понедељак, 12. март 2012.

Univerzum u svim veličinama


logo astro
   
Sviđaju mi se relativnost i kvantna teorija.
Doduše, ništa o njima jasno ne uspevam da naučim,
al vidim da se u njima prostor pomera,uvija
kao labud na vodi kad ga neki nemir muči.
Uzalud mu prilaziš sa metrom i satom,
za merenje prostora nikad nije pravi dan.
Jer neku volju vidite ima i atom,
Pa svaki čas menja svoje htenje i plan .
D.H.Lorens

Ovim stihom počinje "svoju “ Božiju česticu” Lion Lederman.  Kada sam ugledala Skalu svemira setila sam se Demokritovih i Ledermanovih reči  o atomu i praznini. Zaista je zastračujuća praznina u kojoj se kreću najminijaturnije čestice.Ta perspektiva mi je ostala u sećanju i vratila se onog trena kada sam krenula na put ovom animacijom.

Demokrit iz Abdere
"Ništa ne postoji osim atoma i praznog prostora.Sve ostalo su samo mnjenja."

Lederman
"Praznina:  NIŠTA. Ništavilo.To Vam je ono prazno kroz koje se a-tomi kreću.Današnji teoretičari su zasuli prazninu( kao izletnici otpacima ) svakojakim kršem virtuelnih čestica i ostalim smećem."
 
                              SKALA SVEMIRA

Skala Svemira je interaktivna flash-animacija koja nas na jednostavan način  vodi do najsitnijih delova kao I do rubova  vidljivog univerzuma . Idealan način da  sebi predstavimo veličine ,uporedimo ih I shvatimo  perspektivu sveta koji nas okružuje i čiji smo deo. 
1968. godine  Ray i Charles Eames su napravili dokumentarac za IBM  The Powers of Ten. Laganim zumiranjem kamera se odmiče od čoveka ka svemiru a zatim obrnuto  od kože, preko ćelija, sve do atoma,protona, kvarkova.
Projektom Skala Univerzuma se učinilo slično, samo na jedan interaktivni način koji  podseća na igru. Animacija je usmerena na mlađe I za pretpostaviti je da je namenjene  edukaciji.  U poređenju sa prvim dokumentarcem zanimljivo je videti dokle je stigla nauka u rasponu od  četrdesetak godina.
Gledajući animaciju  stičete utisak sličnosti  mikro i makro univerzuma.                                                                               organiymi             celije 
,   atomi           pocetak
poredak veli;ina u kosmosu          zvezde

                        svetlosne godine
“Ako su živi organizmi svedeni isključivo na nabijene čestice u interakciji s Poljem, koji odašilju i primaju kvantne informacije, GDJE ZAVRŠAVAMO MI A GDJE ZAPOČINJE OSTALI SVIJET? JE LI SVIJET UNUTAR NAŠEG TIJELA ILI NEGDJE IZVAN, U POLJU? I doista, više ni ne možemo govoriti o izvan, ukoliko smo mi i ostali svijet tako inherentno međusobno povezani...“ (Polje , Lynne McTaggart)

Ispod ekrana nalazi se skrol bar, klizač, kojim idete na levu ili na desnu stranu, od većih veličina do manjih i obrnuto

                                             

222

                                                                ARHIVA- ASTRONOMIJA
                                                           

1 коментар: