недеља, 4. децембар 2011.

Party sa Danteom (100 slavnih ličnosti na jednom platnu)
                                          " Discussing the Divine Comedy with Dante", ulje na platnu, 6x2,6 metara
According to Dai Dudu, the three began work on the painting in 2006, completing it 10 months later." ( Prema Dai Dudu, skup je počeo raditi na slici 2006-te godine, popunjavao ju je 10 meseci kasnije " >

         U istoriji umetnosti, kao i istoriji uopšte, moguće je prepoznati krug tema u kom se vrte slični sadržaji. Mada svaki novi pravac počinje negacijom prethodnog - sa intencijom prevazilaženja  u svim elementima izraza - kad tad se izrode podudarnost. Da li je krug umetnosti zatvoren ili je u pitanju spirala, pitanje je kojim se bavi teoretska misao o umetnosti. U praksi umetnost nikada ne napušta svoju tradiciju, ona je potisnuta  i čeka na obnavljanje u nekoj od formi u buducnosti.   

        Jedna od konstanti koja se sudbinski vezala za umetnost i umetnika je mimezis ( oponašanje- imitacija stvarnosti). Od prvih crteža u slikarstvu, preko antičke filozofije, pa sve do danas istorija je puna realističkih prikaza u umetnostima. U slikarstvu realizam nosi u sebi zamku trivijalnosti, banalnosti, naive, populizmq. Vrsni umetnici su te zamke znali da izbegnu. Pojedini moderni pravci su trivijalnost, na primer, ciljno uzdigli do prihvatljivog izraza. Slikarstvo je otvorilo vrata slobodi izraza.
Kada sam ugledala sliku trojice kineskih umetnika, Dai Dudu, Li Tiezi i Zhang Anjun-a, nisam se mogla oteti utisku realistickog. Ali ovom delu nisu bili imanentni samo umetnički već i neki drugi ciljevi. Prema rečima jednog od njih, Dai Dudu-a , u to vreme oni su " želeli napraviti svetsku istoriju u jednoj slici. Želeli smo ispričati svetu priču, pružiti osećaj koji imate kada okrećete stranice knjige istorije" ( krugovi pakla ili ....) Na slici se nalazi 100 uticajnih ljudi u rasponu od Mikelanđela do Mahatme Gandija, Džingis Kana do Majke Tereze plus njih trojica umetnika u gornjem desnom uglu. 
Pomeranjem miša preko slike dobićete ime poznate ličnosti, a klik će vas odvesti do biografskih podataka sa Wikipedije. Dante se može videti sa svojom Komedijom u gornjem desnom uglu slike, kako stoji među trojicom umetnika.( vidi listu ljudi ) Na slici su prikazane najmarkantnije figure iz svih područja ljudske delatnosti i svih perioda. U prirodnoj veličini slika je dugačka 6m i visoka 2.6m. Na internetu je u formi dovoljno velikoj da se mogu prepoznati likovi. Autori su radili na slici 10 meseci(2006). U sliku su uključene i najpoznatije svetske građevine Stounhendž, Velike Piramide, Kineski zid,te pokoji detalj iz kineske kulture, poput crvenog stolnjaka sa mapom Kine, kinesko posuđe,polomljeni stari točak, i još mnogo toga.
        Da se vratimo krugu (ili spirali). Ništa se u istoriji ne ponavlja, pa ipak smo pod uriskom da se vrtimo u jednom te istom fascinantnom krugu. Ovoga puta je to, po autorima slike, Danteov krug pakla.
 Kakve su uloge odigrale ličnosti nacrtane na platnu? Ako ne znate KLIKNITE I POGLEDAJTE. 

                                         
                                                             SAJT SA SLIKOM
                                                  Spisak imena


1 Bill Gates, Microsoft founder
2 Homer, Greek poet
3 Cui Jian, Chinese singer
4 Vladimir Lenin, Russian revolutionary
5 Pavel Korchagin, Russian artist
6 Bill Clinton, former US President
7 Peter the Great, Russian leader
8 Margaret Thatcher, former British Prime Minister
9 Bruce Lee, martial arts actor
10 Winston Churchill, former British Prime Minister
11 Henri Matisse, French artist
12 Gengis Khan, Mongolian warlord
13 Napoleon Bonaparte, French military leader
14 Che Guevara, Marxist revolutionary
15 Fidel Castro, former Prime Minister and President of Cuba
16 Marlon Brando, actor
17 Yasser Arafat, former leader of Palastine
18 Julius Caesar, Roman emperor
19 Claire Lee Chennault, Second World War US Lieutenant
20 Luciano Pavarotti, singer
21 George W. Bush, former US President
22 The Prince of Wales
23 Liu Xiang, Chinese hurdler
24 Kofi Annan, former UN Secretary General
25 Zhang An (the painter)
26 Mikhail Gorbachev, former Russian leader
27 Li Tiezi (the painter)
28 Dante Alighieri, Florentine poet
29 Dai Dudu (the painter)
30 Pele, footballer
31 Guan Yu, Chinese warlord
32 Ramses II, Egyptian pharoah
33 Charles De Gaulle, French general
34 Albert Nobel, Swedish chemist, founder of Nobel prizes
35 Franklin Roosevelt, former US President
36 Ernest Hemingway, American novelist
37 Elvis Presley, American singer
38 Robert Oppenheimer, American physicist
39 William Shakespeare, English playwright
40 Wolfgang Amadeus Mozart, Austrian composer
41 Steven Spielberg, American film director
42 Pablo Picasso, Spanish painter
43 Marie Curie, physicist and pioneer of radioactivity
44 Zhou Enlai, first Premier of the People’s Republic of China
45 Johann Wolfgang Von Goethe, German writer
46 Laozi, Chinese philosopher
47 Marilyn Monroe, American actress
48 Salvador Dali, Spanish painter
49 Dowager Cixi, former ruler of China
50 Ariel Sharon, former Israeli Prime Minister
51 Qi Baishi, Chinese painter
52 Qin Shi Huang, former Emperor of China
53 Mother Teresa, Roman Catholic Missionary
54 Song Qingling, Chinese politician
55 Rabindranath Tagore, Indian poet
56 Otto Von Bismarck, German statesman
57 Run Run Shaw, Chinese media mogul
58 Jean-Jacques Rousseau, Swiss philosopher
59 Audrey Hepburn, Belgian-born actress
60 Ludwig Van Beethoven, German composer
61 Adolf Hitler, Nazi leader
62 Benito Mussolini, Italian fascist politician
63 Saddam Hussein, former President of Iraq
64 Maxim Gorky, Russian writer
65 Sun Yat-Sen, Chinese revolutionary
66 Den Xiaoping, Chinese revolutionary
67 Alexander Pushkin, Russian author
68 Lu Xun, Chinese writer
69 Joseph Stalin, former Soviet Union leader
70 Leonardo Da Vinci, Italian painter
71 Karl Marx, German philosopher
72 Friedrich Nietzche, German philosopher
73 Abraham Lincoln, former US President
74 Mao Zedong, Chinese dictator
75 Charlie Chaplin, British actor
76 Henry Ford, founder of Ford motor company
77 Lei Feng, Chinese soldier
78 Norman Bethune, Canadian physician
79 Sigmund Freud, Austrian psychiatrist
80 Juan Antonio Samaranch, former International Olympic Committee president
81 Chiang Kai Shek, Chinese general
82 Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
83 Leo Tolstoy, Russian novelist
84 Li Bai, Chinese poet
85 Corneliu Baba, Romanian painter
86 Auguste Rodin, French artist
87 Dwight Eisenhower, former US President
88 Michael Jordan, American basketball player
89 Hideki Tojo, former Japan Prime Minister
90 Michelangelo, Italian Renaissance painter
91 Yi Sun-Sin, Korean naval commander
92 Mike Tyson, American boxer
93 Vladimir Putin, Russian Prime Minister
94 Hans Christian Andersen, Danish author
95 Shirley Temple, American actress
96 Albert Einstein, German physicist
97 Moses, Hebrew religious leader
98 Confucius, Chinese philosopher
99 Ghandi, Indian spiritual leader
100 Vincent Van Gogh, Dutch painter
101 Toulouse Lautrec, French painter
102 Marcel Duchamp, French artist
103 Behind George Bush is Osama bin Laden

Нема коментара:

Постави коментар