четвртак, 7. април 2022.

Trka u naoružanju pre 1914, Politika naoružanja ( I deo )

 Autor -Eric Brose 

       Novo oružje proizvedeno tokom industrijske revolucije kasnih 1800-ih povećalo je postojeće tenzije među evropskim nacijama dok su zemlje težile da tehnološki nadmaše svoje neprijatelje. Ova utrka u naoružanju ubrzala se u deceniji pre 1914. godine kada se Trojni savez Nemačke, Austro-Ugarske i Italije sukobio s Trojnom Antantom Francuske, Rusije i Britanije. Strahovi Nemačke od povećanja ruskog naoružanja i britanski strahovi od jačanja nemačke mornarice uvelike su doprineli izbijanju i širenju Prvog svetskog rata 1914.

I DEO 

1 Uvod 
 2 Tehnološke promene i novo oružje u kontekstu evropskog “militarizma” [6] 2.1 Ratoborne tendencije Evrope 
2.2 Tehnološke promene i novo oružje 
3 Vojna snaga na kopnu i moru, 1903–1904 
3.1 Savezi i neutralni 
3.2 Širi fokus: evropska vojna ravnoteža 1903-1904? 


 Uvod

    Početkom 1914., britanski prvi lord Admiraliteta Winston Churchill (1874–1965) primetio je da se “svet naoružava kao što se nikada pre nije naoružavao”. Ministar vanjskih poslova Sir Edward Gray (1862–1933) se složio, žaleći da „preterani izdaci za naoružanje, koji se u velikoj meri izvode, moraju dovesti do katastrofe“, i dodajući da vidi „veoma malo toga šta treba učiniti“ [1] kako bi se sprečila predstojeća kataklizma. Nakon Prvog svetskog rata i njegovih skoro 40 miliona žrtava, među antiratnim aktivistima ojačala su uverenja da je trka u naoružanju izazvala najgori rat u istoriji, te da je smanjenje naoružanja ostalo najbolji garant mira. Liga naroda pokušavala je da postigne ovaj cilj od 1926. do 1935., ali na kraju nije uspela.

       Današnji istoričari izbijanje rata 1914. ne objašnjavaju samo kao rezultat međunarodnih tenzija izazvanih trkom u naoružanju. Bezbroj faktora je doprinelo Prvom svetskom ratu: pojmovi etničke/rasne superiornosti i prava — čak i obaveze — da se dominira nad drugima, pomešani kontradiktorno sa strahovima od relativnog propadanja društva; preterana potreba za izražavanjem muškosti kroz rat; duboko ukorenjena i glorifikovana militaristička kultura; i pritisci domaćih protestnih pokreta, koje su militaristi nastojali raspršiti ponovnim kanalisanjem ovih tenzija prema vanjskim neprijateljima. [2] Ovaj članak procenjuje ulogu takmičenja u naoružanju pre 1914. godine, između mnogih drugih faktora, u pomaganju u izvođenju Prvog svetskog rata.

     Primenjene metode su empirijske, komparativne i zasnovane na sintezi rada drugih istoričara. Uopšte, ovaj članak se slaže s temeljnim studijama koje naglašavaju ulogu kopnenog naoružanja Davida Stevensona, Davida G. Herrmanna i Annike Mombauer , [3] koje pronalaze dokaze o uzročnosti usred pogoršane krizne atmosfere pre 1914., kao i radove o pomorstvu naoružanje Arthura J. Mardera, Volkera R. Berghahna, Paula M. Kennedyja, Roberta K. Massiea i Matthewa S. Seligmanna , [4] što ukazuje na indirektnije uzroke vezane za naoružanje. Također se oslanjam, ali manje, na pomorske studije Jona Sumide i Nicholasa Lamberta. [5] Međutim, ovaj članak tvrdi da je anglo-nemačka pomorska trka  odigrala direktnu ulogu u pretvaranju evropskog rata u svetski rat uvlačeći Britaniju u požar i indirektno utičući na Tursku da baci gvozdenu  kocku i krene u rat. Ulazak Britanije i Turske u rat brzo je proširio borbe na druge delove sveta.


     Nadalje, ovaj članak tvrdi da je trka u naoružanju pre 1914. bila proizvod širih tehnoloških snaga koje su delovale u Evropi od sredine 1800-ih, te da su ovaj val novih tehnologija i oružja koje je proizveo sami proizvod ratno orijentisanog kultura mnogo dublje ugrađena u evropsku istoriju.


Tehnološke promene i novo oružje u kontekstu evropskog "militarizma" [6]↑

Ratoborne tendencije Evrope

      Istoričar Laurence Lafore je svoju klasičnu analizu nastupanja rata 1914. prikladno naslovio: Dugi fitilj . [7] Zaista, osnovni uzroci sukoba bili su duboko ukorenjeni u evropskoj istoriji. Jedan naučnik sa kraja 19. veka identifikovao je samo 230 godina mira tokom tri milenijuma razorenih sukobima koji sežu do antike, što je uključivalo samo dve godine bez rata u 17. veku . Iako je 18. vek bio svedok manjeg krvoprolića, mirni predasi su više ličili na oružane obračune . „Svaki suveren drži u pripravnosti sve vojske koje bi mu bile potrebne da je njegov narod u opasnosti od istrebljenja“, pisao je poštovani Charles-Louis Montesquieu (1689–1755) . [8]
      Etnička raznolikost kontinenta i vekovne borbe među zavađenim narodima iznedrile su posebnu etničku hijerarhiju do sredine do kraja 1800-ih. Na dnu su ležale ogorčene potčinjene grupe poput Iraca, Finaca, Poljaka, Čeha, Slovaka i Hrvata; ranije razvlašćeni narodi poput Rumuna, Bugara, Grka i Srba nedavno su za sebe ponovo uspostavili male države, ali su žudeli da ih prošire. Ostale preživele etničke grupe kao što su Šveđani, Danci, Holanđani i Španci ostali su narodi sa državama, ali su ispali iz borbe za vlast.

     Na vrhu ove hijerarhije bile su velike dominantne nacionalne države, mnoge od njih osvajači drugih naroda: Velika Britanija, Francuska, Italija, Nemačka, Austro-Ugarska, Rusija i Osmansko Carstvo ( vidi kartu ). Neke od ovih većih nacionalnih država bile su veoma moćne, posebno Nemačka, Francuska i Britanija, dok su druge, posebno Osmanska Turska, brinule da li će ih sustići ili ispasti. Bez obzira na njihov status, svi su se oprezno gledali dok su se borili za poziciju i počeli birati strane i formirati saveze , naizgled se pripremajući za obračun.

                                                      Evropa pre 1914.


     Pacifisti poput austrijske plemkinje Berte fon Sutner (1843–1914) plašili su se ovog procesa kvadrature i „ostataka starog varvarstva“ u Evropi. Ona je osudila “bes jednog naroda protiv drugog” [9] koji je pretio modernoj civilizaciji. Najveća briga za Suttner i druge pacifiste, uključujući švedskog proizvođača eksploziva Alfreda Nobela (1833–1896) , bio je tehnološki dinamizam tog vremena zajedno sa zastrašujućim vojnim implikacijama ovih materijalnih promena. Da bi izbegao vojno-tehnološki Armagedon, pacifistički pokret je bezuspešno pokretao ideju zamene arbitražnih postupaka tradicionalnim „konačnim arbitrama“: ratom.

