недеља, 25. март 2012.

Život u smutnim vremenima - kolaps civilizacija


Hitler


N e verujem medijima ali ih čitam iz istog razloga kao i sav svet. Jedino preko medija možemo da dobijemo elementarne informacije do kojih kao pojedinci ne možemo da dođemo.
Ako zanemarimo različita tumačenja događaja i zadržimo samo na činjenicama, problem započinje onog momenta kada se informacije prenesu kao činjenice a ustvari to nisu. Čak i kada su u pitanju očigledni, nepobitni podaci na kraju se zna ispostaviti da su isti nedovoljni, jer je masa ostalih, podjednako relevantnih podataka zaobiđena. Ako se ipak uzdate u takav izvor i počnete na osnovu njega gajiti nadu, ili ne daj Bože u isti čvrsto verovati, poverovaćete u sve što stoji iza toga. Kao npr. da će neke od snaga, koje upravljaju u većoj meri životom na ovoj planeti, ili u Vašoj lokalnoj sredini, izmeniti postojeće stanje, a tim i Vaše lično.


A jedina nepobitna činjenica je to da postojećim sistemom informisanja, uglavnom ne možemo da ostvarimo uvid u objektivne pokazatelje određenih događaja. I tako pojedinac, hteo ili ne, čita poluinformacije. On je izmanipulisan. Čitali leve, desne, liberale, socijaliste, bilo koje, mi smo zapravo uvek u istoj poziciji, masa koju neko iskorištava za svoje ciljeve. Taj neko smo mi sami. Mi kao vrsta manipulišemo sami sebe.Pamet tu ne pomaže.
Da postavimo pitanje ovako! Da li bi se nešto izmenilo kada bi imali “objektivne” medije? Da li bi u tom slučaju nestali problemi? Naravno da ne bi. Ljudska mašta je neuništiva u smišljanju novih sredstava i strategija manipulacije.
karl-marks
N isu mediji jedini problem sistema informisanja. Da bi došao do potpunijih i objektivnih informacija određeni broj ljudi se odlučuje za stručne izvore. Uzmimo da takvi  tekstovi zadovoljavaju neophodne stručne zahteve, da su i njihovi ciljevi isključivo stručni. Dakle nema govora o manipulaciji. Da li takvi izvori nešto menjaju na stvari,odnosno da li su objektivniji? Oni samo stvaraju privid objektivnosti. Bilo bi to kao da bi konstatovali da postoji razlika između socijalističke štampe i iste takve,socijalističke literature iz oblasti ekonomije, politikologije, istorije, na primer. Razlika ne postoji. Nikakva!!  Ideje su iste. Sa ili bez namere da  budu manipulacije ideje mogu biti oblikovane kao prividne istine.
 Promocije ideja, kako bi se došlo do svoga cilja, odvijaju se na informacijskom prostoru sa kojim se nastavlja hod po začaranom krugu. Kako se u takvim okolnostima odnositi prema informaciji ako se uzme u obzir da život zahteva pripremljenost kao raison d'être postojanja, a informisanost je deo toga.

KOLAPS CIVILIZACIJE ???

