недеља, 2. јануар 2011.

ENERGIJA 2- Revolucija kvantne tehnologijeDa ponovo citiram Wilhelma Reicha „..Mi moramo polako sami da postajemo eksperti u ovladavanju znanjima koja pripadaju budućnosti „
ENERGIJA 1 DEO


Kako ovladati znanjima  kada današnji fond opsegom tehnički prevazilazi mogućnosti pojedinca. Brzina kojom se znanja smenjuju  je takođe neuhvatljiva. Još su neuhvatljivije rezultati od kojih se neki graniče sa fantastikom.  Jedan od najvećih problema je sam izvor podataka. Internet nije najoptimalniji način njihovog prikupljanja ali je vrlo praktičan. Mogli bi uputiti bezbroj kritika na  masu izmanipulisanih, neproverenih informacija. Ne možemo zanemariti činjenicu da  većina boljih univerziteta ima predavanja online , a pojedinci, organizacije i institucije stručne web stranice.I to da nam je upravo zahvaljujući njemu informaciju na dohvat ruke u vrlo kratkom vremenu. Sve u svemu internet nije samo najpraktičniji i najpristupačniji, već i medij bez kog bi naša znanja ostala vidno uskraćena.
Da bi informacija bila korisna neophodno je posedovati određeni bazični fond znanja. Stara znanja mogu biti korisna, čak i u slučajevima kada su nepodudarna sa novim. Ali ona nisu nikada dovoljna. Novine su toliko dalekosežne da smo ponekada prinuđeni dopuniti znanja, ali i  izmeniti stari način razmišljanja. Izvesne teorije su do te mere komplikovane, poput string teorije na primer, da ih ne mogu savladati ni sami stručnjaci. Zbog toga su u sticanju elementarnih informacija i znanja najdragoceniji izvori sa jednostavnim objašnjenjima.
Revolucija kvantne tehnologije – kriptografija i teleportacija
Za razliku od klasičnog poimanja stvarnosti, u kojoj su se čestice kretale strogo određenim determinističkim zakonima, kvantna fizika otkriva da su  ljudi  koautori događanja. Stvar nije u našem pogledu na stvari, nego u činjenici da se ČESTICE PONAŠAJU DRUGAČIJE U NAŠOJ PRISUSTNOSTI. Pre naše prisutnosti čestica ima bezbroj mogućnosti reagovanja. Onog momenta kada se uključi čovek ona se ZAMRZNE u jednoj od tih mogućnosti ( to je kopenhaška interpretacija kvantne fizike, koju je predlozio Niels Bohr).
Teorijske stvari se najbolje razumeju na konkretnim primerima. Da navedemo jedan iz oblasti  šifrirane komunikacije.  Šifrom se vrši zaštita informacije, odnosno onemogućava  njeno presretanje ( prisluškivanje, delomično preuzimanje kontrole rada  bez znanja korisnika).
Dosadašnji sigurnosni protokoli bazirani na kriptografiji su :
SSL (Secure Socket Layer),TLS (Transport Layer Security),VPN (Virtual Private Network),KERBEROS, SESAME, PGP (Pretty Good Privacy).
 .
 Kvantna kriptografija
          (naše misli utiču na svet )
Prncip na kom počiva ova vrsta kriptografije je Heisenbergov princip neodređenosti..  Vođeni  principom kvantne mehanike , C.H.Bennett i G. Brassard stvorili su 1984. godine prvi protokol za sigurnu komunikaciju kvantnim kanalom pod nazivom BB84. Protokol funkcioniše na principu registracije prisluškivača. Eve koja prisluškuje komunikaciju između Alice i Boba ne može to uspešno činiti, a da ne bude otkrivena..U praksi se kvantna kriptografija  provodi koristenjem fotona kao nosioca  informacije. Zrake svetlosti (fotoni) ispaljuju se  više od milijun puta u sekundi  i povezuju  čvorove sačinjene od elektronskog  sklopa veličine PC-a i osetljivih svetlosnih senzora.  Detekcijom fotona dobije se tajni kod koji šifrira korisničke podatke na sličan način kojim se informacije štite u konvencionalnoj računskoj mreži, ali s bitnom razlikomnemoguće je doći neprimećeno do koda . Kada napadač pokuša da prisluškuje izmenu kvantova, fotoni postanu izokrenuti, raste i stopa grešaka u detektorima čvorova što signalizira napad. Sistem se u tom momentu automatski isključuje bez rizika  da bude ugrožen.Ukoliko se jedna kvantna veza prekine, moguće je preusmeriti protok podataka preko drugih čvorova, kao kod telefonskih centrala, što omogućava korisnicima nesmetan nastavak sigurne komunikacije.
2004 - Postavljena je prva mreža.  Sa 200 km konvencionalnog optičkog kabla, povezano je šest lokacija u Beču i jedna u obližnjem St. Poeltenu.
NAPOMENA : Do nedavno se verovalo da je kvantna kriptografija  ( QKD) NESALOMIVA .Na žalost nije. Glavna odlika ove vrste kriptiranja podataka je bila je donedavno stopostotna detekcija presretanja ključa. Prema objavljenom radu u Norveškoj, QKD je itekako moguće zavarati! Ako u detektor fotona ispalimo lasersku zraku snage 1 mW, on ce biti "oslepljen" i neće detektovati  kvantno stanje fotona! Detektor ne zna da više nije kvantni detektor pa tako kvantni zakoni uopšte ne dolaze do izražaja.Protiv ovakvog napada komercijalni QKD sistemi će morati imati ugrađen poseban odvojeni sistem otkrivanja.


                                                       

SRBIJA

Diplomatske tajne čuvamo kao i pre pola veka smiley: pimp


Srbija ima "apsolutnu" zaštitu od "Vikiliksa", jer srpska diplomatija koristi u svetu davno odbačene kripto telegrame kojima šifruje poruke, saznaju beogradski mediji.
Kako navodi beogradski list "Blic", ono što se u Vašingtonu čuva na jednom disku, zaštićeno najsavremenijom tehnologijom, u Beogradu zauzima nekoliko soba-sefova, takozvanih bunkera u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu i zaštićeno je tehnologijom starom više od 40 godina, iz vremena posle Drugog svetskog rata.
Srpska diplomatija koristi tehnoilogiju staru vise od 40 godina.


 Paradoksalno, upravo ta zastarelost, kažu izvori lista iz Vlade Srbije, garantuje da će srpski poverljivi dokumenti ostati tajni.Bivši ambasador Srbije u Pragu Aleksandar Ilić objašnjava da se u šifrovanim depešama uglavnom nalaze analize aktuelnih događaja ili se u njima pominju razgovori sa drugim diplomatama.
 
On ističe da se zaštita koristi, ne zbog nekih velikih tajni, već pre svega "zbog dobrog ukusa", da ne može baš svako da pročita. Ilić kaže da ga je, kada je u pitanju sadržaj dokumenata objavljenih na "Vikiliksu", pre svega iznenadio veoma nizak nivo svega što je objavljeno.
 
"Ono sa čim sam se sretao tokom diplomatske službe, depeše mojih kolega stranih ambasadora, kao i objavljene depeše iz ranijeg prerioda, recimo iz vremena Staljina, na mnogo su višem nivou i jezika i analize. Najpre, nema uvreda, a najčešće su u pitanju briljantne sociološke, političke i istorijske analize. Nešto se događa sa nivoom diplomatske komunikacije", zaključio je Ilić.

Нема коментара:

Постави коментар