      Jačajući rivalske pacifističke napore, takozvani Drugi internacionalni socijalistički pokret takođe je nastojao da zaustavi točkove rata da pregaze radnike sveta. Ali socijalistički pojam generalnog štrajka – svi radnici svih nacija koji potpuno zaustavljaju svu industrijsku proizvodnju ako zapreti rat – ne bi zabeležio ništa više od uspeha od pacifističkih predloga arbitraže. Iako su oba pokreta otežala širenje armija i povećanje naoružanja, njihova nesposobnost da međusobno sarađuju, kao i nedostatak uticaja u citadelama stvarne moći, značili su da nisu bili u stanju da odagnaju svoju zajedničku noćnu moru: mehanizovano masovno uništenje.

Tehnološke promene i novo oružje

     Tehnologija je evoluirala tako brzo da istoričari ocrtavaju dve industrijske revolucije: prvu od 1750. do 1850. i drugu nakon 1850. Prva transformacija, skoro isključivo britanska stvar, bila je usko povezana s evropskom kulturom jastreba. Pored svojih američkih i karipskih kolonija 1700-ih, Britanija je dodala Kanadu , Floridu, Južnu Afriku i Indiju. Tržišta osvojena ratom, a kolonizacija je povećala britanski izvoz preko pet puta. Ekonomski pritisak da održe korak sa rastućom stranom i domaćom potražnjom naterao je proizvođače da pronađu bolja sredstva za proizvodnju. Rezultat je bio skup izvanrednih novih tehnologija: proizvodnja gvožđa na koks, klipni parni strojevi i sumporna kiselina koja se masovno proizvodi u olovnim bačvama ili komorama.

      U početku, britanska industrijska revolucija samo je indirektno koristila naciji u vojnom smislu, uglavnom kroz rastući nacionalni dohodak kojem je vlada pristupila putem poreza i zajmova korištenih za veći deo postojećeg oružja. Sredinom 1800-ih, međutim, tehnologije iz Prve industrijske revolucije ušle su u vojne operacije: vozovi vučeni parnim lokomotivama za vojni transport, topovi od kovanog i livenog gvožđa, oklopljeni ratni brodovi na parni pogon i povećana proizvodnja baruta (sumporna kiselina je bila ključni sastojak u njegovoj proizvodnji).

     Do tog vremena, druge nacije su bile nestrpljive da ne budu ostavljene u neprijateljskoj atmosferi Evrope, pa su se borile da nabave ove tehnologije. Parne lokomotive prevozile su trupe na manevrima pruske vojske već 1839. godine, na primer, a jedinice vojske kretale su se železnicom u ratu za ujedinjenje Italije (1859–1860), američkom građanskom ratu (1861–1865) i ratovima za ujedinjenje Nemačke. (1864–1871). Nove alatne mašine, poput strugova i glodalica, poboljšale su preciznost oblikovanja metala, otvorile put za proizvodnju brzometnih pušaka s zatvaračem i prvih mitraljeza u Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Francuskoj.

      Očigledna veza između industrijske i vojne snage tokom Prve industrijske revolucije izazvala je nervozu u evropskim prestonicama dok je Druga industrijska revolucija zahvatila Evropu pred početak 20. veka. Čelik zamenjuje gvožđe za mnoge namene; znatno poboljšani alatni strojevi stvorili su još preciznije metalne delove; moćne parne turbine potisnule su sve neefikasnije klipne motore; postala je dostupna više koncentrisana sumporna kiselina; a nafta je počela da dopunjuje ugalj kao izvor energije. Inženjeri i naučnici su takođe stvorili električnu energiju i opremu, bežične telegrafe , telefone i visoke eksplozive na bazi azota.

    Ova otkrića imala su potencijal da revolucionišu umetnost ratovanja stvarajući mašine za ubijanje: puške koje se ponavljaju ispaljuju dvadeset do trideset metaka u minuti; poboljšani mitraljezi koji izbacuju 600 metaka u minuti; brzometna poljska artiljerija bez trzaja ispaljivanje stotina granata na sat; i artiljerijske granate prepune izuzetno snažnih azotnih eksploziva. Snaga pare, čelik, električna energija, napredna optika i novi eksplozivi također su uveli rane prototipove modernog bojnog broda. Kako je Druga industrijska revolucija dobila zamah nakon 1900. godine, donela je automobile, zračne brodove, avione, brodove na parne turbine i podmornice. Ove nove tehnologije, kao i raniji napredak, izazvale su vojne i mornaričke ustanove ili da usvoje oružje i odrede najbolja taktička prilagođavanja, ili da potpuno odbace nove uređaje.

       S obzirom na borbu za vlast između sedam velikih nacija samo u Evropi, odbacivanje novog oružja bi se pokazalo teškim ako bi samo jedna ili dve sile usvojile određeni uređaj. To se dogodilo rano, kada su Francuzi usvojili polu-otpornu artiljeriju, a Rusi i Britanci mitraljeze (vidi Odeljak 8). Ali novo oružje i razvoj događaja nije uticao samo na vodeće evropske sile. Kupovinom novih modela artiljerije, na primer, Srbija se nadala da će zaustaviti turske ili austrijske osvajače na njihovom putu, dok su zaostale velike države poput Rusije i Turske mitraljeze i brzometne topove posmatrale kao potencijalne izjednačavanje. Štaviše, morske mine sa azotnim eksplozivom, posebno u uskim tesnacima i kanalima i duž obala, nudile su nekada strašnim pomorskim nacijama poput Turske gotovo neprohodnu odbranu, ali Nemačka je također planirala izjednačiti izglede protiv pomorskog diva Britanije namamivši neprijatelja preko mina. Podmornica je predstavljala još jedan dobar primer prečice do pobede protiv zemalja s više i većih površinskih plovila; ovo je zapravo bila noćna mora britanske Kraljevske mornarice kada je Francuska preuzela vođstvo u podmornicama izgradnje oko 1900. godine, a nakon 1906. godine kada je Nemačka sledila primer.

     Brze tehnološke promene poremetile su uobičajene rutine u vojnim ustanovama, terajući teške debate o vrednosti vojnih uređaja koje još nisu testirane u ratu, praćene mnogim kontroverznim odlukama o usvajanju oružja koje su, nakon što su donesene, često prevazilazile taktička pitanja. operativno, strateško, pa čak i razmišljanje o nacionalnim politikama. Nedavni istoričari su ovu tehnologiju vođenu procenom i procesom donošenja odluka nazvali Revolucijom u vojnim poslovima (RMA). [10] Ovaj RMA koji je izazivao establišment postao je frenetičniji u deceniji pre 1914. jer su nacije reagovale ne samo na drugi niz tehnoloških izazova, već i nervozno, na reakcije drugih nacija. U svim slučajevima o kojima se govori u ovom članku, tehnologija je bila motor pokrećući sve žešće takmičenje u naoružanju, iako su gorivo ili osnovni uzrok i odrednica ovog međudržavnog trvenja ostali duboko ukorenjeni rivalitet i zabrinutost za nacionalnu sigurnost među ovim državama.


Vojna snaga na kopnu i moru, 1903–1904

Savezi i neutralni↑ 

 Do ranih 1900-ih, proces kvadrature među velikim silama Evrope rezultirao je dva moćna saveza. Prvi je bio Trojni savez Nemačke, Austro-Ugarske i Italije (formiran od 1879. do 1882.). Suočen sa Trojnim paktom bio je Francusko-ruski savez (koji datira iz 1894. godine). Velika Britanija je ostala neutralna, kao i Turska, oslabljena, ali i dalje vredna kao saveznik. Iako nijedan od ovih saveza nije bio uklesan, tabele 1 i 2 pokazuju koliku je snagu vojske i mornarice trebalo da izbije rat 1904. godine sa netaknutim savezima.


Tabela 1: snaga vojske, 1904. ( sa procenama u kurzivu ) [11]


Tabela 2: Pomorska snaga, 1904. ( sa procenama u kurzivu ) [12]

     Ove tabele jasno ukazuju na intenzivnu konkurenciju u naoružanju između sila. Pomorski vođa, britanska Kraljevska mornarica, proučavao je i usvojio niz novog hardvera od prolaska doba jedrenja 1860-ih i konačno dostigao novo stanje  do 1900. godine. Ovaj konkretan RMA bio je jako pokoleban u svojoj završnoj fazi od strane The Influence of Sea Power on History (1890), američkog istoričara Alfreda Thayera Mahana (1840–1914) . Nemačka, Rusija i Francuska sledile su primer Britanije, gradeći jedan za drugim najsavremeniji bojni brod. Sva dvadeset i četiri nemačka bojna broda, na primer, izgrađena su posle 1890. Tri najnovija broda u to vreme - nemački Wittelsbach, francuski Suffren (vidi fotografiju ), i ruski Revitzan ( vidi ilustraciju )—svi su nosili oko 12.000 tona, dostizali su maksimalnu brzinu od osamnaest čvorova pokrećući klipne parne mašine sa trostrukom ekspanzijom na ugalj, imali su sličnu debljinu oklopa i nosili dvadeset primarnih i sekundarnih topova otprilike ekvivalentni kalibar i ukupna težina školjke. Tipično glavno naoružanje bila su četiri topa od 12 inča.


        sa istisninom od 12.750 tona, najveća brzina Suffrena je bila osamnaest čvorova. Nosila je četiri 12-inčna i deset 6,4-inčnih topova i bila je zaštićena oklopnim pojasom od dvanaest inča. Brod je oštećen u Galipoliju 1915. 


      Postojao je i sličan razvoj naoružanja na kopnu početkom 1900-ih. Nakon decenija pokušaja i pogrešaka, sve vojske evropskih velikih sila posedovale su oružje koje je omogućilo prvovalne tehnologije Druge industrijske revolucije koje su u Evropu stigle nakon sredine 1800-ih. Rezultati ovog RMA - takmičenja nešto manje opterećenog za armije u ovom trenutku - videli su da su vojne ustanove pomerale svoje divizije železnicom prema zamršenom rasporedu; raspoređivanje trzajućih čeličnih topova ( vidi fotografiju  ispod 1) koji ispaljuju granate napunjene azotnim eksplozivom; i opremanje pešadijaca poboljšanim poluautomatskim puškama s magacinom ( vidi fotografiju ).        Unapređena verzija usvojena 1896. godine, ovaj top je imao manji trzaj, ali je ipak morao biti ponovo usmeren za svaki hitac napunjen iz zatvarača. Dobra posada mogla je ispaliti osam granata u minuti. Njegova ciev od čelika od nikla mogla je izdržati eksploziju novog nitroglicerinskog eksploziva. 

 Iako je nadmetanje u naoružanju bilo u toku, a pacifisti i socijalisti su se opravdano bojali gomilanja oružja, trka u naoružanju nije nužno pretila ratom između dva saveza oko 1904. Nijedna strana nije zveckala sabljama protiv druge, niti je imala ikakvih „ratnih strahova“. ” koja uključuje dva saveza dogodila se od balkanske i francusko-nemačke krize 1880-ih. Ratni oblaci su se skupljali i nadimali mnogo puta tokom poslednjih decenija, ali su uglavnom nastali zbog kolonijalnih incidenata vezanih za Britaniju i nisu pretili da gurnu evropske saveze u rat. [13]Konačno, iako je pomorska konstrukcija zaista bila frenetična, istoričar David G. Herrmann s pravom opisuje povećanje vojske kao „stabilan mirnodopski razvoj“, s vojnim vođama „svesnijim ograničenja s kojima su se suočavali nego bilo kakvog imperativa za brzo širenje“. [14]

      Štaviše, do ranih 1900-ih, nijedna alijansa nije morala da se plaši da će biti nadjačana od strane svojih neprijatelja. Na pomorskoj strani, oba saveza su posedovala istu tehnologiju, kao što je ranije objašnjeno, ali su takođe imale gotovo isti broj bojnih brodova - od strane Francusko-ruskog saveza trideset devet do trideset četiri od strane Trojnih sila. Ravnoteža se blago naginje prema Trojnom paktu kada se uzme u obzir činjenica da tri dovršena crnomorska diva Rusije nisu imala lak prolaz kroz turske vode do Mediterana i da je šest njenih velikih kapitalnih brodova bilo stacionirano na Dalekom istoku, ostavljajući samo jedanaest u Baltičko more u blizini Evropskog pozorišta.

