среда, 23. септембар 2015.

Vrli, novi svet
Dr.RICHARD DAY bio je jedan od vodećih profesora medicine u SAD na “Mount Sinai School of Medicine” u New Yorku. 1969. godine u prostorijama te ugledne visoke škole, Day je održao predavanje kolegama, koje nije bilo namenjeno za široku javnost, već samo za svoje kolege- krug naučnika, koji su bili prisutni na njemu.Jedan od tih Dayovih kolega, koji je tada bio prisutan, Dr. Lawrence Dunegan pažljivo je slušao to predavanje. Dvadesetak godina kasnije Duneganu je upalo u oči da se obistinilo puno toga što je Day tada najavio. Stoga je on snimio svoja sećanja. Ta Duneganova snimka sa vrpce danas kruži internetom, pod naslovom »« (Novi svetski poredak i barbari).

Dr. Richard L. Day je bio specijalist na polju pedijatrije i dečijih bolesti i reproduktivne medicine i čovek blizak američkoj i svetskoj eliti. Od 1965. do 1968. bio je medicinski direktor zloglasne eugeničke organizacije “Planirano roditeljstvo”, odnosno “Savez planiranog roditeljstva Amerike” (PPFA), koja se se nakon svog osnivanja 1920., najpre zvala “Američka liga za kontrolu rađanja” i koju od početka svog postojanja finaciraju Rockefeller i Fondacija Ford, a danas i mnoge druge fondacije kao ona Billa Gatesa. Kasnije je Day radio kao docent na medicinskoj školi “Mount Sinai School of Medicine in Manhattan”.
20. 3. 1969. on je održao predavanje pred članovima “Pedijatrijskog društva Pittsburgh”. Ono što je on tada govorio, nije smelo izići na javnost, zato je prisutnima zabranjeno snimanje i beleške. Bilo je zabranjeno čak i nošenje penkala, olovaka i beležnica. Ipak, nakon skoro dve decenije, sve je izašlo na javnost zahvaljujući Lawrence Duneganu, koji je prisustvovao tom predavanju. Lawrence Duneganu je shvatio da se obistinilo gotovo sve o čemu je govorio Rockefellerov prijatelj Dr. Day.

Ljudi neće imati ni korena ni oslonca


1988.godine Lawrence Duneganu je posetio američku organizaciju protiv pobačaja “Coalition of Life”. Tom prilikom je prvi put ispričao šta je čuo na predavanju Dr. Day-a pre dvadesetak godina. Duneganovo prisećanje je snimljeno na mangetofonsku vrpcu, a sam sadržaj bio je šokantan. Dr. Day je 1969. godine predskazao događanja dvadesetak godina unapred. Prema Duneganu sam dr. Day je izjavio da mu je namera " izvestiti o promenama koje čovečanstvo očekuje otprilike za 30Od samog početka dr. Day je bio jasan I konkretan.

”Neki od vas misliće da govorim o komunizmu, ali ono čemu ja govorim je daleko više od komunizma!” Reč je, objasnio je on, o društvu u kom ljudi više neće imati tradicionalnih korena i oslonca zbog čega će pasivno prihvatati promene

Duneganu je posebno ostala u sećanju primedba dr. Daya da su "ljudi previše lakoverni i ne postavljaju pitanja.”Ponekad je umesto “previše lakoverni” Daya upotrebljavao izraz "previše glupi".

Dr. Day je isticao dve vrste namera: lažnu i stvarnu. "Iza svih budućih postupaka kriće se dve namere. Jedna je lažna, ona koja će se javno prezentovati ljudima u prihvatljivom obliku; druga će biti ona stvarna, koja će imati za cilj stvaranje novog sistema”.