Č ini se da su pojedinac i društvo u bezizlaznoj,nerešivoj poziciji.Sistem informisanja,  i sam određena institucija odslikava  i razotkriva  sistem funkcionisanja celokupnog društva.Informacija je kao i društvo živ organizam.
Principi stabilnog i sređenog stanja kome teže teorijski osmišljeni koncepti društvenih SISTEMA ne funkcionišu. Funkcioniše živ ambijent po sopstvenoj logici. Njegovu  uspešnost može da omogući političko-ekonomski prosvećeno društvo - pojedinci, ono koje se samo oblikuje,odnosno biva oblikovano prema sopstvenim zakonitostima.Po tom principu funkcioniše i informacija.Zamišljamo da bi  ona trebala da pomogne takav društveni proces, da obuči, nauči, održava određeni nivo sveopštih znanja. Socijalna stvarnost demantuje naše želje. Naša teoretisanja su simplificirane,  idealističke tvorevine uma. Treba se pomiriti sa činjenicom nesavršenosti, a time i privremenošću. U tehnološkom smislu civilizacija postaje sve sofisticiranija i kompleksnija. Postojeći društveni sistemi su tek jedan od mogućih, teorije društva su tek i samo teorijski okviri a ne završene, jednom za svagda važeće teorije. Društvo i informacija kao njegov deo, kreću se nepredvidljivim kanalima.  
D a pre ili kasnije zajednica dosegne tačku u kojoj doživi kolaps potvrđuje prošlost puna  takvih događaja, propalih civilizacija, propalih društvenih zajednica, sistema. Izgleda da je to neminovnost.
Jedna od  intriga današnjice je upravo pitanje kolapsa naše civilizacije. Aktuelna dešavanja, kao što je pretnja trke u nuklearnom naoružanju, ili stanje sa resursima, prevazišli su nacionalne i dosegnuli globalne razmere. Šta je bio uzrok dosadašnjim sličnim društvenim situacijama i da li je moguće sprečiti uništenje ove civilizacije?


GREŠKE !! 
P rema religijskoj literaturi u pitanju je kršenje božanskih zakona. Kada bi ispoštovali Božije zakone, koji sadrže esencijalne moralne zapovesti, sve bi bilo OK.!!!! Ovako je usud grešnog pojedinca i istog takvog društva kazna za greh nepoštivanja božanske volje.
Nauka koristi drugačije kategorije. Novovremena naučna misao  iznedrila je poglede adaptivnije novijoj stvarnosti. Značajne su promene u kategorijalnom aparatu i koncepcijama savremenih teoretiča ali u osnovi je reč o različitih revizijama klasičnih paradigmi koje u centar interesovanja postavljaju uzrok, greške. Gde grešimo?
 
G de leži problem i  ko je odgovorniji za sudbinu vrste, sudbinu zajednice u kojoj živimo, pojedinac ili sistem?  Društvena previranja i neredi, ekonomske poteškoće skreću pažnju na  normativne obrazce, pravni okvir. Država se vidi kao spas od nadmoći prirode ljudskog nesavršenstva.
Nekada je moral bio važno polje teorijskih razmatranja. kada se verovalo da  je njim moguće napraviti radikalne poteze i osigurati ukupan boljitak društva. U delu klasične teorije o etici, dominantno  u modernoj, preovladava misao da bi etika morala proizlaziti iz pojedinca i biti slobodna od izvanjskih pravila. Takav stav je deo stava većine teoretičara i društava 20 veka u kojoj se individualnost protežira kao realan izvor vrednosti i važna smernica delovanja.
D a bi sve to došlo do punog izražaja  pojedincu je omogućeno da sledi vlastite interese i proširen je raspon njegovih sloboda. U praksi je to dovelo do maksimalizovanja prava, ali i obaveza. Ideal jeste  puna sloboda pojedinca, sa minimumom pravnog određenja onoga što ne sme, a ne onoga što se mora. No, da li je svaka individua dorasla slobodi koja joj se daje? Da li je svesna da sloboda podrazumeva ličnu i društvenu odgovornost? Šta ako nije? Taj momenat zahteva društvene sankcije. To je samo jedna situacija koja predviđa intervenciju društva (dakako krajnje uprošćeno). Sve dalje je istorija funkcionisanja društava, priče o potrebi intervencije države, koliko, kada itd...i opet drugi začarani krug vrteške čovečanstva.  

