banke i aranžmana kontingentnih rezervi od strane BRICS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika). Problem za SAD je što su, u ovom slučaju, nezadovoljni pet najvećih svetskih ekonomija u razvoju, koje raspolažu kombinovanim resursima koji prevazilaze resurse institucija Bretton Wooda. Malo je verovatno da će bankovne transakcije BRICS-a biti denominovane u američkim dolarima. 

_________________
 Autor: Andrew Sheng, uvaženi saradnik Fung Global Institutea i član Savjetodavnog vijeća UNEP-a za održive financije, bivši je predsjednik Komisije za vrijednosne papire i fjučerse Hong Konga, a trenutno je pomoćni profesor na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu. izvor           Rang i pregled ključnih brojki u tri najjače vojske - GFP 2022 


Rang zemalja ukupni : vidi 

 Vojnu moć je teško izmeriti, a ipak je to jedna od oblasti državne moći u kojoj su merenja najzastupljenija i najtraženija.
     Naime vojna sposobnost se sastoji ne samo od zamršene mreže čvrste moći, već i od mekših elemenata kao što su savezi, spremnost i sposobnost delovanja – kao i tehnološki razvoj. 
     Ključni svetski vojni igrači takođe imaju tendenciju da budu članovi jednog od najekskluzivnijih globalnih klubova: nuklearno naoružanih država. Od 2021. godine devet država ima nuklearno oružje (Izrael vodi politiku namerne dvosmislenosti o svojim nuklearnim sposobnostima).Više od 90 posto od otprilike 13.080 nuklearnih bojevih glava širom svieta pripada SAD ili Rusiji. 
     Neke zapadne države strahuju da bi nove tehnologije mogle osnažiti nove aktere, uključujući manje države ili čak nedržavne aktere, da nanesu značajne troškove uspostavljenim moćima. I, iako bi kinetički vojni sukobi mogli ponovo postati češći, neposrednija zabrinutost su hibridne operacije kao što su sajber napadi, naoružavanje migranata i kampanje dezinformacija – svi izazovi protiv kojih su tenkovi, avioni ili nuklearno oružje uglavnom beskorisni. Stoga će u dvadeset prvom veku vojna snaga biti određena ne samo čvrstoćom, već i sposobnošću države da razvija i koristi nove tehnologije, brzo reaguje na izazove i gradi otpornost na njih. Nekoliko država, poput Turske i Kine, u poslednjih nekoliko godina uložilo je značajna sredstva u stvaranje domaće industrije dronova. 

      I bez rang liste,  koje se izbacuju svake godine, zna se koje su tri najjače vojske. američka, ruska i kineska. Iz javno obelodanjenih podataka moguće je imati precizan uvid u sve komponente koje određuju rang poziciju u svetu. 

                       

Nažalost čovečanstvo je permanentno u ratovima ( svi su izgledi da će tako i ostati)  a izdatci za vojske sveta zapanjujuće. Sa ukupnim izdvajanjem za vojne potrebe moglo bi se potpuno iskoreniti ekstremno siromaštvo u svetu. Zašto se to ne čini pitanje je za sebe. 
      
 Ajzenhauer 

 Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. 

 „Svako oružje koje je napravljeno, svaki mornarički brod koji je porinut, svaka ispaljena raketa je na kraju krađa od gladnih, onih kojima je hladno i nisu obučeni." 

                                

        U 2020. širom sveta je potrošeno ništa manje od 1.960 milijardi dolara. To su podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI). 
     To je ogroman iznos i svake godine se povećava. Prema najnovijim podacima Svetske banke  689 miliona ljudi živi u ekstremnim uslovima  siromaštva. Oni preživljavaju sa manje od 1,90 dolara na dan. Najnovije tenzije oko Ukrajine školski su primer ratnohuškačkih snaga sveta koji bi zbog uskih interesa uskog kruga gurnuli pola sveta u ratni pakao. 

foto: izvor

       Poslednji završeni rat je onaj u Avganistanu. Najbogatija zemlja sveta napala je najsiromašniju.Za 20 godina SAD su potrošile ne manje od 2.000 milijardi dolara (  Univerzitetu Braun.)  Rezultat: zemlja uništena, četvrt miliona mrtvih, režim gori nego pre intervencije. Cena rata je ekvivalentna prihodu celokupne privrede Aganistana tokom 100 godina. Poređenja radi, od tog novca svih 38,93 miliona stanovnika zemlje su mogli dobiti dobiti 51.000 dolara u 2020 godini.