>Neobuzdani seks i njegovo odvajanje od razmnožavanja

Ideja kontrole nad stanovništvom, bila je glavna pod-tema predavanja dr. Daya – priseća se Dunegan. Ali ne samo “kontrole rađanja” (birth control), već potpune kontrole stanovništva. Najveću brigu vodećoj eliti, kako je istako dr. Day tada, zadaje ljudska seksualnost i nagon za razmnožavanjem. Kako nije realistično pokušati silom potisnuti ljudsku seksualnost i potrebu za razmnožavanjem, zato treba zagovarati neobuzdanu seksualnost, ali na taj način, “da ljudi više ne rađaju decu”. Dakle poticanjem “seksa za zabavu”, “bez mogućnosti rađanja dece”, potpuno neobavezujuće, bez “stege braka”, kao jednu vrstu sporta. Seks i mogućnost razmnožavanja treba odvojiti jedno od drugoga: “Poticaćemo seks bez mogućnosti razmnožavanja I, shodno tome, razvoj tehnologije, koja će omogućiti seks bez mogućnosti razmnožavanja. Za to će se otvoriti posebne laboratorije. Day je naveo da su već tada bili u toku naučni i medicinski eksperimenti, koji su istraživali mogućnost stvaranaja dece u laboratorijama. Danas je to stvarnost.

U seks “bez mogućnosti rađanja dece”, spada naravno i homoseksualnost.

“Ljudima će se dozvoliti homoseksualnost i ona će se zagovarati i propagirati. Oni (homoseksualci) se više neće morati skrivati” – priseća se Dunegan reči dr. Day-a."Kontracepcija će se snažno poticati i ona će podsvesno toliko biti povezana sa seksom, da će ljudi automatski misliti na kontracepciju i sprečavanje mogućnosti začeća, već kada pomisle na seks, ili kad se pripremaju za seks” To će postati automatski, kao ono kada se svako veže na sedištu, pre nego što počne voziti auto. Kontracepcija će biti pristupačna u celom svetu, sredstva za kontracepciju će se otvorenije nabavljati, izložiti u prodavaonicama – kao cigarete i žvakaće gume (tako su danas posvuda izloženi kondomi u drogerijama i posebnim automatima u barovima, diskotekama, itd.)
najavio je dr. Day.

“Seksualni odgoj biće iskorišten da se deca upoznaju sa seksom ( povezanim sa kontracepcijom), pre nego što ona doista mogu postati seksualno aktivna.” Podsetimo, ovi navodi potiču iz godine 1969. U proces sterilizacije čovečanstva spada naravno i uništenje porodice.

“Veličinu i širenje porodice treba ograničiti” – rekao je tada dr. Day. “Učiniće se da razvodi braka budu jednostavnji i da se ljudi češće razvode. Većina ljudi koji će ići u brak, ženiti/udavatće se više nego jednom. Puno ljudi neće se uopšte ženiti i udavati. Neoženjeni/neudati sastajaće se u hotelima ili će čak živeti zajedno (bez braka). To će postati svakodnevnica-i niko neće postavljati pitanja o tome. Sve će to većinom biti prihvaćeno i neće biti razlike između onih koji žive u divljem braku i onih koji žive u braku. Sve više žena će raditi izvan kuće. Sve više muškaraca bit će premešteni u druge gradove i više muškaraca ići će na službena putovanja. Zato će biti sve teže za porodice da žive zajedno. To će brak učiniti nestabilnijim i uzrokovati to da će ljudi manje želeti decu. Postojeće porodice postajaće sve manje i usamljenije. Putovanja će postati jednostavnija i jeftinija, za neko vreme, tako da će ljudi koji putuju imati osećaj, da se u svako doba mogu vratiti svojim porodicama…da se uopšte ne osećaju odvojeni od svojih porodica. Ali jedan od glavnih učinaka pojednostavljenog razvoda braka kombiniran sa zahtevom za putovanjima i premeštanju porodice iz jednog grada u drugi, biti će destabilizacija porodice.
To je danas stvarnost.

Day je nagovestio i pojavu novih bolesti."Biće teško ustanoviti dijagnozu tih bolesti, i one se neće moći lečiti dugo vremena.


