среда, 29. децембар 2010.

Ritam života                 NOĆNI SNIMAK ZEMLJE

      Snimak započinje iznad Pacifika i nastavlja se preko jeverne i Južne Amerike do Antarktika. Na snimku se vide Vancouver, Victoria, Seattle, Portland, San Fransisco, Los Angeles. Phoenix, gradovi u Teksasu, Novi Meksiko, Meksiko i Meksiko City, Meksički zaliv, poluotok Yucatan, Gvatemala, Panama, Kolumbija, Ekvador, Peru, Čile i Amazon.Tanka žuta linija oko ruba zemlje je jonosfera

Hronometar

Astro-rubrika je jedna od najčitanijih svugde u svetu što rečito govori o broju onih koji veruju da kosmos utiče na čoveka. U novije vreme ovu tezu podupiru sezonska i medicinska biologija. Svaka od sezona podrazumeva ulazak u period novog biološkog časovnika koji uzrokuje sezonske promene organizama.

                                                                 
Bioritam

Da se organizam menja u određenim ciklusima znamo preko bioritma. Bioritmički ciklusi pokazuju da ljudski organizam prolazi kroz različite cikličke faze. Obično se spominju četiri : psihička (23 dana), fizička (28 dana), intelektualna (33 dana) i intuitivna (38 dana).
Prva polovina svakog ciklusa ima pozitivan predznak, a druga negativni, pri čemu su 'kritični' dani oni u kojima pojedini ciklus (ili više ciklusa istovremeno) menja predznak ili prolazi kroz pozitivni ili negativni maksimum. Uvidom u šemu ciklusa možemo planirati aktivnosti u predstojećem periodu i izbegavanjem 'kritičnih' dana preduprediti nepovoljne situacije.
( preuzmi  bioritam kalkulator za blog )

        Reakcije ljudi na klimatske promene nemaju karakteristike obolenja. Reč je o sezonski učestalim zdravstvenim problemima poput glavobolje, umora, razdražljivosti. Stoga uz astrološka predviđanja mediji sve više donose i bio-meteorološke izveštaje kojima upućuju metoeoropatemoguće posledice vremenskih promena.
     Reakcije biljnog i životinjskog sveta su različite.Većina je prisiljena da se adaptira. Milijarde životinja reaguju nagonski, migracijama.

                

       Flamingo, Yucatan Peninsula, Photograph by Robert B. Haas

          Položaj planeta ima upliv na biološki sat živih bića - Da bi poverovao astrologiji čovek mora razumeti osnovni koncept uzajamnog delovanja između svih živih bića
       Mnogi skeptici se uzbude čim se pomene reč „Astrologija“. Predstava da osobenost nekog čoveka može biti određena pozicijom Sunca, Meseca i planetama u trenutku rođenja, deluje kao opsena „naučnoj zajednici“ koja odbacuje svaku holističku povezanost između pojedinca i Kosmosa. Prema prihvaćenom gledištu vaspitanje i geni određuju razvoj ličnosti a položaj Zemlje u času rođenja ne igra nikakvu ulogu u tome.Istovremeno zvanična nauka odbacuje svaku predstavu da pozicija Meseca stoji u bilo kakvoj vezi sa životom na zemlji.
      Odbacuju se vekovna iskustva zemljoradnika da žetva i sadnja u harmoniji sa Mesecom vodi do većeg prinosa. Čak i razmnožavanje ljudi je pod uticajem Meseca s obzirom na povezanost mesečevog i menstrualnog ciklusa od 28 dana.Položen naučni princip astrologije