                                            TRGOVINA ORUŽJEM 

foto: izvor


                            EVROPSKA TRGOVINA I KOMISIJA  

     Smatra se da na snagu vojske jedne zemlje najviše utiču budžet vojske, broj borbenih aviona, nuklearna sposobnost i vešti piloti ( u savremenim ratovima piloti imaju poseban status zbog značaja vazdušnih napada ). Uspešnost neke vojske, bolje rečeno pojedinih vojnih akcija, ne zavisi samo od ključnih faktora koji se uzimaju u obzir kod analiza ove vrste već od situacija na terenu. Poneke loše rangirane vojne snaga određenih država imaju u svojoj istoriji zabeleže izvanredne rezultate. Uzmimo za primer Izrael, koji je ove godine na poziciji 18. sa manjim
 budžetom od tri prve vojne sile i sa manjom vazdušnom flotom. Ipak je ova vojska zabeležila nekoliko vrhunskh, skoro nenadmašnih vojnih akcija: napad na nuklearni reaktor Irak; uništenje celokupnog vazduhoplovstva Egipta i Sirije za nekoliko dana 1967. itd. 
      Vazduhoplovstvo je za Izrael skoro svetinja. Malo je vazduhoplovnih snaga u svetu koje ima toliko ratnog iskustva kao Izrael. 

          Portal Global Firepower (GFP) objavio je novu listu najmoćnijih vojski. Konačna rang lista koristi više od 50 pojedinačnih faktora za određivanje ocene na takozvanom Pover Indeksu ('PvrIndk') moći određene nacije koji sadrži kategorije –  SNAGE: ljudska , vazdušna , kopnena, pomorska ; OSTALO: prirodni resursi, logistika,  finansije, geografija;  ( Kategorije po zemljama - vidi )
Nuklearne sposobnosti nacija nisu razmatrane.
Što je niži skor na Indeksu moći to je veća teoretska borbena sposobnost nacije – u obzir se uzimaju konvencionalna sredstva, nuklearne sposobnosti nacija nisu razmatrane.

Tri najjače vojne sile su Amerika, Rusija i Kina. Za njima slede:

4. Indija, 
5. Japan, 
6. Južna Koreja
7. Francuska
8. Velika Britanija
9. Pakistan
10. Brazil 
11.Italija
12. Egipat
13.Turska 
14. Iran 
15. Indonezija 
16. Nemačka
17. Austrija
18. Izrael 
19.Španija
20. Saudijska Arabija     1.  Na vrhu liste 140 analiziranih zemalja su Sjedinjene Američke Države, ispred Rusije i Kine. One imaju PvrIndk rezultat od 0,0453 (ocena od 0,0000 se smatra „savršenom“). 
SAD ima približno 1,4 miliona aktivnih vojnika, više od 2.700 borbenih aviona, 910 borbenih helikoptera, više od 6.600 tenkova, 11 nosača aviona, 92 razarača i 68 podmornica. 

Uz to Amerikanci takođe imaju ubedljivo najveći vojni budžet na svetu – 770 milijardi američkih dolara. Uprkos velikim budžetskim rezovima, Sjedinjene Države troše najviše novca na odbranu.

     Najveća američka konvencionalna vojna prednost je njena flota od 11 nosača aviona. 


SAD takođe imaju daleko najviše aviona od bilo koje zemlje, najnoviju tehnologiju, veliku i dobro obučenu ljudsku vojsku – da ne spominjemo najveći nuklearni arsenal na svetu.   
2. Ruski PvrIndk rezultat je 0,0501.  Oružane snage Rusije su neprikosnoveno druga najjača vojna sila na svetu. Rusija ima najveću flotu tenkova na svetu sa 12.420 tenkova , drugu po veličini flotu aviona iza SAD i treću po veličini podmorničku flotu iza SAD i Kine. 
 Vojna potrošnja Kremlja porasla je za skoro trećinu od 2008. i očekuje se da će porasti za 44% u naredne tri godine. ( 154 milijarde  američkih dolara )  Rusija je takođe pokazala svoju sposobnost da deluje u inostranstvu raspoređivanjem vojnika u Siriji. 
     Valja naglasiti da se u samom izveštaju ne navodi stanje i tehnološka sofisticiranost tih tenkova. National Interest je ranije pisao da je Rusija nadogradila veliki broj svojih starih T-72 modela, ali da je upitno kako bi se oni nosili sa američkim Abrams tenkovima poslednje generacije. Rusija ima jedan nosač aviona, 15 razarača i 70 podmornica. 


3.  Kineska vojska je brzo rasla i po veličini i po kapacitetu poslednjih decenija. U vazdušnim snagama ima više od 1.500 borbenih aviona, poseduje 5.250 tenkova, najveću flotu tenkova iza Rusije, dva nosača aviona, 41 razarača i 79 podmornica, drugu po veličini podmorničku flotu iza SAD. Što se tiče  ljudstva,  sa dva miliona aktivnih vojnika to je najveća armija na svetu. 
    Kina je takođe brzo napredovala u svom programu vojne modernizacije i sada razvija niz potencijalno prodornih vojnih tehnologija, uključujući balističke rakete i avione pete generacije.

 VOJNI PERSONAL AMERIČKO VOJNO PRISUSTVO U EVROPI 

     Na vrhuncu kasnih 1950-ih, američko prisustvo u Evropi sastojalo se od oko 430.000 vojnika, stacioniranih u mestima poput Zapadne Nemačke i Velike Britanije.
       Nakon završetka Hladnog rata, NATO je nastojao da redefiniše svoju misiju od one koja je zaustavljala rusku agresiju na evropsku stabilnost. Do ove promene misije došlo je proširenjem članstva u NATO-u na zemlje srednje i istočne Evrope, poput Mađarske i Poljske, te baltičkih država Estonije, Latvije i Litvanije. Sa članstvom u NATO-u došlo je do novih raspoređivanja pripadnika američkih službi u ove zemlje.
       NATO je takođe nastojao da proširi svoje odnose sa državama nečlanicama širom istočne i centralne Evrope kroz Akcioni plan za članstvo, koji pruža savete i pomoć zemljama koje žele da se pridruže NATO-u.
      Ovo potiskivanje ka istoku došlo je uz prigovore Rusije 1990-ih, koja je dugo bila zabrinuta za sigurnost svojih zapadnih granica sa Evropom. Zabrinutost Rusije ogledala se u zahtevu predsednika Vladimira Putina da se snage NATO-a povuku iz razmeštanja u bivšim sovjetskim državama.
       Godine 1989. Sjedinjene Države su imale 

- 248.621 stalnih vojnika stacioniranih u Zapadnoj Nemačkoj, 
- 27.639 u Ujedinjenom Kraljevstvu, 
- 15.706 u Italiji i 
- 3.382 u Grčkoj. 

Do septembra 2021. broj američkih vojnika pao je na 
- 35.457 u Nemačkoj, 
- 9.563 u Ujedinjenom Kraljevstvu, 
- 12.434 u Italiji i 
- 429 u Grčkoj.
       Nakon poslednje specijalne operacije u Ukrajini Amerika ima nameru da pošalje u Istočnu Evropu do 8.500 vojnika.( izvor)

Нема коментара:

Постави коментар