Porast stanovništva treba kontrolisati ne samo na početku, već i na kraju života. Kako je ispričao Dunegen “jedan od glavnih ciljeva Novog svetskog poretka, je što je više moguće smanjenje svetskog stanovništva da bi se sprečila prenaseljenost. jedan od načina će biti odstranjivanje ljudi koji “žive previše dugo”, ali i sprečavanje sredstava za lečenje. Svako ima pravi živeti “samo jedno određeno vreme”- rekao je Day na tom predavanja 1969.godine.
“Stare osobe nisu više korisne. One su samo opterećenje. Svako treba biti spreman da prihvati svoju smrt….Za mlade je opterećenje da moraju uzdržavati stare!”- rekao je Day. “Mladi bi se trebali odlučiti za to da “pomognu majci i ocu na ovaj način, pod uslovom da se sve to odvija humano i sa dostojanstvom. Mogli bi napraviti oproštajnu feštu za majku i oca, i zahvaliti im se na svemu što su učlnili. I onda kada je fešta završena, oni (majka i otac) trebaju popiti tablete od kojih će umreti.”

Uz program eutanazije, kao je rekao dr. Day, radiće se i na sprečavanju sredstava za lečenje raka.Kako tvrdi Dunegan, dr. Day je tada izjavio da je rak “jedna dobra stvar”, jer tako milioni ljudi svake godine “pocrkaju”. “Mi smo u stanju već sada lečiti svaki oblik raka. Informacije o tome nalaze se u Rockefellerovom Institutu. Ali pomislite na to, ako ljudi ne budu više umirali od raka, onda ćemo brzo postati prenaseljeni. Od raka se isto tako može dobro umreti, kao i od nečega drugog…Napori na području borbe protiv raka usredotočiće se više na ublažvanje bolesti, nego na njeno lečenje. Postoji mogućnost da metode za lečenje raka, koje su sakrivene i pohranjene u Rockefellerovom Institutu, ipak izađu na svetlo dana, od strane nekih nezavisnih naučnika. Do tog trenutka, bolje je pustiti da što više ljudi umre, da bi se problem prenaseljenja Zemlje usporio.David Rockefeller, šef skupine Bilderberg i jedan od glavnih sponzora fanatičnih eugeničara iz PPFA, napunio je 100 godina. Muž engleske kraljice Eliazabete, princip Phillip, fanatični eugeničar kao i cela engleska kraljevska kuća, ima 94 godine i poznat je po onoj izjavi u kojoj je rekao: "Kada bih mogao biti ponovo rođen, rado bih se rodio u obliku jednog smrtnonosog virusa, pa da tako pomognem u rešavanju problema prenaseljenosti zemaljske kugle.”

Zadnje generacije bele populacije koje su imale puno dece bile su one generacije čija su deca rođena u šezdestim godinama. Nakon toga, postepeno počinje opadati natalitet na Zapadu, i u celoj Evropi, da bi to kasnije postalo sve drastičnije i drastičnije i sve manje i manje se rađa dece. Danas je natalitet na najnižem nivou. To je jedan od dokaza kako je elita, 46 godina nakon govora dr. Daya, uspela u svojim nakanama na Zapadu i u Evropi ljudima izbiti iz glave rađanje dece. Sada se ista metoda primenjuje i na drugim kontinentima, u siromašnim državama trećega sveta i to svim mogućim sredstvima:širenjem zapadne seksualne revolucije, podsticanjem što više seksa “bez mogućnosti rađanja dece” i sa tim u vezi podsticanjem kontracepcije, nametanjem seksualnog odgoja,legalizacijom homoseksualnosti, zagovaranjem pobačaja, sterilizacije, cepljenja…itd.Eutanzija je legalizovana već u više zapadnih država. U nekima,kao u Holandiji i Švajcarskoj, već postoje i privatne firme koje vrše “humano ubijanje”, odnosno eutanaziju.
GETO.ba

Нема коментара:

Постави коментар