     Novi rezultati istraživanja sa univerziteta Vanderbilt, koji su objavljeni u stručnomlistu NatureNeuroscience  http://dpblab.fiu.edu/courses/psy5058_cacetal2000.pdfupućuju na to da pozicija planeta u vreme rođenja ima upliv na ličnost. U okviru ovih ispitivanja pokazalo se da mesec rođenja ne samo da ima uticaj već istovremeno uzrokuje merljive funkcionalne izmene na mozgu. Zimi rođeni miševi pokazuju „postojano usporavanje“ dnevnih aktivnosti. Sem toga deluju osetljivije na simptome koji bi se označili kao „sezonske -afektivne smetnje“ ili zbog njihovog ponašanja u jesenjim i zimskim mesecima „zimska depresija.“
       Istraživanje su sproveli biolozi prof. D. McMahon, dr.C.Cialeglio, dr.K.Gamble sa dva studenta, a da pri tome niko od njih nije verovao u astrologiju već, suprotno, svi su verovali jedino nauci. Stoga su njihova otkrića i izražena jednim strogo naučnim jezikom iako u suštini podupiru astrološke principe.
      „Iznenadila nas je činjenica da ponašanje životinja i neuralni ciklus,u osnovi ima upliv na biološki sat njihovog mozga.“ objašnjava Cialeglio. Upravo godišnje doba doba rođenja može voditi do fizioloških promena mozga koje celi život deluju na ponašanje.I ova ideja deluje apsurdno mnogim ljudima sa naučnim obrazovanjem, dok je sami ne otkriju, a onda postaje izuzetno naučna, umesto da je zovu astroligija označili su je kao „sezonska biologija“.Kako je podcenjena istinska nauka


    Bez obzira na sve astrologija poseduje solidnu naučnu osnovu. Odnosi koji vladaju između Zemlje, Meseca i Sunca na prirodan način menjaju svetlosne odnose, temperaturu, zemljinu težu i druge datosti koje deluju na žive organizme.

     Da bi poverovao astrologiji čovek mora razumeti osnovni koncept uzajamnog delovanja između svih živih bića. Deluje li Sunce ili Mesec na zemaljski život? Naravno. Život kakvim ga znamo bez delovanja sile teže Meseca ne bi postojao. Između ostalog zavisno od meseca je položaj ose rotacije relativno konstantan i time osigurana  stabilna godišnja doba. Kad to ne bi bio slučaj došlo bi do ekstremnih izmena temperature, što bi uslove za nastanak života znatno otežalo.(Tako gledajući Mesec je jedan od najbitnijih faktora stabilnosti na Zemlji).

     Ove uzajamnosti ni u kom slučaju ne znače da će nam današnji položaj Saturna pomoći da dobijemo na lotou ili će doprineti našem ljubavnom životu. Tako zvuče obećanja pseudo-astrologije koja nema veze sa istinskom astrologijom.
Pseudo-astrologija i istinska astrologija


I astronomija ima takođe svoju pseudonaučnu podvrstu. Modeli Sunčevog sistema koje možemo videti su naučno neprecizna verzija stvarnosti koja je usađena u glave dece i učitelja.Teško da neko može sebi predstaviti istinsku veličinu našeg Sunčevog sistema ili naše Galaksije ili prostora između njih. Ti detinjasti modeli Sunca velikog kao košarkaška lopta i Zemlje kao klikera grade astronomsku verziju „trik-horoskopa,“ koji nekom obećava dobitak na lutriji, jer je rođen u jednom ili drugom znaku. Oboje su samo opsene i uvreda za istinsku nauku.
Horoskopska predskazanja u nedeljnim izdanjima su jako pojednostavljene, karikirane verzije razumevanja jedne duboke istine – istine da živimo u sveukupnom Univerzumu u kome svaki komadić materije, svaka i najmanja količina energije i svo svesno mišljenje na suptilan način utiču na ostatak Univerzuma. Ne postoji ništa kao individua što bi bilo odvojeno od Kosmosa, svi smo deo Kosmosa i egzistiramo kao fizički izraz energije, koja je organizovana kao živo biće, dok god smo živi.
„Sačinjeni smo od zvezdane prašine“ s pravom kaže Carl Sagan. Mi nismo samo od zvezdane prašine napravljeni već smo njome i uplivisani. Moderna nauka započeće onda, kada ta duboka istina koju su astrolozi od početka čovečanstva shvatali, bude i priznata.


Prevod i obrada teksta:
Branka Mraz
Нема коментара:

Постави коментар