S trahovi  od globalne ekonomije, ukidanja kulturnog i individualnog sopstva, te ogroma količina agresije i svih vrsta zala, nametnula je modernoj misli  reviziju moralnih načela modernog doba.  Priča o društvu postala je  priča o ekonomsko-pravnom systemu i njegovom funkcionisanju. U toj priči, odjednom, pojedinac se vidi kao  IDEALAN, ultrasubjektivnost postaje poželjna!! Zakoni tržišta  su karika koja stvara idealnu komunikaciju među ljudima a rezultat svega je opšte dobro. Skoro pa da čovek poveruje da je IDEAL moguć. Da se razumemo, jasno je da se kalkuliše sa približno najboljim rezultatima, ili boljim od gorih. Onoliko koliko priroda čoveka dozvoljava.

SUMNJA U STVARNOST

Da li je u realnosti baš sve tako? Sa široko otvorenim vratima političko-ekonomskoj  i individualnoj slobodi došli smo do apsurdne situacije: civilizacije koja praktično stoji na  jednoj nozi - interesnoj(ne ekonomskoj). Blanko data bezgranična sloboda svima i svemu učinilo je  društvo sve nepredvidivijim  i anarhičnijim. Dobili smo mutantni system, izmešan od svega i svačega. Nemamo ni socijalizam, ni kapitalizam. Imamo sve više devijantnih pojedinaca i isto tako devijantnih systema.

D a li kolaps stvaraju upravo takve nekakve situacije u kojima se naruši socijalna ravnoteža? To bi značilo da naš globalni društveni eksperiment  i individue ne funkcionišu izbalansirano. Možda je to istina, a možda i ne. Nemam ja pojma. Niti imam aspiraciju da se bavim daljim razmišljanjem na tu temu. Ono što mene konkretno interesuje je MOJ ŽIVOT kao pojedinca. Pošto ne mogu da utičem više nego što mi realnost dozvoljava, prinuđena sam da se borim za sopstveni opstanak u ovim suludim vremenima. Kao i sav ostali svet. Treba biti realan. Uostalom brineći o sebi olakšavamo i društvu. To preporučujem svima.
Sve bi bilo regularnije da nije bolesno visokih aspiracija i nelegitimnih postupaka bolesnih umova na svim nivoima. Pošto priču o našoj vrsti i moralu zaista  smatram besmislenom rukovodim se pragmatičnom mišlju da normalan pojedinac mora smanjiti svoju ovisnost i ranjivost od društva i njegovih iznenadnih kriza. Kao i društvo, tako i pojedinac, mora usaglasiti svoja individualna očekivanja sa mogućnostima. Narod je nekada znao lepo reći : pokri se  onoliko koliko ti guber dozvoljava. A učini sve da bude po tvojoj meri.

                                                         DREVNE CIVILIZACIJE

Ruska produkcija dokumentarnih filmova posljednjih godina proživljava renesansu i u nekim područjima nadmašuje nedodirljive National Geographic, History Channel i Discovery TV brendove. Pojedini prilozi su objavljeni na Youtubeu i na sreću titlovani.Vredno ih je pogledati jer    Rusi imaju drugačiji pristup. Posebno je razvijena produkcija tema iz oblasti «sakriveno», a osim onih poznatih tema, misterija i fenomena o kojima je snimljeno jako puno filmova, po prvi put nakon raspada SSSR-a možemo doznati i neke priče iz te ogromne zemlje koja ima bogatu istorijuvlastitih alter događaja.
Dokumentarni film «Misteriozna mesta – Preci iz svemira» Sergeja Safiulina otvara pitanja naseljavanja Zemlje pre današnjeg čoveka, nestanka drevnih civilizacija, prikazuje poznate rasprostranjene tragove građevina, artefakata i druge građe koja evidentno nije stvorena ljudskom intervencijom i slično. Za one koje interesuju takvi dokumentarci prilog je zaista privlačan.


 

26 коментара:

Анониман је рекао...

Priroda u startu diskriminiše.Svesno i ciljano razlike produbljuje sam čovek.Za prirodu ne možemo reći da je nepravedna,za nepravedne postupke ljudi moramo.To je moral.
Peđa

Анониман је рекао...

