уторак, 10. децембар 2019.

Doba postistine, Kapitalizam ( šesti prilog ) Le Bon je govorio "živimo u vreme kada umesto svesne delatnosti jedinke dolazi nesvesna delatnost mase”. Nesvesna masa je u vreme zatvorenih medija idealna ciljna grupa za modeliranje  (B.P) a vreme " teško za obične ljude. Posle jedne od najvećih ekonomskih kriza koja se desila početkom veka, ceo svet prolazi kroz veliku traumu. Ta činjenica je, međutim, jalova uteha za najveći broj ojađenih, posebno u siromašnim zemljama. Šta će biti sutra, ima li kraja propadanju?"( H.DŽ.Č)  i zato još malo o lažima i istinama


                      Kapitalizam : u krizi, u usponu, pravi ili lažni?U krizi ili u usponu

Branko Milanović 

"Kapitalizam nije u krizi"... "kapitalizam je postao previše moćan i često ulazi u sukob sa našim duboko usađenim uverenjima. Možda će nastaviti da se širi i osvaja nove, još nekomercijalizovane sfere ljudskog života. Ili će biti zauzdan i prinuđen da „polje svog delovanja“ vrati u nekadašnje okvire." (izvor Branko Milanović  ) 

Ha Džun Čang (profesor ekonomije na Kembridžu)

....kapitalizam jeste najbolji od svih loših ekonomskih sistema, ali nekontrolisana sloboda tržišta je njegov najpogubniji oblik, posebno za siromašne i zemlje u razvoju. Vreme je za prekid „ljubavne afere sa razbarušenim kapitalizmom slobodnog tržišta, koje je čovečanstvu donelo tako malo dobra". ( izvor

Pravi ili lažni( kromi) 

                           Libertarijanska partija je objasnila                                                                                      (demonstrantima )Related image


Problem je u kroni kapitalizmu

"Istina je da 99% Amerikanaca ne uživa u posebnim benefitima kroni kapitalizma ( kroni kapitalizam predstavlja degenerisanu vrstu kapitalizma u kojoj uspeh u poslu zavisi od bliskosti veza poslovnih ljudi sa vladom, prim.aut.). Kroni kapitalizam se veoma mnogo razlikuje od pravog kapitalizma. U kroni kapitalizmu vlada i njeni službenici pružaju posebne pogodnosti biznisu koji je veoma povezan sa politikom.

Libertarijanci vole pravi, a mrze kroni kapitalizam

         Nažalost, licemerni republikanski političari učili su mnoge Amerikance da misle da "slobodno tržište" znači slobodu za vladu i krupni biznis da se angažuju u kroni kapitalizmu. To nikako nije slobodno tržište. Slobodno tržište postoji tamo gde vlada ostavlja privredu na miru, ne namerava i ne pokušava da izabere pobednike i gubitnike u ekonomskoj utakmici, ne guši konkurenciju i gde ne oslobađa privrednike njihove odgovornosti za svoje poslovne poteze.Većina naše ekonomije danas uopšte ne liči na slobodno tržište.

      Žalosno je da toliko privrednika i poslovnih grana danas odlazi da se moli kod vlade za pomoć i poseban tretman. Želimo da to ne čine. Ali, pravi i osnovni problem jesu političari koji odlučuju da im daju posebne pogodnosti na račun svih nas. Nadamo se da će protestanti početi da usmeravaju svoj opravdani bes sa Vol Strita na našu vladu, koja je učinila tako mnogo da uništi slobodno tržište i da utre put kroni kapitalizmu.

            Američki klasični liberali jasno su, kao što može da se vidi, detektovali suštinu problema u današnjoj američkoj (pa i svetskoj) ekonomiji, odnosno političkom sistemu. Osnovni problem jeste u tome što je vlada dozvolila da određeni krupni kapital ima beneficije koje inače ne bi imao na slobodnom tržištu. Postoji jedna izreka: pakao kapitalističkog raja jeste-bankrot. Američka vlada oduzela je taj pakao krupnom biznisu, što je potpuno neopravdano, jer svako mora da odgovara za svoje loše odluke i poteze. Vlada je privilegovala mimo tržišnih pravila određeni kapital, što znači da je direktno udarila na elementarne principe slobodnog tržišta, odnosno da je napustila konstitutivna načela američkog ustava. Takođe, vlada je dala sebi za pravo da se meša u privredu, da određuje šta tu treba da se čini, da povećava poreze-sve su to tabui za svako slobodno društvo.