     Savezi su takođe bili prilično dobro izbalansirani na kopnu. Džinovska ruska vojska dala je francusko-ruskom savezu brojčanu prednost na potencijalnom istočnom frontu, a Rusija je bila jedina kontinentalna armija opremljena mitraljezima 1903. godine; svaka divizija imala je tri baterije sa osam topova. Ali ruska vojska je bila loše vođena,  a njihove divizije su imale mnogo manju artiljerijsku podršku od nemačkih i austro-ugarskih jedinica. Sličan paritet bi postojao na potencijalnom zapadnom frontu. Iako je Nemačka trebala poslati neke armijske trupe na istok, italijanske snage bi više nego nadoknadile nedostatak - pod pretpostavkom, naravno, da Italija ostane lojalna savezu. Nemačka vojska je takođe rasporedila daleko više poljskih topova po korpusu nego francuska (144 naspram 92), posedovala je haubice za vatru pod velikim uglom i možda je imala malu prednost u topovima većeg kalibra. Francuska je, s druge strane, bila jedina kontinentalna artiljerija opremljena polu-beotpornom, brzometnom poljskom artiljerijom. Čuveni francuski top kalibra 75 milimetara ( vidi fotografiju ) takođe se može pohvaliti štitovima i 1.000 metara većim dometom od nemačkog poljskog artiljerijskog oruđa.      Francuski "75", predstavljen 1898. (sa štitovima dodanim 1900.), ispalio je skoro tri puta brže od ranijih modela - u teoriji, dvadeset granata u minuti je bilo moguće. Češće, ovaj rezultat se postizao normalnom paljbom baterija od četiri topova u minuti. Povećanu brzinu paljbe omogućio je klip u kućištu ispod cevi koji je apsorbovao većinu akcije iz povratne cevi, koja je potom iskočila na svoje mesto dok je sam top ostao prilično stabilan, omogućavajući brzo ponovno punjenje i bez ponovnog ciljanja.  Polubezotrzajni topovi su također štitili posade od gelera i neprijateljske vatre iz pušaka i mitraljeza. Francusko usvajanje ovih topova stvorilo je novo stanje tehnike i ubrzo je primoralo i druge nacije da ih usvoje. 


 Ukratko, nijedan od vođa saveza nije smatrao da zaostaje za neprijateljima i da treba da ga sustignu. Nisu imali razloga verovati da je napad neminovan, ali su bili uvereni da su dobro opremljeni za uspeh u borbi ako do njega dođe.

Širi fokus: evropska vojna ravnoteža 1903-1904?↑

     Dodavanje Britanije, velike imperijalne sile ovog doba, u jednadžbu međunarodnih odnosa u Evropi oko 1904. godine daje daleko manje stabilnu sliku. Tabela 2 pokazuje da da je Britanija napustila svoju decenijsku politiku neutralnosti u Evropi i pridružila se jednom ili drugom bloku saveza, neprijateljske mornarice bi bile preplavljene. Britanska vojska je takođe mogla poremetiti evropsku ravnotežu. Bio je mali (vidi tabelu 1), ali profesionalan i dobro opremljen. Kao i druge evropske armije izvan Francuske, britanska vojska još nije uvela brzometljive terenske jedinice, ali je rasporedila dvadeset i četiri mitraljeza po diviziji; ovo je dodalo preko 14.000 metaka u minuti brzoj vatri 12.000 pešadinaca. Zato bi posvećenost britanske vojske jednoj ili drugoj strani mogla značiti pobedu na kopnu za taj blok.

Tokom kasnih 1890-ih i ranih 1900-ih, Britanija se osećala ugroženom od strane oba bloka kontinentalnog saveza. Brza izgradnja nemačkih bojnih brodova kao rezultat ambicioznih planova šefa carskog pomorskog ureda Alfreda von Tirpitza (1849-1930) svakako je zabrinula englesko vođstvo, posebno nakon što dve runde pregovora 1898. i 1901. nisu uspele proizvesti pomorski sporazum ili savez između Britanije i Nemačke. Godine 1902, pomorska obaveštajna služba je također identifikovala nove, brze luksuzne brodove Nemačke, koji su krstarili brzinom od dvadeset i tri čvora i konstruisanu za brzu konverziju u jurišnike za površinsku trgovinu, kao grabežljivce koji su, prema direktoru Pomorske obaveštajne službe, princu Louisu od Battenberga (1854–1921), “mogli ozbiljno prekinuti naš transatlantski uvoz.” [15] Ali francusko-ruski savez je izazvao još više strepnje. Na prelazu veka, najbolji britanski bojni brodovi bili su stacionirani na Gibraltaru i Malti u slučaju rata protiv njenog vekovnog rivala Francuske. Iste godine, osim toga, Britanija je potpisala vojni savez sa Japanom, uglavnom računajući da će šest najsavremenijih japanskih bojnih brodova biti protivteža ruskoj dalekoistočnoj eskadrili od šest bojnih brodova. U stvari, Rusija je verovatno najviše brinula Britaniju sve dok Japan nije umalo uništio rusku flotu 1904. i 1905., revolucionarni poremećaji su dodatno uznemirili Rusiju 1905., a Nemačka je potresla Evropu pokušavajući da joj probije put u Francuski Maroko 1905. (vidi odeljak 5).

     Ipak, već 1904. Britanija je zaključila da Nemačka predstavlja dovoljno veliku pretnju da opravda određene pripremAne mere. Tog aprila, na primer, Britanija i Francuska potpisale su sporazum kojim se priznaju njihovi zajednički interesi u severnoj Africi. Primarna svrha sporazuma bila je jačanje britanskih imperijalnih interesa eliminacijom mogućnosti francuske pretnje u severnoj Africi; takođe je nastojao da olakša solidarnost dve nacije protiv Nemačke, izbegavajući međusobno sukobe. Kasnije te godine, lord Prvog mora John “Jacky” Fisher (1841–1920)počeo premeštati mediteranske i dalekoistočne bojne brodove u domaće vode, istovremeno ubrzavajući planove za pomorske baze u Škotskoj. Iako je prva mera imala za cilj uštedu novca dekomisioniranjem starijih ratnih brodova i njihovo stavljanje u rezervne snage, a druga je stvorila bazu za operacije protiv velike ruske baltičke flote, obe su također bile koraci za spremanje za svaki eventualni pomorski sukob s Nemačkom. Krajem 1904., konačno, Fisher je počeo dizajnirati HMS Dreadnought, novi super bojni brod koji se neće imati čega bojati, i još jednu novu klasu moćnih i još bržih brodova, "borbene krstarice". Ovi inovativni projekti odražavaju istu britansku potrebu da ostanu fleksibilni u suočavanju sa svim potencijalnim neprijateljima.

izvor  

1 коментар:

  1. Hvala na podsećanju. Uzalud, ko se seća seća, današnja psihopatska elita ne želi da se seća, oni se utrkuju, igraju igrice na tabli kao oni pre njih.
    Danas Ukrajinac Kuleba( kao i zelenski)bezobrazno zahteva, Oružje, oružje, oružje..ništa pregovori, pregovori, pregovori, mir, mir. Očito je da Zapad ide dalje, po cenu poslednjeg Ukrajinca.
    XXX

    ОдговориИзбриши