U kriznim situacijama postaje vidljiva zla strana coveka. Voleo bih da mi ekonomisti objasne slobodno trziste u takvim uslovima koje pocinje i završava isto,unistavanjem.
pozdrav
Z.

Анониман је рекао...

Z.,
ja ti tvrdim da su ekonomisti na istim mentalnim talasima kao mi. Uostalom kao i ljudi:isti geni,jednom vrat dug, drugom kratak,heheee...Jedan skroman,drugi pohlepan u istoj tržišnoj utakmici ili u ratu,kada si ga već spomenuo.
Peđa

Анониман је рекао...

Peda,
ekonomska kao i druge misli podlozne su kritici i sjajno plivaju sve dok se ne opovrgnu.Medijska promocija ekonomista je razumljiva buduci je vreme izbacilo pitanje ekonomije u prvi plan.Gde su u tom prostoru medija prognoze poslednje krize.Kako to da tumacimo.Expert do experta na papiru.
Z.

Анониман је рекао...

Економисти су заслепљени својим науковањем.Дохватили су се капиталистичког модела као јединог покретача живота.Све остало су дјавољскa посла социјализма.По њима ће ускоро и природне катастрофе бити социјалистичка подметања невином капитализму.
Аман људи,доста више!!!Људи су грди и то је проблем.Десет њих направи,један све сруши.

L2 је рекао...

Pozdrav svima,
Ne sećam se šta sam sve naškrabala,a sa druge strane opet ne verujem da neko očekuje da mu ja kao nešto odgovorim!
i zato ću da malo razmišljam naglas o nepredvidivosti ljudi a zašto ne i tehnologije.

Šta ako za par desetina godina ugledate svog blizanca na ulici,ili Vam uz veštačke kukove,kolena,itd. ugrade i veštački mozak,ili Vaš mozak premeste u telo robota pa vaš duh nastavi da živi večno.Ne moramo ići tako daleko,ali dalje od ovoga svakako.Šta je uradio internet u ovako kratkom periodu!!

Ako se tamo u Cernu ipak otkrije da su dva i dva pet?
Z.je li istina da je ovakva algebra primenjiva u kosmosu? Preokrenuće se slika sveta,izničiće nove tehnologije.A tek ako pristignu vanzemaljci koji pobegoše od nas ovako grdih u najudaljenije delove kosmosa. Ili požele da se vrate ali samo zato da bi nas uništili.Ne fon Nojmanove sonde će uništiti život na Zemlji.

Htedoh vam reći prijatelji moji da me informacije počinju užasno zamarati.Dosadne su.Uvek jedno te isto.Silovanja, ubijanja,ratovi,mafija,političari,opet silovanje njihovim predizbornim kampanjama.
Da,da ljudi su grdi!!!To stoji,nepobitna činjenica.Sve u vezi sa nama je čisti eksperiment sa nesagledivim posledicama.E kada bih mogla reći tako-"aman,ljudi,dosta više".Ne mogu,ne ide.

Анониман је рекао...

Konacno odmak od Godwin's Law-a!!Takvu te volim.
Naravno da su dva i dva pet.To smo apsolvirali.
pozdrav
Z.

Анониман је рекао...

Li i ja razmišljam o najezdi informacija.Treba osnovati novu disciplinu,informacionu toksikologiju.Informacijski paraziti s devastirajućim posledicama za mozak dnevno napadaju i nema zdravih među nama.Cenzura nam je potrebna. Kriminal,politiku smestiti na posebne stranice.Ko hoće da se truje,neka izvoli na sopstvenu odgovornost.To i nije cenzura već sloboda,oslobođenje od smeća.
Potražiš vremensku prognozu,otvoriš stranicu zaradiš virus. Listanje vesti postaje morbidno,mazohizam.Stavi na blog vremensku,izbaci politiku.
Peđa

L2 је рекао...