        Nema nikakve suštinske razlike između Lenjinovih akcija 1917.godine i poteza Baraka Obame da izdvoji 700 milijardi dolara novca američkih obaveznika kako bi spasio krupne kapitaliste od propasti. U oba slučaja radi se o tome da država privileguje određenu kastu a nauštrb interesa pojedinaca u društvu koji nemaju tu vrstu povezanosti sa nosiocima državne moći. U prevodu: država koristi svoj monopol sile kako bi nelegitimno oduzela nečiji novac i dodelila ga nekom drugom, po svojoj volji.

           Samo slobodno tržište znači slobodu za pojedinca. Samo minimalna uloga vlade znači da pojedinac neće postati rob totalitarne države. Svaka akcija koja pledira na redukciju sloboda i prava pojedinaca, nasilnoj preraspodeli njihove imovine u korist nekog kolektiviteta, ograničenju njihove privatne poslovne inicijative-znači da na delu imamo pokušaj porobljavanja čoveka, neki novi vid komunističke ili fašističke diktature.

      Evidentno je da mnogi pokušavaju da iskoriste proteste kako bi se obračunali ne sa kroni kapitalizmom, nego sa samim tržišnim kapitalizmom. Ne treba biti posebno promućuran pa uvideti kako i u američkim protestima, a pogotovo u nekim drugim sličnim protestima širom sveta, postoje "demonstranti" koji priču vuku u pravcu levičarskih prevrata, ukidanja kapitalizma i organizovanja privrednog i političkog sistema na nekim potpuno drugačijim osnovama, a koje niti su nove niti su bolje od postojećih (a to ste vi, druže Staljin). Deo tih demonstranata to sve čini iz iskrenog ubeđenja da je kapitalizam loš i zao, dok je deo njih direktno instruisan upravo od strane vlade i krupnog kapitala.


Čudite se.

         Nema potrebe da se čudite. Nije to ništa novo, uvek se ponavlja isti obrazac prilikom protesta i (pokušaja) revolucija. Ukoliko analiziramo svaku dosadašnju revoluciju u istoriji dolazimo do zaključka da nakon njih nisu profitirali oni u čije ime je revolucija izvršena (oni su uvek bili žrtve tih revolucija), već samo novi birokratski sloj nove političke vlasti i manje ili više onih koji su pre kontrolisali realno bogatstvo odnosne države (primer Hitlerovog prevrata i položaja porodice Krup). Tako i sada: sasvim je opravdan strah da iza ovih protesta stoje upravo težnje ne da se omogući više slobode i prosperiteta za pojedinca, ne da se ograniči moć vlada i krupnog kapitala, nego upravo suprotno: da se, pod izgovorom borbe protiv krupnih kapitalista, zapravo državi da više moći, da se ograniči ne uticaj tajkuna, nego sloboda običnih ljudi, dok će tajkuni naći novi vid kooperacije sa vladom i državnom birokratijom (zaduženom da realizuje "zahteve revolucije), pri čemu će iz cele ove priče oni izaći još bogatiji i uticajniji, država još totalitarnija, a pojedinac još neslobodniji i siromašniji.

        Veoma brzo će se videti šta demonstranti zaista žele. Iskustva fejsbuk revolucija  jasno svedoče da je potpuna iluzija da više desetina ljudi koji protestuju na ulici znaju šta zapravo žele. Oni znaju šta ne žele, ali ne mogu da se slože oko toga šta im je cilj. To je odlično tlo za one kojima je profesija da manipulišu. Stoga, preporučujem dežurnim levičarima da redukuju svoj poslovični ideološki entuzijazam koji se uvek manifestuje u oduševljenju nekim masovnim demonstracijama (to im je u DNK ostalo još od Marksa, koji u takvim protestima uvek vidi naznake svetske komunističke revolucije), te da ozbiljnije porazmisle šta se zaista krije iza svega ovoga i kud sve to može da odvede.

( izvor- izgubljen)


1 коментар:

  1. Poruka je, po onoj izreci, što se stvari više menjaju, to više ostaju iste.
    A ti uporna u osvešćivanju masa, hehe..
    Pedja

    ОдговориИзбриши