Peđa,
podsećaš na Neila Postmana i jednog njegovog "fana" iz susedne nam..
Da nije interneta,istine bi bilo još manje, a ja i ti bi pričali dtri, četiri puta godišnje telefonom. Sve je ovo o čemu pričamo crno'belo pa na čoše,haha.. i čemu kada ćeš nas sve klonirati.Ili ćeš naše slabo telo da zameniš mašinom a duh.. Bože šta mislite da uradite sa duhom ?? I to ćete izmanipulisati.Stvarno je morbidno!! Niste ni Vi bolji od političara, vidiš.Sve su to meni neprihvatljivi transferi.

Hej,Z.,
nisam ovoga puta otišla tako daleko!!I znam da su dva i dva pet ali kako!!!To ćeš mi objasniti usmeno,OK.

Анониман је рекао...

Liv,
Morbidni smo,nego šta!Ne shvatamo onu staru:država to smo mi.Znaš ti dobro moje stavove i o sopstvenoj struci.Ja sam za humano kloniranje.Sve ostalo je idejno kloniranje, manipulacije mozgom sa posledicom jednoumlja.Tako je rođena ideja nadčoveka, i ostale kojima je cilj selekcija ljudi po bilo kom osnovu.
Izmanipulisali smo biljke bez ikakvog razloga.Telo korigujemo iz humanih razloga. Moguće je da ćemo zamenom delova dobiti mašinu.To je cena dugovečnosti.Nauka je u tom smislu poštena (deo nauke).
Peđa

Анониман је рекао...

Sve dok humano pulsira dusa ostajes covek.Dusa u masini je bolje resenje nego zivotninja u ljudskom telu.
Li,dogovoreno.Rezervisi termin.
pozdrav
Z.

L2 је рекао...

Artur Klark,
Pesme daleke Zemlje

....Prvi tajni susret u istoriji Međunarodne astronomske unije održan je 2008. godine u Aspenu, u saveznoj državi Kolorado - nedaleko od poprišta prvobitnog eksperimenta, koji je u međuvremenu ponovljen u još desetak zemlja. Nedelju dana kasnije u rukama svake vlade na Zemlji našao se Specijalni bilten MAU-a, broj 55/08, sa namerno neupadljivim naslovom: "Neke opaske o solarnim reakcijama".

Moglo se pomisliti da će, kako je vest polako prodirala u javnost,objava Kraja Sveta izazvati izvesnu paniku.No,opšta reakcija bila je otupljenost i ćutanje - a potom sleganje ramenima i nastavljanje uobičajenih,svakodnevnih poslova.

Malo je koja vlada ikada gledala dalje od narednih izbora, a malo koji pojedinac dalje od životnog veka svojih unuka. Uostalom, možda su astronomi i pogrešili...

Iako je čovečanstvu izrečena smrtna presuda, datum pogubljenja još nije bio određen.Sunce se neće rasprsnuti još najmanje hiljadu godina; a ko je mogao sada da plače zbog četrnaestog narednog pokolenja."

Анониман је рекао...

Idemo u fantastiku?!?
Peđa

Анониман је рекао...

koliko se humano kloniranje razlikuje od svega što postojeća nauka radi za čoveka??? niko ne traži niti ispravlja uzroke,svi bi da leče posledice,ćeznući za nekom od nobelovih nagrada. a čovečanstvo je ozbiljno bolesno. i zbog čega bi plakali za budućim pokoljenjima, kad ne plaču ni za sadašnjim!?! čovek bi da bude besmrtan, a ne zna u čemu se ogleda besmrtnost.

'preterizam'

Анониман је рекао...

Preterani,
potrudiću se da ti objasnim jednu stvar.Okolina je nebitna ukoliko si emocionalno stabilna ličnost.Choedraka,lekar Dalaj-lame preživeo je dvadeset godina kineske torture bez ikakvih posledica.Primer je ekstreman ali dokazuje da je moguće.Sa kulturom da komšiji crkne krava ne ide tako lako.
Ne ide ni sa instant literaurom koja nudi brze recepte za sreću.Sve je u nama.Uzmi papir i zapiši loše navike.Zašto nisi rešio taj balast?
Usput,Nobelova je odavno degradirana.
pozdravljam te
Peđa
*nauka je zanimanje kao i sva druga.

Анониман је рекао...

'preterizam' sam počeo da koristim u šali sa prijateljima. čuješ glupost na tv i usvojiš kao vic. Pa sam počeo da preterujem, tim se zabavljam u poslednje vreme.
Peđa ne 'preteruj', nisi prozvan, samo ti se učinilo. u pravu si, još nisam rešio pušenje. a ako ćemo o spisku, mislim da nam je svima podugačak. nauka nije samo zanimanje, kao što to nije ni umetnost. kakva bi književnost ili filozofija bila kada bi se pisalo za platu??? valjda ima još neko nešto da kaže. nagrade su degradirane, slažem se. ali ljudi još uvek čeznu za priznanjima, pa makar bile i u novcu. nema recepata za sreću, niti smo na rođenju dobili tapiju za tako nešto. život u smutnim vremenima to samo potencira. Čist preterizam, hahaha. uzdravlje!

Анониман је рекао...

Preterani,
da ti odgovorim pre spavancije.Shatio sam ja navodnike.
Nisam se osetio prozvanim.Pomislih da "pomognem"čoveku pre nego ga uhvati Li i smoždi ako je zle volje.
Šala.
Nauka je zanimanje.Šta bi to bilo više?Umetnost može da bude i ne mora.U poslu možeš da budeš zanatlija,čak i umetnici(neka ti objasni Li),a možeš da ga obavljaš fanatično sa ljubavlju.Individualna stvar.
Samo se ti zabavljaj i malo preteraj.Ništa bez preterizma,heheee..
Peđa

L2 је рекао...

Oho,
vidi,vidi,ko nam je došao u goste.Slatki ste obadvojica.
@preterizam
"koliko se humano kloniranje razlikuje od svega što postojeća nauka radi za čoveka???"
Ljudska radoznalost je neobuzdana i dok je poslednjeg čoveka na zemlji ubiraće se plodovi sa stabla znanja.
Jedna od Anštajnovih misli je i ona u kojoj kaže da ga ne zanima ova ili ona pojava."Želim znati kako je Bog stvorio svet.Želim znati Njegove misli,ostatak su pojedinosti."
Želeli bi znati sve,od toga šta komšinica danas kuva do onog šta se kuva u najudaljenijim prostranstvima svemira.

Nauka jeste zanimanje,interesi nisu.Ako je jedno povezano sa drugim onda je to gotovo idealna kombinacija.Još idealnije su okolnosti,kada npr.fanatični zaljubljenik u svoje područje(Peđa)uleti u najoptimalniju sredinu i tada počinje to čačkanje mečke prirod,odmotavanje priče kako je Bog stvorio svet.
Nisu svi kao Peša srećne ruke,niti su iste konstitucije. Nekom ispod prstiju lete klavirske tipke,neko po njima mlati.
Ali svi u pauzama moramo napuniti sopstvenu "makinu" na fizički i duhovan način.Da li nas u tome prati sreća ili smo je dobili rođenjem,kako reče preterizam,saznaćemo a znamo dosta toga i sada.Spiskovi su nam svima podugački samo bežimo od pogleda na njih da se ne bi slučajno otreznili.Ne usuđujemo se izaći iz kolotečine.Lenjost i svašta ponešto uz nju.

Анониман је рекао...

Da malo zakomplikujem. Mozda je razlog nasih neuspeha sto se damo zavesti zdravim razumom(M.K.)Pokusajte izobliciti sliku stvarnosti.
pozdrav
Z.

L2 је рекао...

Evo izobličila sam sliku stvarnosti.
Preporučujem sledećem zainteresovanom po receptu iz iv veka:

I faza:
Udiši vazduh kroz nos, drži udisaj, broji do 120 i izdiši vazduh kroz usta.

Uzimanje i otpuštanje vazduha treba da bude bešumno.Uz nozdrve treba držati guščije pero i, kada se dosegne nivo/stanje kada pero više ne treperi,može se smatrati da je postignut prvi stepen umetnosti disanja.

II faza:
brojanje se postepeno povećava dok konačno ne dostigne jednu hiljadu, kada osoba koja vežba uoči da više ne stari, već se podmlađuje.

Z.šta misliš o receptu?????
I nakon toga odlepiš u dimenziju...reci nam koju.

Анониман је рекао...

Heheee,gde si pronašla recept? Još si živa???Previše čitaš Ciorana.

Z.šta si mislio?Da uvedemo novu matematiku, geometriju u svakodnevni život?Pa gde ćeš novije od ovoga što imamo!!!Cela zemaljska kugla je dužna bankarima.Imamo najizvrnutiju sliku stvarnosti koju fundamentalisti ekonomisti obrazlažu slobodom tržišta.Ili sam ja izvrnut ili oni.Neko jeste.
Peđa

Анониман је рекао...

Liv,reci doktoru da ti promeni tablete, ove na kojima si sada imaju negativne side efects,hehe...
Peda,
ono što saznajemo iz medija je izvrnuta stvarnost.Ostalo ne vidimo, ne znamo, pretpostavljamo.
pozdrav
Z.

L2 је рекао...

Z.,
evo ti jedno "izvrnuto" viđenje budućnosti radnog čoveka:

Hendi smatra da će sve uspešne organizacije budućnosti usvojiti detelinastu strukturu i da će imati tri vrste zaposlenih:

1. Jezgro organizacije koje čine malobrojni menadžeri i inženjeri

- Prvi list deteline sačinjavaće profesionalci - menadžeri i inženjeri koji poseduju sposobnosti koje čine jezgro kompetentnosti organizacije. Njihova plata je vezana za uspeh poslovanja,a njihovi odnosi više liče na odnose između poslovnih partnera,nego na odnose između nadređenih i podređenih u današnjim korporacijama.

2. Fleksibilna radna snaga koju čine zaposleni sa skraćenim radnim vremenom i privremeno zaposleni

- Drugi list čine stručnjaci koje će organizacija da zapošljava po ugovoru, u zavisnosti od potreba aktuelnog projekta. Oni često rade od kuće,a plaćeni su po učinku, a ne po vremenu koje provedu u radu.

3. Spoljni dobavljači koji se unajmljuju za obavljanje uobičajenih zadataka

- Treći list sačinjavaju radnici koji se angažuju za obavljanje rutinskih poslova. Sve aktivnosti koje nisu ključne za funkcionisanje organizacije treba poveriti spoljnim dobavljačima koji su specijalizovani za njihovo obavljanje. U ovim poslovima ne postoji mogućnost napredovanja u organizaciji. Radnike očekuju kratki periodi zaposlenosti i dugi periodi nezaposlenosti, a plaćeni su po satu rada.Slično mišljenje ima i Piter Draker (Peter Drucker),najveći teoretičar menadžmenta u istoriji ove discipline. Draker smatra da je jedan od osnovnih uzroka neefikasnosti današnjih preduzeća način razmišljanja menadžera, naslešen iz XIX veka, po kojem organizacija mora sama da obavlja sve aktivnosti.

Hvala na savetu,haha

L2 је рекао...

Ooooooooo,setila sam se 2+2 su pet.
Z. sorry u zadnje vreme sporo kapiram.

Анониман је рекао...

Z.
U pravu si.Krive su nevidljive dimenzije.Koliko dimenzija imaju bankari,hehe..
Peđa

Анониман је рекао...

Peda,
Nemam pojma koliko imaju a da imaju,imaju.
Li,
cemu komparacija sa detelinom?Neverovatno!!!
pozdrav
Z.

Постави коментар